אחרי הבחירות – הולכים לחקיקה חברתית

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

אחרי הבחירות – הולכים לחקיקה חברתית

10/02/2013

בכנסת ה- 18 קידמה "ידיד" למעלה מ40 הצעות חוק בתחומים שונים, בדיור, בביטוח הלאומי, במערכת ההוצאה לפועל, בתחום הצרכנות והבנקאות, בתחום הממשל התקין והשקיפות ועוד. זו הכוונה שלנו גם הפעם. להסתער, בכל הכח, על חברי הכנסת, לשכנע, להציג, ולהעביר חקיקה חברתית ראוייה.

בקרוב תוקם ממשלה חדשה בישראל. האם היא תהייה דומה או שונה לזו שהיתה קודם לכן. בעיקר דומה, לא בגלל שהאנשים בצמרת לא משתנים, הם דווקא כן. מי שלא משתנה אלו הפקידים. אותם אלו שבגללם אנחנו אומרים היום ש"זו לא טעות, זו המדיניות". המדיניות של הפקידים. כל עוד היא לא תשתנה. דברים רבים אחרים לא ישתנו.

 

מה שעוד לא ישתנה הוא השיטה הדמוקרטית השיטה לפיה מתנהגות הקואליציה והאופוזיציה, המחוייבות ל"משחק הדמוקרטי", המחייב את חברי הקואליציה להצביע נגד כל הצעה שאינה זוכה לתמיכת הממשלה. אח"כ באים הארגונים ומאשימים את החכי"ם באי חברתיות, בחוסר איכפתיות לרצונות הציבור, אומרים שאפשר היה לברוח מהדיון, לא להיות בכנסת בזמן ההצבעה, להצביע ברגלים בצורות אחרות, בקיצור, קומבינות.

 

בכנסת ה- 18 קידמה "ידיד" למעלה מ40 הצעות חוק בתחומים שונים, בדיור, בביטוח הלאומי, במערכת ההוצאה לפועל, בתחום הצרכנות והבנקאות, בתחום הממשל התקין והשקיפות ועוד. זו הכוונה שלנו גם הפעם. להסתער, בכל הכח, על חברי הכנסת, לשכנע, להציג, ולהעביר חקיקה חברתית ראוייה.

 

גם בכנסת הנוכחית נמשיך לאסוף מידע מהפונים למרכזי הזכויות שלנו, להבין מה הם צריכים, מה הם רוצים ןלאחר מכן נהפוך את הצרכים הללו לחקיקה חברתית ראוייה.

 

אבל יותר מזה, כפי שאמר פעם ח"כ לשעבר חיים אורון, אחד מחברי הכנסת היותר טובים שהיו לנו "אני הרבה יותר גאה בחקיקה שהצלחתי למנוע, בחוקים שהצלחתי לשנות את הדרך שבה הם יצאו מחדרי הועדות מאשר בחוקים שיזמתי." זוהי גם המשימה שלנו הכנסת הנוכחית

 

ואלו חלק מהחוקים שאותם נמשיך ונקדם בכנסת ה- 19.

 

 

הצעות חוק ביוזמת עמותת "ידיד" – פברואר 2013

 

 

חוק שרות חברתי למבוגרים, בני 55+ שאינם מועסקים ומקבלים הבטחת הכנסה יוכלו להתנדב ולקבל תוספת לקצבתם מבלי לאבד אותה , זהבה גלאון, בטל"א

 

חוק חסכון לאומי לכל ילד, כל ילד יחסוך מיום היוולדו ועד גיל 18 בסיוע ממשלתי. מקורות החסכון: חלק מקצבת הילדים, השלמה ממשלתית, הפקדות חד פעמיות, יצחק הרצוג, בטל"א

 

חוק המזונות – חובת תשלום ביטוח לאומי, הגדלת התקרה המזכה תשלום במזונות על ידי הביטוח הלאומי , עמיר פרץ, בטל"א

 

חוק הביטוח הלאומי, ביטול מגבלת הגיל לקבלת קצבת נכות, מחפש ח"כ, בטל"א

 

תיקון לחוק הבטלא, הסכם ניידות , אילן גילאון, בטלא

 

חוק השוואת תורים, השוואת זמן התורים לניתוחים בבתי חולים לסוגיהם בין חולים בעלי ביטוח בריאות בסיסי לבין חולי שר"פ, אורי מקלב,בריאות

 

ניתוק חשמל, מניעת ניתוק חשמל ממי שאין ביכולתו לשלם עקב מצוקה כלכלית, , דיור

 

חוק סיוע בשכר דירה למתגוררים באיזורי מלחמה, מתן סיוע בשכר דירה למי שמתגורר באיזור שהוגדר כאיזור חירום ומבקש לעבור להתגורר זמנית במקום אחר., נחמן שי, דיור

 

חוק מרחבים חברתיים, סגירת קומות העמודים בבתי דיור ציבורי והפיכתם למרחבים חברתיים. התקציב יבוא משיקום שכונות והפרוייקט יכלול גם אחריות של שיקום שכונות חברתי להפעיל את המרחבים לאחר ביצוע הפעילות הפיזית. (הרחבת היכולות של שיקום שכונות על ידי הוספות תקציב יעודיות), , דיור

 

חוק חשמל בדיור הציבורי, הגדלת הספק החשמל בדירות הדיור הציבורי, איתן כבל, דיור

 

 

חוק הרחבת מלאי הדיור הציבורי, חובת המדינה להגדיל את מלאי הדיור הציבורי כאחוז מתקציב משרד השיכון בכל שנה. , מירי רגב, דיור

 

חוק המים – תיקון – מספר נפשות, הגדלת מספר הנפשות בדירה לצורך חישוב צריכת מינימום, מירי רגב, דיור

 

חוק הלוואות לדיור, הגבלת שכר טרחת עו"ד – לקבוע כי שיעורי שכר הטרחה הם תקרה ולא בגדר סכום מחייב – להוסיף המילה "עד" לפני השיעורים, , דיור

 

חוק הלואות לדיור – ועדה בינמשרדית, חובת הבנקים להפנות בעלי משכנתא שנקלעוו לקשיים לועדה בינמשרדית, איתן כבל, דיור

 

חוק החשמל ההומניטרי, חיבור לחשמל או מתן גנרטור על ידי חברת חשמל לבתים אשר אין להם תוכנית מתאר או עקב בעיות אחרות אך מתגוררים בהם דיירים הזקוקים לחשמל לצורך קיום – חמצן, תרופות וכדומה.,  , דיור

 

חוק הדיור הציבורי-זכאות, זכאות לדיור ציבורי גם למי שהיתה בבעלותו דירה לא פחות מ- 5 שנים לפני הגשת הבקשה לזכאות והדירה נמכרה ללא שנשאר עודף לדייר, , דיור

 

חוק הדיור הציבורי, הגדלת הספק החשמל הדירתי, איתן כבל, דיור

 

חוק דירות מעבר, חובת המדינה והרשויות המקומיות להעמיד בכל יישוב מספר של דירות שישמשו את מחלקות הרווחה כדירות מעבר למשפחות שפונו מדירותיהן עקב אי יכולתן לעמוד בתשלומי משכנתא/שכ"ד ואין להם עדיין פתרון אחר., איתן כבל, דיור

 

חוק דיור ציבורי-שינוי אחריות החברה המשכנת, לפי המצב כיום תחזוקת בניין שלמעלה מ- 50% מהדירות  בו נמכרו לדיירים אינה נמצאת יותר באחריות החברה המשכנת. הדבר גורם לחוסר טיפול בשטחים הציבוריים, המקלטים, וחדרי המדרגות כמו גם הגגות וכדומה. כיון שמדובר במשפחות קשות יום אין באפשרותן לארגן ועד בית ולגייס כספים לתחזוקה הולמת. מוצע לשנות את היחס כך שרק אם 80% מהדירות נמכרו האחריות של החברה המשכנת מסתיימת , דיור

 

חוק דיור בהשג יד, תיקון חוק הדיור להשכרה של מאיר שטרית כך שיפעיל מודל של דיור בהשג יד – הכנסת אוכלוסיות חלשות בעדיפות לבנינים של דיור להשכרה, הגדרת סכומי התמיכה הממשלתית ועוד.  דיור

 

חוק ביטוח אבטלה למשכנתא, חובת עשיית ביטוח משכנתא למקרה שבו לא מצליחים לעמוד בתשלום עקב אבטלה, , דיור

 

הצעת חוק הלוואות ללא זכות החזרה, הצעת חוק המבטלת את הצורך בערבים למשכנתא. הנכס עצמו משמש ערובה בלעדית, , דיור

 

הגדלת סיוע בשכר דירה לזכאי דיור ציבורי, הגדלת הסיוע בשכר דירה לזכאים לדיור ציבורי הממתינים למעלה משנתיים לקבלת דירה, כבל, דיור

 

דיור ציבורי לנשים מוכות, תקנה הקובעת כי נשים מוכות שהתגוררו בדיור הציבורי, יקבלו דירה לאחר שיצאו ממעון לנשים מוכות ונשים מוכות שהיתה בבעלותן דירה והיו במעון לנשים מוכות גם יזכו לדירה בדיור הציבורי בעדיפות ראשונה,, דיור - ממתינים לתקנות

 

חוק מרכז הסברת החקיקה, הקמת מרכז להעברת מידע על זכויות, אילן גילאון, זכויות

 

תשלומי הורים  - נסיעות לפולין, מחיר הנסיעה לפולין לא יעלה על רבע מהשכר הממוצע במשק, , חינוך

 

חוק תשלומי הורים במערכת החינוך, אישור תשלומים גם לנסיעות לפולין על ידי ועדת החינוך, חינוך

 

חוק הנסיעות לפולין, חובת המדינה לממן נסיעות לפולין, חינוך

 

חוק ההזנה – ארוחת בוקר, מתן ארוחת בוקר לכל התלמידים ביסודי וחטיבות הביניים שאין בהם יום לימודים ארוך, חינוך

 

חוק ההזנה  - ארוחה חמה, הרחבה לכל בתי הספר וחטיבות הביניים, חינוך

 

חוק ארוחה יומית – עודפי תקציב, העברת יתרות תקציב של חוק ההזנה משנה לשנה, חינוך

 

מס שכר למלכרי"ם, הפחת מס שכר למלכרי"ם ל- 4%, , מגזר 3

 

 

הקמת נציבות המגזר השלישי, הקמת הנציבות הממשלתית לנושא המגזר השלישי והחברה האזרחית, נחמן שי, מגזר 3

 

מועצה לבטחון  חברתי כלכלי, הקמת מועצה סטטוטורית מחקרית במשרד ראש הממשלה שתספק חוות דעת כלכליות מקבילות לאלו של האוצר, ממשל

 

מוסדות ציבור, תרגום בועדות ערר ובמוקדי שירות, , ממשל

 

חוק תרגום אתרי אינטרנט, חוק המחייב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים לתרגם את אתרי האינטרנט שלהם למספר שפות, ממשל

 

חוק נשיאת תגיות, חובת נשיאת תגי שם ומספר רשיון של בעלי תפקידים עובדי ציבור במשרדי ממשלה ומוסדות ציבור וממשלה, ממשל

 

חוק התמיכות הממשלתיות, קביעת מועדים לחלוקת תמיכות ממשלתיות , ממשל

 

חוק הסיוע המשפטי הרחבת נגישות, הקמה של לשכה לסיוע משפטי/נקודת סיוע בכל יישוב מעל 40 אלף תושבים, ממשל

 

חוק הנגישות הלשונית, קביעת המנגנון לחיוב גופים ציבוריים ופרטיים לתרגם מסמכים רשמיים למספר שפות, ממשל

 

העדפת תוצרת עדיפות מקומית, העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית המצויה בתחום אזור עדיפות לאומית, ממשל

 

ביטול העדפת סמכויות הוצל"פ של ראש ראשות, על פני הוצל"פ ארצית., חוק הרשויות המקומיות מקנה לראש ראשות סמכויות הוצאה לפועל, לצורך גביית חובות תושבים כלפי הרשות. ביכולתו של ראש הרשות לבצע הליכי הוצל"פ לחייבים, ללא קשר להסדרים שיש להם עם מערכת ההוצל"פ. כך נוצר מצב אבסורדי, שחייב שהגיע להסדר תשלומים בהוצל"פ (למשל איחוד תיקים), איננו יכול לעמוד בהסדר זה, מכיוון שהמועצה הטילה עיקול על חשבונו ואין ביכולתו לשלם את ההסדר שנקבע לו., משפט

 

ביטול גבייה מינהלית, ביטול גבייה מינהלית של רשויות מקומיו,  משפט

 

עריכת דין קהילתית, תיקון לחוק לשכת עורכי הדין – מתן שרותים משפטיים על ידי עמותות, משפט

 

חוק בתי המשפט – חובת תרגום בהליכים אזרחיים, מוצע להוסיף את סעיף 77ב, אשר יחייב את שופטים למנות מתרגמים לבעלי דין, אשר אינם דוברים את השפה העברית. בנוסף, מוצע להוסיף את סעיף 77ג, אשר יטיל את הוצאות מינוי המתרגמים על אוצר המדינה. , משפט

 

יום העוני הבינלאומי, הכרזה על 17 באוקטובר כעל יום השנה לציון המאבק  וההזדהות עם אנשים החיים בעוני,  רווחה

 

חוק ארוחה בחופשה, מתן ארוחה חמה לילדים ממשפחות מעוטות הכנסה בתקופת החופשות, , רווחה

 

חוק סל שרותי רווחה חינם, חובת המדינה להעניק לאזרחיה סל שרותי רווחה, , רווחה

 

רשות לאומית לתעסוקה, הקמת רשות לאומית שתאגד את כלל הפעילות הממשלתית והציבורית בנושא תעסוקה, תעסוקה

 

פיצוי עובדי קבלן בעבודת לילה – תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה., חוות דעת הרופא הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, קובעת כי עבודת לילה גורמת נזק לבריאות. מטרת תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הינו לפצות את כל העובדים בשעות הלילה ובכך גורמים נזק לבריאותם, פיצוי ראוי על עבודת לילה כהגדרתה בחוק שעות עבודה ומנוחה וזאת בתוספת למצב היום שרק החל מהשעה השביעית של המשמרת הם מקבלים תוספת בעבור שעות נוספות. , איתן כבל, תעסוקה

 

עובדים מעוטי הכנסה, השוואת הטבות וזכויות בתחום התעסוקה לבני זוג במשפחות מעוטות הכנסה, , תעסוקה

 

 

חוק תמריצים למעסיקים, הקמת קרן שתעניק תמריצים למעסיקים שיעסיקו עובדים בני 45+, איתן כבל, תעסוקה

 

חוק שעות עבודה – תיקון ביטול זמן, תשלום עבור זמן נסיעות לעובדות מעוטות הכנסה הנוסעות בין מקומות עבודה שונים אצל אותו מעביד, דב חנין, תעסוקה

 

חוק חובת המכרזים – העדפה למעסיקי עובדים עם מוגבלויות, הענקת תוספת ניקוד במכרזים ממשלתיים למעסיקי עובדים עם מוגבלויות, ,תעסוקה

 

חוק חובת המכרזים – העדפה למעסיקי אוכלוסיות יחודיות, הענקת תוספת ניקוד במכרזים ממשלתיים למעסיקי עובדים המוגדרים כאוכלוסיות יחודיות, , תעסוקה

 

חוק המכרזים – העדפה למעסיקי מיעוטים, הענקת תוספת ניקוד במכרזים ממשלתיים למעסיקי עובדים ממגזר המעוטים, , תעסוקה

 

חוק הלנת שכר, הפיכת עבירת הלנת שכר לעבירה פלילית עם קנסות, , תעסוקה

 

הצעת חוק שוויון ההזדמנוית בעבודה מינוי ממונה, מינוי ממונה לנושא שוויון הזדמנויות בעבודה בכל מקום עבודה, , תעסוקה

 

הצעת חוק חובת המכרזים  - איסור התקשרות בגין פערי שכר, איסור על הממשלה להתקשר במכרזים ממשלתיים עם חברות בהם פערי השכר בין הגבוה ביותר לנמוך ביותר אינו עומד בתנאי החוק, איתן כבל, תעסוקה

 

ביטוח לאומי מופחת למעסיקי מבוגרים, הפחתת תשלומי ביטוח לאומי למעסיקי עובדים מבוגרים מעל 55, איתן כבל, תעסוקה

 

אכיפת שכר מינימום, הפיכת עבירה על שכר מינימום לעבירה פלילית ותשלום קנס, , תעסוקה

 

חוק רשות השידור, תיקון חובת שידורים ותכנים בערבית, , תקשורת

 

הצעת חוק התקשורת -יידוע מנוי בדבר זכויות) , מתן מידע ללקוחות חברות התקשורת על זכויותיהם – הן בתחנות השירות והן במסמך שימסר להם ידנית, , תקשורת

 

חוק המים – שסתום אל חזור, חובת התקנת שסתום אל חזור על ידי תאגידי המים, , תשתיות

 

וגם:

שיתוף עובדים בדירקטוריונים. חוק המחייב חברות ציבוריות לשלב בדירקטוריונים שלהם נציגי עובדים. ממשל

 

שיתוף עובדים ברווחים. 10 אחוזים מסך כל דיוידנד שמחלקת חברה ציבורית יחולקו לעובדיה. ממשל

 

חוק חובת המכרזים - ביטול זכאות להשתתפות במכרז ממשלתי למי שששכר המנכ"ל הינו יותר מפי- 40 משכר העובד הזוטר ביותר בחברה.ממשל

 

החרגת זכויות המוקנות על פי חוק הביטוח הלאומי מעמידה בכללי חוק לשכת עורכי הדין, בטלא

תגיות

שתפו
Please reload