2015

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

דוחות כספיים ומסמכים

2015

דוח כספי 2015
דוח כספי 2015
דוח מילולי 2015