עמותת “ידיד“:קיצוץ בקצבאות הילדים זה רע

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד":קיצוץ בקצבאות הילדים זה רע

13/04/2013

עמותת "ידיד":קיצוץ בקצ�...

לפחות שיקחו את הכסף כהלוואה לחסכון לגיל 18 "אנחנו מתנגדים לקיצוץ בקצבאות הילדים או לכל פגיעה במרכיבים האוניברסליים של תוכנית זו. קצבאות הילדים הן אמצעי רב חשיבות למימוש מחוייבות המדינה לכל אזרחיה להשתתף בעלויות גידול ילדים והן גם אמצעי ראשון במעלה בהתמודדות עם עוני ופערים חברתיים. אך אםאכן ישקל קיצוץ בגובה קצבאות הילדים, אנחנו מציעים כי הדבר יתבצע בדרך של הלוואה. הכוונה למעין מלווה ביטחון, כזה שיוחזר לילדים בעוד 10 12 או שמונה עשרה שנים עם ריבית והצמדה כמו סוג של אגרות חוב",

כך נכתב במסמך דחוף ששלחו לשר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ מאיר כהן, חברי הנהלת "ידיד" פרופ' גוני גל, דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר בל גבריאל-פריד מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, שרי רבקין, מנכלי"ת "ידיד" ורן מלמד סמנכ"ל הארגון.

לפי ההצעה "ההלוואה תינתן למדינה בדומה למתווה המוצע בהצעת החוק שהונחה לאחרונה מחדש על שולחן הכנסת ושעיקריה מוצגים להלן. בצורה שכזו גם אם יהיה קיצוץ הרי שהכסף ישאר בקופה. הוא לא ילך לאיבוד. הוא ימשיך וישמש כבטחון, כערבות עבור הנערים והנערות שכלכך זקוקים לנקודת זינוק עם הגיעם לבגרות."

עוד מציינים ב"ידיד" כי ההצעה מבוססת על הצעת חוק "חסכון לאומי לכל ילד" שהכינו בכנסת הקודמת יחד עם ח"כ יצחק הרצוג, לשעבר שר הרווחה והשירותים החברתיים. "מדובר בהצעת חוק עם עקרונות פשוטים", אומרים ב"ידיד" ולפיה "תונהג בישראל תוכנית חסכון חובה לכל ילד מיום היוולדו עד מלאת לו 18. כל הורה, כל משפחה תהייה חייבת להפריש אחוז מסויים, קטן, (אשר יקבע על ידה) מקצבת הילדים שהיא מקבלת מהמדינה, לטובת תוכנית חסכון סגורה שניתנת לפתיחה רק על ידי הילד או הילדה בהגיעם לגיל 18 או 21. המדינה מצידה תכפיל את הסכומים ובנוסף תעניק מענקים נוספים (באופן פרוגרסיבי, בהתאם להכנסות המשפחה) עד סכום שנתי מסויים, עבור הפקדות נוספות שיבוצעו לתוכנית החסכון. המטרה הסופית הינה שכל ילד בישראל, יצא בגיל 18 עם מענק אשר יאפשר לו ללכת ללמוד באוניברסיטה, לרכוש מקצוע או לפתוח עסק ואפילו להשקיע את הכסף ברכישת דירה.

עוד נכתב כי "מסקר מקיף שבוצע עבורנו בשנת 2011 על ידי מכון המחקר מאגר מוחות בהנהלת פרופ' יצחק כץ עולה כי מרות שלמעלה ממחצית המשפחות בישראל (57%) טוענות כי הן לא חוסכות כלל לילדיהן חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית (66%), מביעים עמדה חיובית כלפי הרעיון ומוכנים בהחלט לוותר על חלק מקצבת הילדים שלהם לטובת חסכון לתקופה של 18-21 שנים עבור ילדיהם. שיעור התמיכה הגבוה ביותר ברעיון נמצא במגזר היהודי הכללי (67%) ובמגזר הערבי (62%).

בישראל שוררת נטייה נפוצה מדי להתמקד בפתרונות לטווח קצר, אך דפוס חשיבה זה מסכן את עתיד ילדינו. חייבים לשנות פרספקטיבה, ולקדם מדיניות אשר תטיב עם הדור הבא. בסופו של דבר פתרונות לטווח ארוך יעילים יותר מבחינה כלכלית ומאפשרים תכנון טוב יותר. תוכנית חסכון לאומי-אישי לכל ילד מהווה דוגמא לתכנון לטווח ארוך. התכנית פועלת לצמצום הפערים בין קווי הזינוק של ילדים מרקעים סוציו-אקונומיים שונים על ידי הענקת בסיס פיננסי לילדי העתיד להתחלת חייהם. דווקא בתקופה של משבר כלכלי וצורך במהלכים קשים זהו הזמן לחשוב קדימה. ל

שתפו
Please reload