דואגים לזכאי הדיור הציבורי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

דואגים לזכאי הדיור הציבורי

25/10/2011

דואגים לזכאי הדיור הציבורי

 

עד שהמדינה תייצר פתרונות לזכאי הדיור הציבורי שתשלם להם שכר דירה ריאלי. כך קובעת הצעת חוק שכתבה עמותת "ידיד" ושתונח על שולחן הכנסת ע"י ח"כ איתן כבל

זכאי הדיור הציבורי המחזיקים בתעודות זכאות לדיור ציבורי יקבלו מהמדינה סיוע ריאלי עבור שכר הדירה שישלמו בשוק החופשי עד אשר המדינה תממש את זכאותם, כך נקבע בהצעת חוק שיניח בשבוע הבא ח"כ איתן כבל (עבודה) ביוזמת עמותת "ידיד".

 

בדברי ההסבר של הצעת החוק נכתב כי "על פי המצב הקיים היום, זכאי לדיור ציבורי על פי נהלי משרד השיכון, מקבל סיוע בתשלום שכר הדירה בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה הציבורית. האבסורד הוא כי המדינה מעמידה לרשותו סיוע בשכר דירה בסכומים שאינם ריאליים, שאינם מהווים תחליף ראוי לתשלום אותו היה משלם בהיותו דייר בדיור הציבורי. צריך לזכור כי ההכרה כי אדם זכאי לדיור ציבורי, פירושה הכרה בכך שאותו אדם זכאי לפתרון דיור ריאלי מידי המדינה. ההמתנה ארוכת השנים לדיור הציבורי מחד, והסיוע הלא ריאלי שניתן בתקופה זו מאידך, מביאים לריקון מתוכן של ההכרה באדם כזכאי לדיור ציבורי.

מוצע אפוא כי מרגע שהוכר אדם כ"זכאי" לדיור ציבורי, ייהנה בתקופת ההמתנה מסיוע בשכר דירה בסכום השווה לעלות שכירת דירה דומה לזו המוצעת במסגרת הדיור הציבורי, בשוק החופשי. זאת, עד לקבלת הדירה הציבורית. מסכום זה יקוזז התשלום אותו ישלם הזכאי עבור הדירה הציבורית – וכך יועמד הזכאי במקום בו היה אילו היה מקבל את הדירה הציבורית בד בבד עם הגדרתו כזכאי."


"מדינת ישראל מחוייבת לספק פתרונות דיור ציבורי לאוכלוסיות מוחלשות ולא יתכן כי זכאי הדיור הציבורי יחזיקו בידם תעודת זכאות אשר אינה שווה את הנייר עליה הודפסה", אומר ח"כ איתן כבל. "הצעת החוק מייצרת תמריץ למדינה לפעול במהירות כדי לייצר פתרונות ראויים לזכאי הדיור הציבורי ובכך יתרונה".

 

בעמותת "ידיד" שיזמו וכתבו את הצעת החוק אומרים כי "אין מחלוקת על העובדות. הדיור הציבורי הולך ונעלם. כמעט שני עשורים שהממשלה אינה בונה או רוכשת דירות המיועדות לאזרחי המדינה המחזיקים בידיהם תעודות זכאות לדיור ציבורי. כספי מכירת הדירות הציבוריות לא חזר למשרד השיכון והוא אינו משמש את המשרד לשיפוץ והתאמת דירות לאכלוס.

 

"הזכאים לדיור ציבורי", אומר סמנכ"ל "ידיד" רן מלמד,  "נמצאים במצוקה אמיתית והממשלה אינה מספקת להם מענה. במשרד השיכון יש מספר תוכניות אופרטיביות לסייע לזכאים ולדיירים אך תוכניות אלה דורשות התייחסות תקציבית – שאגב, קיימת וניתנת לביצוע מיידי באם יסכים משרד האוצר להסב חלק מכספי המשכנתאות הממשלתיות הלא מנוצלות, מידי שנה בהיקף של למעלה מחצי מליארד ש"ח, לטובת תוכניות חדשות.  וביניהן שכירת דירות בשוק החופשי תוך שהם מקבלים שכר דירה ריאלי במשך שנים רבות, אשר מחולק באופן דיפרנציאלי ובהלימה לגובה שכר הדירה ביישובים השונים.  בצורה זו ניתן יהיה ליצור תמהיל חברתי הולם, לחזק אוכלוסיות מוחלשות ולצמצם פערים חברתיים אך יותר מכל, לשמור על כבודם של אזרחי המדינה שלמגינת ליבם, אינם מסוגלים לעמוד בעלויות הדיור."

שתפו
Please reload