בדרך לבג“צ

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

בדרך לבג"צ

27/05/2012

בדרך לבג"צ

 

עמותת "ידיד" והקליניקה לזכויות אדם בחברה, באוניברסיטת חיפה דורשות להפסיק מכירת נכסי רשות הפיתוח ליזמים פרטיים ושינוי יעוד המבנים לטובת דיור בר השגה לצעירים ואוכלוסיות מוחלשות

"על רקע המצוקה ההולכת וגואה בדיור בישראל והצורך בנקיטת צעדים חדשניים לגיבוש פתרונות בתחום, שתתחשב במגבלות הכלכליות והתקציביות של משרדי הממשלה האמונים על הנושא, אנו  תובעים  להורות על הפסקה מיידית של מכירת נכסי רשות הפיתוח לגורמים פרטיים עד להכנת תכנית על ידי משרד השיכון שתייעד, לפחות, חלק מנכסים אל למטרות חברתיות ובמיוחד לצורך מתן פתרונות דיור לאוכלוסיות מוחלשות וזוגות צעירים, כך כותבים עו"ד רונית הרמתי-אלפרן ועו"ד שרון הורנשטיין  מהקליניקה לזכויות אדם בחברה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה בשמם ובשם עמותת "ידיד" מרכזי זכויות בקהילה, במכתב דחוף שנשלח לשר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנהל מינהל מקרקעי ישראל.

 

 

"המצב הנוכחי גורם לכך שמתבצעת מכירה כוללת של נכסים אלה ליזמים פרטיים וזאת על חשבון זכויותיהן של משפחות המתגוררות בחלק מהנכסים או כאלה שממתינים היום לדיור ציבורי.  אנו סבורים כי יש לאפשר לרשויות המקומיות לנצל נכסים אלו לשם מחוסרי דיור מקומיים, תוך לימוד מדגמים חדשים בעולם של שיתוף פעולה עם המגזר העסקי והמגזר ללא מטרות רווח." כותבים עוה"ד הרמתי-אלפרן והורנשטיין במכתבם.

 

עוד מצויין במכתב כי "על אף ההכרה של הגופים האמונים על השיכון בישראל בחובתם ליזום פיתרון כולל לבעיית הדיור הציבורי והדיור בהישג יד, מוצאים, חדשות לבקרים, מכרזים לרכישת נכסי רשות הפיתוח, ומלאי הדירות הולך ומידלדל. על מנת שלתוכנית המוצעת יהא סיכוי להתממש, יש למשוך את המכרזים התלויים ועומדים בהווה, למעט הליכי מכירה לדיירים בנכסים אלו, עד שיינתן סיכוי למימוש תוכנית חברתית על ידי משרד השיכון. ...אם לא תיעצר המכירה בשלב זה, ייווצר מצב שבו לא יהיו נכסים שעליהם תיושם התכנית החדשה."

 

"יודגש כי נכסי רשות הפיתוח הם בבחינת "הון חברתי" – נכסים שהם פוטנציאל יחידות דיור שאינם שייכים לגוף פרטי. כיום, נכסי רשות הפיתוח מוצעים במכרזים לרכישה על פי החלטות ממ"י. מרבית הדיירים המתגוררים בנכסים אינם יכולים לרכוש נכסים אלו והמכרזים מופנים למגזר היזמות הפרטית. אנו סבורים  שיש ליצוק בנכסים אלה מימד חברתי באופן שייצר מאגר נוסף של דיור בהישג יד ויהיה בידו לתת מענה לחלק ממצוקת הדיור. המשך מכירתם של נכסים אלו ללא תכנון מקדמי יסתום את הגולל על אפשרות אחרונה זו.

 

אנו מבקשים להדגיש כי תביעתנו זו עולה בקנה אחד עם תיקון 7 לחוק רשות מקרקעי ישראל. הקובע כי הרשות תפעל ל "הקצאת קרקעות למטרות מגורים, דיור בר-השגה, דיור ציבורי, תעסוקה, שטחים פתוחים ולמטרות אחרות, במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה, לרבות צרכים עתידיים". ככל שלא יתקבל מענה מניח את הדעת בתוך 30 ימים מיום שליחת המכתב דנן, בכוונתנו להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק. מסיימים הורנשטיין והלפרין-הרמתי.

 

יצויין כי בישראל אלפי מבנים מסוג זה המצויים בידי רשות הפיתוח והמנוהלים עבורה על ידי חברת השיכון הממשלתי עמידר וזאת בעיקר בערים מעורבות כמו, עכו, חיפה, תל אביב, ירושלים וערים אחרות בהן מצוקת הדיור גדולה.

שתפו
Please reload