הם מפנים גם נפגעי נפש - הוארך צו המניעה נגד בית חולים אברבאנל

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הם מפנים גם נפגעי נפש - הוארך צו המניעה נגד בית חולים אברבאנל

30/04/2012

הם מפנים גם נפגעי נפש - הואר...

 

דרישה לבדוק האם שיקר מנהל בית החולים בתצהיר לבית המשפט

שופט בית משפט השלום בתל אביב, רחמים כהן, האריך היום בשבוע ימים את צו המניעה הזמני האוסר על בית החולים אברבאנל, להמשיך ולפעול לפינויים של הדיירים בהוסטל המעבר לנפגעי נפש ביפו. בדיון שהתקיים קבע השופט כי עיריית תל אביב תצורף כמשיבה להליך המשפטי שהדיון בו יתקיים ביום שני הבא (6 למאי בשעה 13:30).

 

במהלך הימים שקדמו לדיון וממידע שהגיע לסטודנטים לעבודה סוציאלית המסייעים לדיירי ההוסטל במאבקם עולה כי בתל אביב ישנם מאות רבות (למעלה מ- 600) של מבנים בדרגת מסוכנות 3 (דרגת הסיכון שהוגדרה למבנה בו פועל ההוסטל) וכי לאף אחד מהמבנים לא הוצא צו הדורש מן הדיירים להתפנות מיידית מן המבנה.

 

לדברי הסטודנטים "אנו תמהים על התנהלות משרד הבריאות ובית החולים. מהנתונים שעולים מדברי באת כח המדינה עולה לכאורה, כי מנהל בית החולים שיקר בתצהיר שנתן לבית המשפט כאשר אמר כי "כאשר חתמו עם הדיירים על הסכם לשנה נוספת הנהלת ההוסטל לא היתה  מודעת לדרישה של עיריית תל אביב..." – הרי הדרישה המקורית מהעירייה הגיעה לבית החולים עוד בחודש יוני 2011."

 

"מבדיקה שעשינו", אומרים הסטודנטים "ברור כי הדרישה לבדיקת מסוכנות המבנה לא היתה פרי יוזמה של העירייה אלא ככל הנראה פעילות יזומה של בית החולים. לאור זאת בכוונתינו לפנות למבקר המדינה שיפתח בחקירה מהירה כדי לחשוף את האמת העומדת מאחורי התנהלותם של בית החולים ומנהליו".

 

במקביל לפנייה למבקר המדינה פנתה בערב החג, פרופ' עידית וייס גל, ראש התכנית לתואר ראשון, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, במסגרתה לומדים הסטודנטים המבצעים את ההכשרה המקצועית שלהם בהוסטל ביפו, לח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת וביקשה כי יכנס את הועדה לדיון דחוף בנושא.

 

"הפתאומיות שבהחלטה מדהימה לאור העובדה כי הלקויים התחזוקתיים במבנה ידועים שנים רבות (וכאמור לעיל- לא מחייבים את פינוי הדיירים בהכרח), ומספר שבועות קודם לכן הוחתמו הדיירים מטעם מדינת ישראל על חוזה לשנה נוספת.  השמועה על הפינוי כאמור נפלה "כרעם ביום בהיר" והשמועה הגיעה לאוזניהם של דיירי ההוסטל בדרך לא דרך, וללא הכנה הולמת ומכבדת הראויה לגורם ממשלתי ככלל, וככל שהדברים נוגעים באוכלוסיה זו בפרט.

אני פונה אליך בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא בוועדת העבודה הרווחה והבריאות. מתוך היכרות עם הנושאים העולים בוועדה ומתוך היכרות עם החזון שלך אני בטוחה שתראה בנושא כראוי לתשומת ליבה של הוועדה. אנו כמובן, מוכנים להגיע לוועדה ולספק לה את כל החומרים שאספנו ולפרט בפניה את פעולותינו שנעשו עד כה." כתבה פרופ' וייס-גל לח"כ כץ.      

שתפו
Please reload