ניצחנו!!! - מבצע לסילוק חובות הציבור למד”א בהיקף 300 מיליון

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

ניצחנו!!! - מבצע לסילוק חובות הציבור למד”א בהיקף 300 מיליון

07/02/2012

ניצחנו!!! - מבצע לסילוק חובו�...

 

בעקבות פעילות אינטנסיבית של עמותת "ידיד" בשנתיים האחרונות והלחץ שהפעלנו על מדא וקופות החולים באמצעות הוועדה לפניות הציבור של הכנסת בראשותם של ח"כ אורי מקלב ודוד אזואלי ובהתגייסות נהדרת של משרד הבריאות יצאה אתמול ההודעה הבאה: מבצע לסילוק חובות הציבור למד”א בהיקף 300 מיליון ₪ לדרישת הוועדה לפניות הציבור, החייבים ישלמו עד מחצית מדמי הריבית, ההצמדה והוצאות הגבייה בגין חובותיהם

לא מעט אזרחים מקבלים מידי שנה מכתבי התרעה והפחדה ממגן דוד אדום ועורכי הדין שלוחיו. "אם לא תשלם אנחנו נעקל" מודיעים המכתבים המגיעים לתיבת הדואר, או במקרים אחרים באמצעות גובה חובות, לעיתים ארבע וחמש שנים לאחר שהאבא, האמא, הסבא והסבתא או אפילו אתם עצמכם בכלל שכחתם את היום ההוא שבו נאלצתם להזמין את האמבולנס הביתה, שפינו אתכם בגלל שהתעלפתם במגרש המשחקים או שנדרסתם על ידי מכונית ברחוב.

לפני מספר חודשים התברר כי סכומי החוב הרשומים בספרי מד"א עומדים על כ- 300 מליון ש"ח ומתוכם למעלה מ- 110 מליון אמורים להיות משולמים לאוצר המדינה ולעורכי הדין המייצגים את הארגון. כפי שהציג ח"כ אורי מקלב, יו"ר הועדה לפניות הציבור בכנסת בדיון שהתקיים בחנוכה האחרון. (חנוכה שמח וחודש טוב לכולם. אנחנו דנים פעם שלישית בנושא של הסדרת חובות העבר של חייבים של מגן דוד אדום. אנחנו מצרים על כך שאנחנו צריכים לשבת, אבל בגלל סדר גודל של החוב, סך הכל קרוב ל-300 מליון שקל חובות, 295 מליון שקל חובות של אנשים, זה לא סכום קטן, מעבר לזה מדובר על קרוב ל-300 אלף התחייבויות, מדובר על כרבע מליון איש, רבע מליון בתי אב חייבים למגן דוד אדום.)

כדי להבין את הסיפור צריך לחזור כמעט שנתיים וחצי אחורה. אז החלה הועדה לפניות הציבור של הכנסת בדיונים על הדרך שבה ניתן להקל על עשרות אלפי החייבים שרבים מהם שלחו מכתבי תלונה אל הועדה. במקביל קידמה עמותת "ידיד" הצעת חוק הקובעת כי בכל מקרה בו זכאי המבוטח לקבל החזר מקופת החולים שלו תתקשר מד"א ישירות עם קופת החולים ולא תדרוש מהמבוטח את התשלום, גם לא כמימון ביניים. לאחר בקשה של יו"ר הועדה לפניות הציבור החליטו בעמותת "ידיד" להקפיא את הליכי החקיקה ולסייע לועדה לנסות ולהגיע לנוהל מחייב מבלי להזדקק לשינוי החוק.

לאחר כמעט שנה של דיונים ובסיוע מבורך של משרד הבריאות, הגיעו קופות החולים ומד"א להסכם ולפיו, החל, מחודש פברואר 2010 יועברו התשלומים של כל המבוטחים שאושפזו בבתי חולים לאחר שהגיעו לשם באמבולנס, ישירות מקופות החולים אל הארגון. בדיון המסכם שהתקיים בנושא בנובמבר 2009 ביקשה עמותת "ידיד" להחיל את ההסדר גם רטרואקטיבית על כל המבוטחים המוגדרים כחייבים של מד"א ואשר בפועל זכאים להחזר של התשלום מקופת החולים שלהם.

בקשה זו של החלה רטרואקטיבית אינה דבר שבשגרה אך למרבית הפליאה, דווקא קופות החולים שהעלות התקציבית לגביהם גבוהה הסכימו לבקשה. הם רק ביקשו כי למד"א תשולם הקרן בלבד ללא ריבית, הוצאות משפטיות והוצאות גבייה שונות. מי שהעמיד מכשולים מהרגע הראשון היה ארגון מד"א. אפשר להבין מדוע. אין ספק שלארגון נוח הרבה יותר לקבל אחרי 7 שנים סכומים גבוהים בהרבה מהסכומים המקוריים אותם הוא דרש מהמבוטחים. לאחר מספר חודשים הצטרף גם משרד המשפטים למשביתי השמחה. הטענה הפעם. יש בעייה של פרטיות ולכן אנחנו לא יכולים להרשות את העברת הרישומים על החייבים ממד"א לקופת החולים. גם ההצעה של משרד הבריאות ולפיה הוא יקבל את הרשימות ויעשה את הסינון בין קופות החולים לא התקבלה על דעתו.

בדיון האחרון שהתקיים בחנוכה הציעה עמותת "ידיד" כי מד"א עצמה תשלח מכתבים לכל אחד מן החייבים ובהם היא תציע להם לפנות לקופת החולים בה הם חברים ולבדוק את זכאותם להחזר. במידה והזכות קיימת יועבר הטיפול לתשלום לאחריות קופת החולים. גם הצעה זו לא התקבלה, בשלב זה.

מי בעצם הרויח עד היום מהמצב הקיים. ארבעה גופים – מד"א הממשיך להזרים לקופתו סכומי כסף גדולים, קופות החולים, שנכון להיום אינם מחוייבות לשלם סכומי כסף לא מבוטלים בעבור חובות עבר, עורכי הדין שגוזרים קופונים נאים ביותר על חשבונם של מבוטחים ובני משפחותיהם שבמקרים רבים כלל לא ידעו כי הם חייבים כסף כל שהוא וכמובן ממשלת ישראל שגם היא גורפת הכנסה נאה מאגרות בתי המשפט ושאר ההוצאות המשפטיות המוטלות על החייבים, לכאורה, ואשר במידה והתשלום עבורם יבוצע על ידי קופות החולים הרי שהוא יגרע מקופתה של המדינה.

אתמול, לאחר בקשה שהעברנו לפני כחודש וחצי לועדה לפניות הציבור של הכנסת, התקיימה ישיבה מכרעת בנושא. בסיוע חשוב של משרד הבריאות ובמיוחד ד"ר מיקי דור ומירי כהן, ח"כ אורי מקלב, היו"ר הקודם של הועדה לפניות הציבור וח"כ דוד אזולאי, היו"ר הנוכחי של הועדה וכמובן שלומית ומרב, מרכזות הועדה, יצאה אתמול ההודעה הבאה:

בעקבות דרישת הוועדה לפניות הציבור ייצא מד”א במבצע הסדרי חוב לאזרחים להם חוב בגין שירותי אמבולנס. עפ”י ההסדר שנעשה בשיתוף עם משרד הבריאות וקופות החולים, קופות החולים ישלמו את הקרן של החוב עבור מבוטחיהן והחייבים ישלמו עד 50% מהריבית, מההצמדה ומהוצאות הגבייה של חובותיהם.


בדיון היום ב`, דרשה הוועדה לשים סוף לסאגה המתמשכת של הליכי גבייה אגרסיביים כנגד חייבי מד”א. בעבר התברר, שמד”א שכר שירותי גבייה ומשרדי עורכי דין על-מנת שאלו יגבו את החובות של השנים 2003 עד 2009. עורכי הדין וחברות הגבייה הגיעו תוך זמן קצר למרבית החייבים. זאת לאחר שנים שמד”א טען כי לא עלה בידיו להגיע אליהם. כאמור, רבות מההודעות לאזרחים נעשו זמן קצר לפני שחלפו 7 שנים ועל-כן לא חלה עליהם התיישנות.

יו”ר הוועדה, ח”כ דוד אזולאי (ש”ס) קרא למד”א ”לעשות בדק בית ולדאוג שהאזרח לא יהיה צד בהתחשבנות בגין שירותי אמבולנס. על מד”א להתנהל מול קופות החולים ומשרד הבריאות ובמקרים של תאונות דרכים מול חברות הביטוח”. אזולאי הביע תרעומת על ”סירובן של קופות החולים לקחת חלק בחובות העבר של מבוטחיהן עקב התנגדותן לשמש מסלקה לחובות מד”א”. לקראת פרסום מכרז למתן שירותי גבייה ע”י מד”א, דרש אזולאי ממנכ”ל הארגון, ”לקבוע שחברות גבייה שנהגו באגרסיביות בחייבים לא תוכלנה לגשת שוב למכרז הנוכחי”.


ח”כ אורי מקלב (יהדות התורה): ”נראה שמד”א עוסק יותר בגביית כספים מאשר בהצלת נפשות. לא יתכן שסך חובות הציבור למד”א עומדים על כ- 300 מיליון ₪ שמחצית מהם זה חובות בגין ריבית והצמדה והוצאות גבייה”. מקלב קרא למד”א לשכור את שירותיה של רשות הגבייה שתעריפיה זולים בהרבה מאלו של החברות הפרטיות. בהמשך תהה, ”כיצד יתכן שבמשך שנים בהן צברו החובות ריביות והצמדה וטפחו בצורה דרסטית מד”א לא הצליח להשיג את כתובות האזרחים ומשנשכרו שירותיהם של עורכי דין, מיד עלה בידיהם של האחרונים להשיג את הכתובות ולהוסיף לחובות גם שכר טרחה מנופח?

 

מנכ”ל מד”א, אלי בין, הודיע כי ”יעשה הכל על-מנת לצמצם את הבעיות ולפרסום מכרז שיחייב טיפול הוגן ואנושי יותר מצד חברות הגבייה של הארגון”. בין הודה ש”חלק מהבעיות באשמת מד”א אך גם לאזרחים יש חלק באשמה” והוסיף ש”מעתה חברות הגבייה ומשרדי עורכי הדין שיישכרו על-ידי מד”א ינהלו הידברות עם החייבים וייגלו יחס אנושי יותר. עוד אמר ש”במידת הצורך יינקטו סנקציות כנגד חברות גבייה שיפעלו באגרסיביות”.


ממונה גבייה במד”א, עו”ד שני דניאלס: ”מבצע סילוק החובות יתחלק לשלושה סוגי אזרחים: מבוטחי קופות החולים הזכאים להחזר מלא אם אושפזו, אלו שלהם מגיע החזר חלקי אם לא אושפזו ואלו שאינם זכאים כלל להחזר אם אינם מבוטחים ולא אושפזו. כל סוגי החייבים יקבלו הודעה שבה יאמר להם כי עליהם להסדיר את החוב, מי שזכאי להחזר מלא או חלקי ישלם את ההפרש על הקרן וכולם ישלמו לכל היותר 50% מסך הריבית, ההצמדה והוצאות הגבייה”.

מי שצריך סיוע במימוש זכויותיו מול מד"א מוזמן להתקשר למרכזי הזכויות של "ידיד" 1-700-500-313

 

שתפו
Please reload