בנקים לא יוכלו למנות כונס נכסים סתם כך.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

בנקים לא יוכלו למנות כונס נכסים סתם כך.

09/10/2013

בנקים לא יוכלו למנות כונס נ�...

 

הבנקים ידרשו לוודא שבעלי משכנתא יממשו את זכויותם לפריסה מחודשת ולסיוע ממשלתי.התקנות החדשות של המפקח על הבנקים ושרת המשפטים הותקנו על בסיס הצעת חוק של ח"כ איתן כבל ועמותת "ידיד". כבל: "מקווה שהתקנות החדשות יעצרו משפחות רבות רגע לפני המדרון החלקלק"

תקנות חדשות שהוציאו המפקח על הבנקים ושרת המשפטים יחייבו מעתה כל בנק לספק הוכחה כי העניק לחייב את מלוא המידע בנוגע לזכויותיו ולאפשרויות העומדות בפניו בעקבות אי עמידה בתשלומי המשכנתה. עד שלא יעשה כן, לא יוכל הבנק לממש תהליך של הוצאה לפועל. 

 

התקנות התקבלו על בסיס הצעת חוק אותה יזמם ח"כ איתן כבל בשיתוף עמותת ידיד. לדברי כבל: "מהות התקנות היא לאפשר ללווים שנקלעו למצוקה כספית הזדמנות הוגנת להימנע מהתרסקות. כשאומרים סולידאריות חברתית ואמפתיה, מתכוונים בדיוק לדברים האלה. רוב המשפחות שנקלעות לפיגור בהחזרי המשכנתא הן משפחות נורמטיביות שנקלעו למשבר ועומדות בפתחו של מדרון חלקלקץ מקווה שהתקנות הללו יעצרו אותן רגע לפני שהן מידרדרות במדרון הזה". 

 

 

מטרת התקנות היא לתקן עיוות הקיים בדין הנוכחי, אשר מביא לפגיעה מיותרת בחייבים אשר נקלעו למצוקה בהחזרי הלוואות לדיור, כמו גם לעומס מיותר על מערכת ההוצאה לפועל. הן מגיעות בהמשך לתקנות שנכנסו לתוקף באוגוסט השנה, גם הן התבססו על הצעת החוק, לפיהן יחויבו הבנקים למסור מידע מפורט ללווים שנקלעו לפיגור בתשלומי המשכנתא על זכאותם לגשת ל"ועדה המיוחדת" ולבקש הקלה בתשלומים. 

 

 

לפי הדין שיה קיים עד היום, בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992 קבוע הסדר המאפשר ללווה לפנות לוועדה המיוחדת בבקשה להקל בתנאי פירעון ההלוואה בהתאם למצבו הכלכלי. זכות זו שבידי הלווה מנותקת כיום, מבחינה פרוצדוראלית, מזכותו של הנושה לפתוח בהליכי ביצוע המשכנתה בהוצאה לפועל. התוצאה היא כי לווים רבים מוצאים עצמם במצוקה מיותרת, בגדרה הם נאלצים לפנות לוועדה המיוחדת רק לאחר שנפתחו נגדם הליכים בהוצאה לפעול, המעמידים אותם בסכנת פינוי.

 

 

על כן, מוצע כי זכותו של הבנק לפתוח בהליכי ביצוע משכנתה תהא כפופה למתן הזדמנות מהותית ללווה לפנות בבקשת סיוע לוועדה המיוחדת. כך אפשר שיימנעו בקשות ביצוע רבות משום שתתקבלנה החלטות מידי הועדה המיוחדת המייתרות את הגשת בקשות הביצוע. מוצע להחיל את ההסדר לעיל, בשינויים המחויבים, אף במקרים בהם קיבל הלווה הלוואה שאינה מקופת המדינה – ובכך לקבוע עיגון בדין לנוהג של הפעלת ועדות חריגים, אשר פועלות ממילא בכל הבנקים.

 

 

בעמותת "ידיד" מברכים על התקנות החדשות ואומרים כי מדובר בסנונית ראשונה של תקנות שמטרתן לחייב גופים ציבוריים וממשלתיים לספק מידע אמיתי ובזמן ללקוחותיהם, אזרחי המדינה. 

 

 

שתפו
Please reload