זאת הכנסת שלנו. נדחו בטרומית שתי הצעות חוק למס על “דירות רפאים“

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

זאת הכנסת שלנו. נדחו בטרומית שתי הצעות חוק למס על "דירות רפאים"

07/12/2013

זאת הכנסת שלנו. נדחו בטרומי�...

 

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את שתי הצעות חוק היטל על דירת מגורים ריקה באזור היצע דירות מגורים נמוך, התשע"ג-2013, של ח"כ תמר זנדברג (מרצ) וקבוצת ח"כים ושל ח"כ איתן כבל (העבודה). שתי ההצעות נכתבו על ידי "עמותת ידיד" הצעות החוק שנדחו, הן יוזמה של עמותת "ידיד" ונועדו לקבוע כי הממשלה, לפי הצעת שר הבינוי והשיכון, תוכל להכריז על אזור עם היצע דירות מגורים קטן ביחס לביקוש בו, כאזור "היצע דירות נמוך"; רשות מקומית תהא רשאית להטיל, באזור כזה, היטל דירת ריקה על דירה שלא שימשה למגורים במשך חמישה חודשים, בשיעור שנתי של 2.5% משווי המכירה של דירת המגורים, בהתאם לקביעת שמאי מקרקעין, והוא ישולם בעד כל חודש שבו דירת המגורים ריקה. השומה תהא נתונה לערר

בדברי ההסבר להצעות החוק, שהן פרי יוזמה של עמותת "ידיד" נכתב כי "מטרתו של החוק המוצע היא לקדם דיור בר השגה באזורים בעלי היצע דירות נמוך, באמצעות הטלת היטל על דירות מגורים ריקות, אשר גורעות מהיצע הדירות ופוגעות באיכותו של המרחב הציבורי סביבן. באזורים נרחבים במדינת ישראל קיים משבר דיור חמור, המתבטא, בשנים האחרונות, בעליות מחירים קיצוניות המביאות לדחיקת אוכלוסיות רבות אל מחוץ לאזורם מסוימים, ובפרט ממרכז הארץ. דחיקת האוכלוסיות יוצרת פגיעה כפולה באינטרסים ציבוריים: ראשית, היא תורמת להגדלת הפערים החברתיים; שנית, היא פוגמת במרחב העירוני המגוון, שקיומו הוא תנאי לחיים תרבותיים וכלכליים בריאים במרחב העירוני.

 

בנוסף, ישנו תהליך מקביל לעלית מחירי הדיור, שייתכן שאף מסייע לחולל עליה זו, הוא ריבוי רכישת דירות על ידי בעלי אמצעים – פעמים רבות תושבי חוץ – אשר אינם מתכוונים להתגורר בדירות דרך קבע, ואף אינם משכירים אותן. דירות אלה משמשות כ"בתי קיט" למשך תקופת זמן מוגבלת בכל שנה, ולכן, למעשה, נגרעות ממספר הדירות המוצעות להשכרה – וכל זאת בזמן שבו היצע הדירות קטן ממילא. הדירות הריקות פוגעות במרחב הציבורי, ויוצרות "אזורי רפאים" נטושים במרכזי הערים. על כן, מוצע כי בעל דירה ריקה באזור היצע דירת מגורים נמוך יחויב בתשלום היטל עבור הדירה העומדת ריקה".

 

ח"כ זנדברג: "ההצעות בנושא הדיור שעלו היום הם לא תקציביות והן לא עוסקות בהומואים ולסביות, ואין שום סיבה להתנגד להן ואני לא מצליחה להבין את הסיבה להתנגדות. מדינת ישראל נתונה במשבר דיור חריף כבר כמה שנים. המצב מתבטא במצב חמור בדיור הציבורי, בעליית מחירים היסטרית, מטורפת, פסיכית וגם בכך שהשכר נשחק וגם בהיעדר מוחלט של רגולציה בשוק השכירות.

 

דירות הרפאים מקטינות את היצע הדירות לשכירות וגורם לזה שהרחוב כבר לא הומה כמו שהיה ופוגע במרקם החברתי ואיכות השירותים הציבוריים שניתנים באותו מקום והמרחב העירוני מאבד מתפקודו והפגיעה היא קשה. ועדת טרכטנברג מצאה שקיימות 47 אלף דירות ריקות וזו בעיה שהבית הזה צריך לתת עליה את הדעת. ההצעה מציעה להטיל מס שיוקצה להקמת דיור בר השגה על אותן דירות".

 

ח"כ כבל: "אנחנו מנסים להבין מה התירוץ או הסיבה שעומדת מאחורי ההתנגדות הממשלה להצעות".

 

שר המדע יעקב פרי השיב בשם שר הפנים: "הממשלה מתנגדת להצעת החוק. משמעותה היא נקיטת סנקציה עונשית, קנס, בגין דירת מגורים ריקה תוך פגיעה בזכויות היסוד של הפרט שבחור לא לגור בדירה ולא להשכיר אותה. יתרה מזאת, התשלום יושת גם על מי שעשה מאמצים להשכיר והדבר לא עלה בידו".

 

שתפו
Please reload