חוסכים 20 מליון ש“ח לנפגעי המשכנתאות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

חוסכים 20 מליון ש"ח לנפגעי המשכנתאות

17/12/2011

חוסכים 20 מליון ש"ח לנפגעי...

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של עמותת ידיד וח"כ איתן כבל: הבנקים לא יקבלו פיצוי על ביטול משכנתא בעת פינוי הדייר מהבית

 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ איתן כבל, שיזמה והכינה עמותת "ידיד", ולפיה הבנקים לא יוכלו לגבות תשלום כפיצוי על הפסד רווחים, מלווה משכנתא אשר לא הצליח לעמוד בתשלומי המשכנתא שלו ונאלץ להתפנות מביתו, מרצון או שבאמצעות ההוצאה לפועל. ההצעה עברה בהסכמה של איגוד הבנקים, המפקח על הבנקים בבנק ישראל ומשרדי האוצר והשיכון.

 

בדבריו במליאה לאחר אישור הצעת החוק, פה אחד, אמר ח"כ כבל כי מדובר בחוק חברתי מהמעלה הראשונה. "אנחנו לא באים לתת מתנות למי שלקח משכנתא כדי להקים עסק או למי שחי בארמון. אנחנו באים לסייע לאלו שאם היה ביכולתם לשלם את הפיצוי (המכונה במינוח המקצועי של בנק ישראל – עמלת פרעון מוקדם), הם היו מעדיפים לשלם את הסכום כדי לשלם את חובם ולשמור על ביתם".

  

ההצעה באה להקל, ולו במעט, את מצוקתם הכלכלית של מי שנקלעו למצב בו הם אינם יכולים לעמוד בהחזרי ההלוואה שנטלו לשם רכישת דירה וביתם נמכר בידי הבנק, שלטובתו רשומה המשכנתא או המשכון. כיום, תאגיד בנקאי רשאי להתנות פירעון מוקדם של הלוואה שניתנה לשם רכישת דירת מגורים, או כנגד משכון של דירת מגורים, בתשלום עמלת פירעון מוקדם.

עמלה זו באה לפצות את הבנק על הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מפירעונה המוקדם של ההלוואה, ככל שהיו כאלו, והאופן שבו היא מחושבת קבוע בצו שקבע נגיד בנק ישראל. עמלה זו נגבית גם ממי שביתו נמכר על-ידי הבנק במסגרת הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, משום שלא עמד בתנאי פירעון ההלוואה. כך נוצר מצב בו לווים שפונו מביתם נדרשים להוסיף ולשלם מכיסם עמלה לבנק עבור הפירעון המוקדם של ההלוואה, ולעיתים, לא רק שהם מפסידים את ביתם אלא הם צריכים למצוא מקורות נוספים מעבר לתמורה שהתקבלה ממכירת הדירה, לשם כיסוי עמלת הפירעון המוקדם.

 

הצעת החוק קובעת כי תאגיד בנקאי לא יגבה עמלת פירעון מוקדם בעת ביצוע משכנתא או מימוש משכון שנרשמו להבטחת הלוואה לדיור, שניתנה עבור רכישת דירה המשמשת את הלווה למגורים והיא דירתו היחידה, אלא באחד מבין שני המקרים המפורטים בהצעת החוק. המקרה הראשון יחול כאשר התמורה שהתקבלה ממכירת הדירה עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים, והשני, כאשר התמורה שנתקבלה ממכירת הדירה נמוכה משניים וחצי מיליון שקלים חדשים, אך עולה על מלוא חוב ההלוואה. במצב זה יוכל התאגיד הבנקאי לגבות עמלת פירעון מוקדם, אך הסכום שייגבה יוגבל עד לגובה הסכום שנותר מהתמורה שנתקבלה ממכירת הדירה לאחר כיסוי מלוא חוב ההלוואה, כך שהלווה לא יצטרך לשלם את יתרת העמלה מכיסו.

 

גם כאשר הבנק יהיה רשאי לגבות עמלת פירעון מוקדם, היא תחושב על-פי כללים שיקבע נגיד בנק ישראל, באישור ועדת הכלכלה. כללים כאמור יובאו לאישורה של ועדת הכלכלה עד ליום כ"ב בשבט התשע"ב, 15 בפברואר 2012.

 

בעמותת "ידיד" אומרים כי מלבד החשיבות החברתית של החוק הרי שמדובר בחסכון משמעותי של כ- 20 מליון ש"ח לשנה שיחסכו ממי שנאלץ לוותר על ביתו כיון שלא הצליח לעמוד בתשלומי המשכנתא.

 

שתפו
Please reload