רוצים מחאה שמשפיעה?

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

רוצים מחאה שמשפיעה?

04/02/2012

עמותת "ידיד" מבקשת לחייב חברות ציבוריות לשתף עובדים ברווחים וגם להושיב נציגי עובדים בהנהלות החברות

שיתוף עובדים ברווחים והכנסת נציגות עובדים להנהלות של חברות ציבוריות, אלו שני הנושאים אותם מציעה עמותת "ידיד" לקדם כחלק מהמחאה החברתית של קיץ 2012.  "ידיד" קובעת, בשתי הצעות חוק שהכינה כי "חברות ציבוריות וממשלתיות המבקשות לחלק דיוידנדים לבעלי המניות שלהם, יצטרכו לחלק סכום נוסף השווה ל- 10% מהרווחים לכלל העובדים בחברה כמו כן יחוייבו החברות למנות להנהלותיהם נציגים מקרב העובדים וזאת כחלק ממהלך כולל הבא לחזק את מעמדם של העובדים ויחד עם זאת להקל על ניהול החברות".

 

בדברי ההסבר של הצעות החוק נכתב, בין השאר כי "מאז החלה המחאה החברתית בקיץ האחרון, אך גם לפני כן, היה הציבור הישראלי נחשף, חדשות לבקרים לידיעות שבישרו על חלוקת דיווידנדים במאות מליוני שקלים לבעלי המניות של חברות ציבוריות הפועלות במרחב העסקי הישראלי. למותר לציין כי מתן בונוסים משמעותיים לעובדים לא היה מעולם ידיעה חדשותית המצדיקה דיווח וכי השכירים היחידים שמידע על תיגמולם נמסר לידיעת הציבור היו בעלי תפקידים בכירים שעלות משכורותיהם נסקו לגבהים בלתי יתוארו.  במקביל לכך אנחנו עדים, יום יום ושעה שעה להחלטות המתקבלות על ידי דירקטוריונים של חברות ציבוריות העוסקות בשם "טובתה של החברה" בטובתם הכלכלית של בעלי מניותיה וזאת מבלי להביא בחשבון, במקרים רבים, את זכויותיהם ומעמדם, לעיתים רב השנים, של עובדי החברה, בכירים כזוטרים. (ראוי לציין כי בגרמניה כבר קיים חוק מסוג זה הפועל בהצלחה)

 

לאור אלו מוצע לתקן את חוק החברות כך שכל חברה ציבורית תעמוד גם בתנאים הניהוליים הבאים:

שיתוף עובדים בחלוקת רווחים של חברה ציבורית

1.      כל חברה ציבורית תשתף את עובדיה ברווחיה בעת חלוקת רווחים (דיווידנדים) לבעלי מניותיה

2.      הסכום לחלוקה לעובדים יהיה שווה ל - 10% מסך הרווחים שיחולקו לבעלי המניות

3.      חלוקת הרווחים לעובדים תעשה על פי מפתח שוויוני של שנות ותק.

4.      לא ניתן יהיה להמיר את הרווחים באופציות למניות או כל צורת תשלום אחרת.

חובת מינוי נציגי עובדים לדירקטוריון של חברות ציבוריות וממשלתיות

1.      בכל דירקטוריון של חברה ציבורית או ממשלתית תהייה נציגות לעובדי החברה

2.      הצעת החוק קובעת מפתח למספר נציגי העובדים לפי גודל ההנהלה בכל חברה.

3.      נציגי העובדים יבחרו על ידי כלל העובדים.

4.      לדירקטוריון יוכל להבחר כל עובד המגיש את מועמדותו.

 

אנו סבורים "כי שני חוקים אלה יכולים לחולל מהפכה אמיתית במערכת יחסי העבודה במשק הישראלי וכי הם יכולים לתת לעובד הישראלי תחושה חזקה יותר של שייכות ומעורבות במקום עבודתו, מעורבות שאינה תלוייה רק בקבלת מענק בעת מכירת המפעל לתאגיד גלובלי זה או אחר.", אומרים בעמותת "ידיד".  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לפרטים נוספים :  רן מלמד, 0545-902096 

 

שתפו
Please reload