עמותה כללי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

דוחות כספיים ומסמכים

עמותה כללי

אישור מסד ציבורי 46
חמשת מקבלי השכר
סעיף 46 2015--2017
סעיף 46