“ידיד“ ליו“ר ועדת הכלכלה: למדינה ולבנקים חובה למנוע הדרה כלכלית של 250,000 משפחות ללא חשבון בנק.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד" ליו"ר ועדת הכלכלה: למדינה ולבנקים חובה למנוע הדרה כלכלית של 250,000 משפחות ללא חשבון בנק.

20/05/2013

"ידיד" ליו"ר ועדת הכ�...

 

צריך לשנות את חוק הבנקאות, לחייב את הבנקים לפתוח עוד סניפים ולחייב מתן אשראי ובשלב זה לעצור את מיזם "תעודת הזהות הבנקאית"

"הבנק החברתי האמיתי"  הוא בנק שיאפשר לאוכלוסייה מודרת כלכלית להתנהל כאחד האדם ולייצר לעצמה הסטורית אשראי שתאפשר לכל משפחה בישראל להתנהל בצורה כלכלית נאותה ולהתמודד עם חיים בחברה שבה הזכות לחשבון בנק היא זכות יסוד. כך אומרים ב"ידיד" שהגישו מסמך מפורט הנוגע להקמת בנק חברתי בדיון שהתקיים הבוקר בועדת הכלכלה.

 

 

"אנו קוראים ליו"ר ועדת הכלכלה לקדם מחדש את הצעת החוק של "ידיד" המחייבת פתיחת סניפי בנק של שני הבנקים הגדולים, לפחות, בכל יישוב בו 10,000 אלפים תושבים לפחות. הצעת חוק שח"כ ברוורמן הניח על שולחן הכנסת ה- 17. וכמו כן לתקן את חוק הבנקאות כך שיחייב את הבנקים לייצר מסלולי אשראי מיוחדים לאוכלוסיות מודרות כלכלית אשר יש חובה לאפשר להם ליצור הסטוריית אשראי".

 

במסמך שהכינה "ידיד" נקבע כי בישראל למעלה מ- 250 אלף ישראלים, יחידים ומשפחות שאינם בעלי חשבון בנק במובנה האמיתי של ההגדרה. לרובם יש חשבון ב"בנק הדואר" ולמעוטם חשבון בבנק מסחרי רגיל ללא כל פעילות מלבד על בסיס מזומן. אנו מדברים על אוכלוסייה שאינה נחשבת על ידי הבנקים כאוכלוסייה "רווחית או כדאית" ולכן ההיצע של הבנקים לאוכלוסייה זו הינו קטן אם בכלל.  

 

עוד קובעת "ידיד" כי הסיבה לכך היא שהסטורית האשראי של חלקם הגדול אינה טובה ולכן הבנקים, שאינם יכולים לסרב לפתוח להם חשבון (כך קבע המחוקק), אינם מהווים מבחינתם מקום בו יחפצו לייצר לעצמם הסטוריה פיננסית. מדובר בישראלים שהסטורית האשראי שלהם בעייתית. בעלי עסקים קטנים ובינוניים שעסקיהם קרסו בגלל מצב כלכלי קשה, ניהול לא נכון של העסק וסיבות שונות נוספות. חלק מהישראלים המדוברים פשוט לא מאמינים בבנקים ומעדיפים לפעול על בסיס מזומן בלבד. מהנתונים המצויים בידינו מדובר במעוט. חלק לא קטן מאוכלוסייה זו בוחרת לפתוח חשבונות בבנק הדואר. גוף שהמילה בנק בשמו מטעה מאד. מדובר במערכת המסוגלת לסלוק תשלומים אך אינה מאפשרת נתינת אשראי, פתיחת חשבונות חסכון, מתן אשראי ועוד.

 

לכל האנשים שאין חשבון בנק יש גם הכנסה. חלק גדול מהם אנשים עובדים. הכנסתם נמוכה. הם לא מקושרים ולא מחוברים ולכן קשה להם להשיג אשראי. רמת ההכנסה הממוצעת שלהם היא 5000-8000 ש"ח לחודש המורכבת משכר, קצבאות ומענקים והטבות שונות. "

 

"ידיד" קובעת עוד כי "דו"ח ועדת זקן שפורסם לאחרונה ובמסגרתו תורחב פעילות המידע הבנקאי המפורסם על כל ישראלי וזאת באמצעות מודל תעודת הזהות הבנקאית, יטיל צל כבד עוד יותר על אוכלוסייה זו של ישראלים מודרים כלכלית וימנע ממנה כל אפשרות לייצר לעצמה עתיד כלכלי חדש. "

 

"בישראל מדברים כבר שנים רבות על הקמת בנק חברתי. ישנם סוגים שונים של בנקים חברתיים ולאחרונה אנחנו רואים טרנד חדש המתאים יותר להגדרה של אגודות אשראי שיתופיות אשר  מכנות את עצמן בשם בנק חברתי באשר הן מנסות לפתח מיזמי אשראי חוץ בנקאי שלא באמצעות גופים בנקאיים אלא באמצעות יצירת קואופרטיבים. דבר זה, טוב ככל שיהיה אינו בנק חברתי באשר הוא אינו בא לפתור את בעייתה של האוכלוסייה המודרת כלכלית כפי שהוצגה מעלה", אומרים ב"ידיד".  

 

"ידיד" מציעה כי "ממשלת ישראל תפעל לשנות את חוק הבנקאות כך שיתווסף אליו סעיף מיוחד שיחייב את הבנקים המסחריים לפתוח מחלקה/אגף/פרוייקט מיוחד שיעודד את אוכלוסיית המודרים כלכלית לפתוח חשבונות בנק אשר יזכו בהטבות ותנאים מיוחדים וזאת תוך מתן של ערבות מדינה לתנאים אלו.

מטרת התיקון לאפשר לאוכלוסיות מודרות כלכלית להתחיל ולייצר לעצמן הסטורית אשראי וחסכון וזאת עד לשלב שבו יוכלו לשדרג את חשבון הבנק שלהן ולחזור להתנהלות כלכלית כשאר לקוחות הבנקים.

 

על פי המודל של "ידיד", אותו ניתן ליישם גם במסגרת הפיכת בנק הדואר לבנק חברתי אמיתי, תפקיד המודל הייחודי יהיה לייצר אלטרנטיבה בנקאית אמיתית לאוכלוסייה מודרת ובדרך פעולתו יסייע לצמצם את הפער החברתי והכלכלי של האוכלוסייה הנ"ל לבין אוכלוסיות חזקות יותר.  "הבנק החברתי האמיתי" יפנה, בראש ובראשונה לאנשים עובדים מעוטי הכנסה אשר הסטורית האשראי שלהם בעייתית והם אינם מסוגלים, לקבל היום, אשראי בנקאי בריבית סבירה, אם בכלל.  אין מדובר בפתיחת מערכת של הלוואות לעסקים קטנים אלא ניהול חשבונות בנק רגילים עם הטבות יחודיות לאוכלוסייה ייחודית.

 

"הבנק החברתי האמיתי" יאפשר לאוכלוסיות שיאותרו על ידי הבנק לפתוח חשבונות בנק אשר ישולבו במערכת סגורה, מעין מועדון לקוחות בנקאי אשר יאפשר להם לקבל אשראי צרכני, לפתוח חסכונות, לקבל יעוץ כלכלי ותכנון תקציב המשפחה ולבצע פעולות ככל בעל חשבון רגיל.

ההבדל המהותי הוא בכך שהבנק יפחית את דרישותיו הבסיסיות במתן אשראי, קבלת ערבויות להלוואות וזאת תוך שהוא מממן את ה"סיכון הבנקאי" באמצעות קרן מיוחדת שתקום לצורך כך.

 

המשמעות האמיתית היא שבעלי החשבונות ב "הבנק החברתי האמיתי",ידעו כי העובדה שהם מקבלים את התנאים הטובים מהבנק היא בשל העובדה שהם מתחייבים, מוסרית ואישית, לעמוד בדרישות ובסייגים שהם מקבלים על עצמם בעת לקיחת הלוואה או פתיחת קו אשראי וכי בסופו של דבר, אי עמידה בתנאים, תקטין את הקרן ואת האפשרויות להעמיד את האשראי ללקוחות אחרים ב "הבנק החברתי האמיתי".

 

מוצע כי בקרן ישותפו נציגים של ארגונים חברתיים הפועלים בתחום תכנון כלכלת המשפחה והם יסייעו לבנק להעמיד את התנאים המיטביים לכל אחד מבעלי החשבונות החדשים.הנהלת הקרן תקבע קריטריונים להענקת האשראי וההלוואות לסוגיהן וכן את הגובה שלהם.

ממשלת ישראל תיתן ערבות מדינה לכספים שיעברו בקרן. אנו מציעים כי בשלב הראשון תוקם קרן בהיקף של 10 מליון ש"ח בכל אחד מן הבנקים. לכל לקוח שיפתח חשבון במסגרת"הבנק החברתי האמיתי" יוצע לפתוח חשבון חסכון בסכום מינימלי של 50 ש"ח לחודש אליו יוסיף הבנק סכום דומה כחלק מתמיכתו החברתית בהעצמה הכלכלית של בעל החשבון ומשפחתו.  לכל לקוח יוצמד פקיד מלווה מטעם הבנק אשר יסייע לו בהתנהלות היומיומית וידאג להפחתת  המתח המובנה שבין לקוח מודר כלכלית לבין עוצמתו של הבנק המסחרי.

 

ישנם מודלים שונים ורבים להקמתם של בנקים חברתיים בעולם. כל אחד מהמודלים בא כדי לענות על צורך או מטרה שונה. הדיון עליו צריכה ועדת הכלכלה לתת את הדעת הוא העובדה שאף אחד, נכון להיום, אינו מנסה לפתור את בעייתם של ה"מודרים כלכלית". זוהי גם חובתה של הממשלה ושל הכנסת. אומרים ב"ידיד".

שתפו
Please reload