“ידיד“ מזהירה: בחודשים הקרובים יגדל מספר הישראלים שלא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד" מזהירה: בחודשים הקרובים יגדל מספר הישראלים שלא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא.

06/02/2013

"ידיד" מזהירה: בחודשים ...

קוראת לשר המשפטים ולחברי הכנסת: להקטין את שכר הטרחה אותו גובים כונסי הנכסים

מספר הישראלים שלא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם ילך ויגדל בחודשים הקרובים, כך מזהירים ב"ידיד" , הארגון הגדול בישראל המסייע לבעלי משכנתאות הנקלעים למצוקה כלכלית. בחודש ינואר חל גידול של כ- 20 אחוז במספר הפונים ל"ידיד" המתקשים בתשלום המשכנתא. עדיין לא מדובר במינוי כונסי נכסים אך אנחנו משוכנעים שבחודשים הקרובים ילך המספר ויגדל לאחר שמשפחות שהתעקשו לרכוש דירות בשנים האחרונות לא יוכלו לעמוד יותר בתשלומים עקב העלייה בעלויות הדיור.

 

בנוסף לכך קובעות עוה"ד ורדית דמרי מדר ושני רבינוביץ מהמחלקה המשפטית של "ידיד" בדו"ח מיוחד שהתפרסם לאחרונה כי "כי המערכת המשפטית מאפשרת לכונסי נכסים מטעם הבנקים למשכנתאות לנצל את החקיקה הקיימת ולגבות תשלומים נכבדים על גבם של הלווים אשר ביום בהיר אחד מוצאים את עצמם ללא הבית שאותו עמלו לרכוש מחד ועם מצוקה כלכלית שאינה מאפשרת להם לפתוח דף חדש מאידך".

 

עוד קובעות עוה"ד כי "תשלום שכר הטרחה של עורכי הדין מטעם הבנקים וכונסי הנכסים המנהלים את תיקי מימוש המשכנתא בלשכות ההוצאה לפועל והמשולם על ידי הלווה/חייב הינו אחד מהחסמים הגדולים העומדים בפני לווים המבקשים להסדיר את חובותיהם.... מבדיקתנו עולה כי שכר טרחת עורכי הדין וכונסי הנכסים גבוה פי 3 ויותר משכר טרחתם של עורכי דין הממלאים תפקידים דומים בתחומים אחרים."

 

בדו"ח המסכם את פעילות המחלקה המשפטית של "ידיד" בתחום המשכנתאות בעשור האחרון נאמר עוד כי "הבנקים נוהגים להתנות את ביצוע החלטות הוועדה בתנאים אשר קשה ללווים לעמוד בהם, כגון תשלום שכ"ט עו"ד, החתמת ערבים חדשים ו/או ביצוע פוליסת ביטוח משכנתא ("EMI") וכד'. לווים רבים אינם יכולים לממש את ההסדר שנקבע להם בשל התניות אלו." "יתרה מזאת" מדגישות דמרי-מדר ורבינוביץ "במקרים רבים, גם לאחר מימוש משכנתא ומכירת הבית, נותר חוב גדול לבנק, כך שהלווה נאלץ להמשיך לשלם תשלומי "משכנתא", גם בלי בית, בד בבד עם תשלומי שכירות, דבר המונע את שיקומו הכלכלי.

 

עוה"ד דמרי-מדר ורבינוביץ ממשיכות וקובעות כי גם לבנקים בהתנהלותם הם גורמים, לעיתים קרובות, לחובות הלווים לתפוח למימדים גדולים בהרבה מן החוב המקורי. "הבנקים ממלאים תפקידים ופונקציות של גופים ציבוריים או מעין-ציבוריים ועל כן חלות עליהם נורמות מהמשפט הציבורי לרבות חובת תום לב מוגברת כלפי לקוחותיהם. לעיתים קרובות הבנקים לא עומדים באלו, לרבות: אי מתן הסברים או אי מתן הסברים ברורים, סירוב לתת מידע נחוץ ללווה בניגוד להוראת המקפח על הבנקים ועוד", אומרות עורכות הדין בדו"ח.

 

הדו"ח המקיף המסכם עבודה של עשרות עורכות ועורכי דין שעבדו במסגרת המחלקה המשפטית של "ידיד" במהלך 15 שנות פעילות הארגון, במיוחד בעשר השנים האחרונות, במהלכן ביצעו המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית, בעזרת מרכזי הזכויות של "ידיד" את פרוייקט "שנת הדיור" מציג שורה ארוכה של כלים ופתרונות, חקיקתיים, נוהליים ואחרים אשר ביישומם ניתן לשנות את שוק הדיור בישראל.

 


בין הפתרונות המוצעים בתחום המשכנתאות

 • הפחתת שיעור הריבית בהלוואות הזכאות וקביעה כי שיעור הריבית תמיד יהיה לפחות 1% פחות משיעור הריבית הממוצע בשוק.

 • הרחבת הקריטריונים לקבלת הלוואות זכאות ופרסום מידע אודותיהן

 • חיוב הבנקים ליידע את הלווים על זכותם לפנות לוועדה הבינמשרדית בצורה ברורה ובשפה המובנת להם, וזאת בטרם יינקטו נגדם הליכים משפטיים.

 • הרחבת הגישה לוועדה הבינמשרדית, גם למי שלא נטל הלוואת זכאות ממשלתית,

 • חובת עיכוב הליכים במקרה של פנייה לוועדה הבינמשרדית.

 • מתן אפשרות להגיש בקשות לוועדה הבינמשרדית ישירות ולא דרך הבנק ומתן זכות טיעון בפנייה.

 • הסמכת הוועדה לפטור לווים מהתניות לביצוע החלטות הוועדה.

 • רפורמה כוללת בנושא שכר טרחת עורכי הדין וכונסי הנכסים הכוללת: הפחתה משמעותית של שכר הטרחה המתקבל על ידי עורכי הדין וכונסי נכסים, באופן שישקף את עבודתם בצורה ריאלית.

 • קביעה מפורשת כי במקרה של פירעון חוב הפיגורים לאחר מינוי כונס נכסים, וכן במקרה של פריסת חוב ההלוואה מחדש, שכר הטרחה ייקבע לפי התקנה המאפשרת קביעת סכום נמוך יותר מהמתקבל היום.

 • בכל החלטת ועדה לפריסה יש להורות על מתן הלוואה מסובסדת למלוא חוב שכר הטרחה ועל פריסת הלוואה זו ביחד עם הלוואת המשכנתא.

 • תיקון מערכת ההוצאה לפועל כך שהחישובים בתיקי משכנתאות יפעלו בהתאם לכללים מיוחדים ו הסמכת רשם ההוצאה לפועל להפחית את שכר הטרחה של כונס הנכסים במקום בו הוא משוכנע כי טיב והיקף עבודתו של כונס הנכסים או נסיבות חריגות אחרות אינם מצדיקים שכר טרחה בסכומים הרגילים.

 • הקמת גוף פיקוח מיוחד על כונסי הכנסים ועל גובה החובות לרבות שכר הטרחה בתיקי ההוצאה לפועל.

 • הרחבת ההגנה על הזכות לדיור חלוף:

 • סיוע ללווים המתקשים בתשלומי המשכנתא – הגדלת היקף הסיוע והרחבתו למענקים לכיסוי תשלומי הלוואות המשכנתא לתקופה זמנית עד קבועה, כך שבמקום סיוע בשכר דירה לתקופה ארוכה יינתן סיוע בתשלומי המשכנתא לתקופה מוגבלת שיאפשר ללווים שמירה על ביתם.

 • חיוב רשויות מקומיות להקצות מספר דירות כדירות מעבר/מקלט שימסרו ללווים לתקופה של 6-12 חודשים.

 • קביעת איסור גביית חוב לאחר מימוש, והגדרת חובות שנשארו לאחר מימוש כחובות אבודים.

 • חיוב הבנקים לפרסם את החוזים האחידים שלהם (במלואם ולא רק תקציר) בשפות הנפוצות בארץ – עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.

 

בסקר שנערך עבור "ידיד" בחודש יולי 2012 במסגרת פרוייקט "שנת הדיור" עלה כי 55% מבעלי הדירות בישראל מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם. הסקר שהוכן על ידי מכון המחקר מאגר מוחות בהנהלת פרופ' איציק כץ קובע כי מדובר בגידול של 10% לעומת חודש אוקטובר 2011. החלוקה בקרב המתקשים עומדת על 34% המתקשים לעמוד בתשלומים ו- 21% המתקשים מאד לעמוד בהם. 33% נוספים חווים קשיים מזדמנים בתשלום המשכנתא.

 

שתפו
Please reload