“ידיד“ מבקשת מהממשלה לחוקק את חוק “שירות חברתי לגמלאים ועובדים מבוגרים“

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד" מבקשת מהממשלה לחוקק את חוק "שירות חברתי לגמלאים ועובדים מבוגרים"

15/04/2013

"ידיד" מבקשת מהממשלה ל�...

 

בפנייה לשרי האוצר, הכלכלה, הרווחה והאזרחים הוותיקים קובעת "ידיד" כי באמצעות החוק ניתן להעלות את הכנסתם של גמלאים ועובדים מבוגרים מבלי להעיק על תקציב המדינה.

                                                                                                                         ‏14/04/2013

לכבוד

ח"כ יאיר לפיד     ח"כ אורי אורבך                    ח"כ נפתלי בנט                       ח"כ מאיר כהן

שר האוצר          השר לאזרחים ותיקים           שר הכלכלה והמסחר              שר הרווחה

משרד האוצר      המשרד לאזרחים ותיקים      משרד הכלכלה והמסחר          משרד הרווחה

ירושלים             ירושלים                               ירושלים                                ירושלים

שלום רב,

                              הנדון: חוק שרות חברתי למבוגרים וגמלאים

 

"ידיד" הוקמה בשנת 1997 על בסיס החזון לצמצום פערים חברתיים וקידום יכולות כלכליות של אוכלוסיות מוחלשות. באמצעות 16 מרכזי הזכויות הפזורים ברחבי הארץ מממשת "ידיד" את החזון בסיוע לאזרחי ישראל למצות את זכויותיהם החברתיות.

 

במשך השנים פועלת "ידיד" רבות בתחום התעסוקה הן בהיבט הסיוע האישי והן בתחומים של העצמה וקידום תעסוקתי של אוכלוסיות יחודיות ביניהן עובדים מבוגרים וגמלאים. כחלק מפעילותה של "ידיד" ניתחנו את יכולת הקיום של גמלאים המתקיימים מקצבת זקנה בלבד או מקצבה ופנסיה נמוכה מאד והגענו למסקנה כי יכולת הקיום שלהם כמעט ואינה קיימת.

 

כתוצאה מפעילות של אחת מקבוצות ההתארגנות הקהילתית של "ידיד" בעיר חיפה, בה חברים גמלאים רבים התברר כי רוב הגמלאים כמו גם מובטלים מבוגרים אשר מקבלים הבטחת הכנסה (גילאי 55-67)  מבלים חלק ניכר מזמנם כמתנדבים בארגוני המגזר השלישי.

 

לאחר בחינת התופעה עלה בקרב חברי הקבוצה, המונחית על ידי עמותת "ידיד" הרעיון לחוקק את "חוק השרות החברתי למבוגרים וגמלאים" אשר יאפשר לארגוני המגזר השלישי לקלוט את המובטלים ולשלם להם סכום השווה למחצית שכר המינימום, כאשר סכום זה יתווסף לקצבת הזקנה או הבטחת ההכנסה שלהם ויאפשר להם, כל עוד אין להם עבודה ראויה להקדיש את זמנם לחברה הישראלית ולהגדיל את הכנסתם.  ראוי לציין כי יש להבטיח כי סך הקצבה והתשלום לא יפחתו מגובה שכר המינימום הקבוע בחוק.

 

התוצאה הישירה של ניתוח זה הביא אותנו לנסח את "חוק השירות החברתי לגמלאים ומבוגרים" אשר חשבנו כי דווקא חוק זה, אשר אינו מטיל עול תקציבי על ממשלת ישראל יכול שיוצג לכנסת כהצעת חוק ממשלתית. יש לזכור כי אין מדובר בכך שהמדינה תצטרך לשאת בעול התשלום הנוסף אלא שהוא יוטל על העמותות והארגונים שחלקם הגדול מפעיל ממילא בני ובנות שרות לאומי- במקרה שלנו הגמלאים והמבוגרים המובטלים יחליפו אותם.

 

רצ"ב הצעת החוק. אני תקווה כי תתיחסו אליה באהדה וברצינות ואודה באם תסכימו לקבלה ולקדמה.


                              

                                                                                                    בברכה,

                                                                                                    רן מלמד

                                                                                                    סמנכ"ל

 

 

שתפו
Please reload