תרומה | yedid

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

זה המקום לתרום

תרומה ל"ידיד" היא תרומה ישירה לחברה הישראלית. התרומה מוכרת לצרכי זיכוי במס לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה. 
לרשותכם מספר אפשרויות תרומה בכרטיס אשראי באמצעות PAYPAL או באמצעות שיק לפקודת עמותת "ידיד", ת.ד 53151 ירושלים, מיקוד 95131