ידיד במשפט | yedid

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

ידיד במשפט

המחלקה המשפטית של "ידיד" פועלת כגוף מייעץ ומכוון של מרכזי הזכויות וכן פועל בסיוע למחלקה לקידום מדיניות בחוות דעת משפטיות, כתיבת חוקים וייזום שינויי חקיקה שונים. המחלקה עוסקת בייצוג משפטי עקרוני ופועלת רבות באמצעות עתירות לבתי המשפט השונים וכן ועדות סטטוטוריות במשרדי הממשלה

תחומי "ידיד" במשפט

Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload