מיצוי זכויות ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מיצוי זכויות ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים

29/01/2014

מיצוי זכויות ככלי לצמצום פע...

"ידע הוא כח" על כך אין ויכוח. ידע הוא גם כלי המאפשר לאדם למלא חוסרים שיש לו. כלכליים, חברתיים ואחרים. לצערננו קבלת הידע תלוייה, במקרים רבים, ביכולתם של המבקשים לרכוש אותו להשיג אותו בקלות בהיותו זמין מבחינה פיזית ומבחינת השפה והתרבות ממנה הם באים. אנו מאמינים כי באמצעות מיצוי זכויות נכון והסרת חסמים מבניים, ניתן לאפשר, בצורה משמעותית ביותר, למשפחות ויחידים לשפר את מעמדם הסוציואקונומי. זוהי ההקדמה למסמך המפורט, אחד מכמה, שהוצג בפני ועדת "אללוף" למאבק בעוני. לא צריך לדרוש המון כסף, חלק גדול ממה שצריך פשוט שוכב שם, מחכה שינצלו אותו, אבל כשלא יודעים שהוא קיים, שלא יודעים איך להשתמש. אז העוני מכה לך בפנים. ידע זה כח - ידע זה "ידיד".

מיצוי זכויות ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים

 

"ידע הוא כח" על כך אין ויכוח. ידע הוא גם כלי המאפשר לאדם למלא חוסרים שיש לו. כלכליים, חברתיים ואחרים. לצערננו קבלת הידע תלוייה, במקרים רבים, ביכולתם של המבקשים לרכוש אותו להשיג אותו בקלות בהיותו זמין מבחינה פיזית ומבחינת השפה והתרבות ממנה הם באים.

 

אנו מאמינים כי באמצעות מיצוי זכויות נכון והסרת חסמים מבניים, ניתן לאפשר, בצורה משמעותית ביותר, למשפחות ויחידים לשפר את מעמדם הסוציואקונומי. חשוב לציין כי במסמך זה העדפנו שלא לפרט בהרחבה את כל הכשלים והבעיות בתחום העוני, כמו קביעת מדד הקיום בכבוד ונושאים נוספים אלא העדפנו להתרכז דווקא בערך המוסף הגדול ביותר שלנו בו אין לנו מתחרים – מיצוי הזכויות. בנושאים האחרים נשמח להרחיב ככל שתבקשו.

 

מהם הכשלים והחסמים בהשגת ידע שיאפשר להתמודד עם מצבים של עוני ומשבר כלכלי וחברתי:

 

הסברה – הכשל המרכזי והבסיסי הוא חוסר העברת האינפורמציה לקהלי היעד. אין דחיפה של מידע אלא רק מענים חלקיים במקרים של בקשת מידע וגם אז המידע שמועבר אינו מקצועי מספיק חלקי מאד ובמקרים רבים גם מטעה.

 

איגום משאבים – אין כיום יד מכוונת אחת לטיפול באוכלוסיות מודרות/מוחלשות/עניות. כל משרד ממשלתי מטפל אך ורק בחלקת האלוהים הקטנה שלו כך ניתן למשל, בתחום התעסוקה למצוא עשרות גופים שעוסקים בקידום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות כאשר התיאום ביניהם במקרים רבים לא קיים ובמקרים מעטים קיים חלקית.

 

חברה אזרחית - חוסר שיתוף פעולה מספיק עם ארגוני החברה האזרחית לצורך הפצת המידע וסיוע במיצוי הזכויות

 

לחשוב מחוץ לקופסא -חוסר בחשיבה יצירתית שתאפשר הפצת מידע ברמה רב משרדית.

 

קריטריונים – במקרים רבים הקריטריונים שנקבעים כדי לקבוע את הזכאים לסיוע בנויים כך שהם מונעים מניצול אמיתי ונכון, שלא לדבר על מלא, של התקציב. בבחינת רציתם לצאת מברכים ויצאתם מקללים.

 

עדכון בזמן אמיתי – החברה הישראלית משתנה. מה שהיה לפני עשר שנים, לפני חמש שנים, הוא לא מה שקיים היום בשטח. למשל, מספר העובדים העניים כמעט והוכפל, גם רמת השכר שלהם גדלה, אבל הם עדיין עובדים עניים – הממשלה לא שינתה את תקרת הסכומים המזכים בסיוע ממשלתי בתחומים שונים ולכן העובדים העניים נהיים עניים יותר.

 

תמריצים שליליים ליציאה לעבודה – למרות נסיונות של משרדי האוצר, הרווחה והכלכלה אין מענה אמיתי לנושא ועדיין מדובר בחסמים ממשלתיים הקשורים בתמריצים שליליים – מזונות, הבטחת הכנסה ואחרים.

 

אז מה עושים

הפצת המידע

 

חובת מתן הידע -ממשלת ישראל חייבת לקבל החלטה (הצעת מחליטים) המחייבת כל משרד ממשלתי, גופי סמך, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים ופרטיים רלוונטיים – לספק לכל אזרחי המדינה ובמיוחד אלו החלשים ביותר, מידע מהיר, עדכני, נגיש לשונית ופשוט להבנה אודות זכויותיהם.

 

מרכזים למיצוי זכויות והסרת חסמים – ממחי"ם - אנו מציעים להקים ממחי"ם אשר יפעלו בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית בתחומים שונים ויעניקו סיוע באיתור המידע המבוקש וטיפול בהשגת הזכויות הנגזרות ממנו לא רק במשרדי ארגונים אלא בעיקר בכל אותם גופים אשר הממשקים שלהם עם קהל היעד שבו אנו עוסקים הם זמינים ומיידיים – למשל: סניפי הביטוח הלאומי, סניפי קופות חולים, סניפי דואר, לשכות שרות התעסוקה, מרכזי תעסוקה בפריפריה, מחלקות הרווחה העירוניות, מחלקות הארנונה והמים. לשכות רשות האכיפה והגבייה. סניפי בנקים נבחרים.

חשוב לציין – ל"ידיד" סדרה של ניירות עבודה מפורטים בנושא שחלקם הוגש לשרי הכלכלה, האוצר והרווחה.

 

מרכזי זכויות בעבודה – אנו מציעים לחייב מקומות עבודה גדולים להפעיל שרותים של מיצוי זכויות (ניתן להחריג את נושא זכויות העובדים) בתוך מקום העבודה – הנסיון שלנו מוכיח כי בסופו של יום מדובר בהגדלת תפוקת העובד וחיזוק השקט הנפשי והבטחון האישי והכלכלי שלו – מצב מנצח לשני הצדדים.

 

הפקת חומרי הסברה ושדרוג אתרי אינטרנט ממשלתיים - אנו סבורים כי הנגשת המידע באמצעות כלים אינטרנטיים חשובה ביותר. משרדי הממשלה השונים חייבים לייצר מדריכים וחומרי הסברה במהירות, לתרגם אותם למספר שפות (לכל הפחות ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית אנגלית וספרדית). המדריכים חייבים להיות מוצגים באתרי האינטרנט הממשלתיים בצורה פשוטה לחיפוש ולאיתור.

 

הקמת מרכז הסברת החקיקה - הקמת אתר אינטרנט יעודי בכנסת אשר יציג בצורה בהירה ופשוטה את כל החקיקה החדשה והזכויות הנגזרות ממנה האתר גם יכלול פרטי התקשרות לצורך מימוש הזכויות.

 

חקיקה לצמצום פערים

 

הפרק שלהלן עוסק בתיקוני חקיקה/חקיקה ראשית שאנו מציעים לבצע כדי לסייע במיצוי זכויות אך גם בחקיקה של חוקים המתקנים עיוותים ומשווים בין אוכלוסיות שונות המטופלות כיום במרכזי הזכויות של "ידיד". ההצעות שלהלן מתייחסות בעיקר למוסד לביטוח לאומי אך קיימות הצעות רבות למשל בתחום הדיור והמשילות שעקב המנדט בו עוסקת הועדה לא מובאות כאן. גם אותן נשמח להציג בפניכם באם נתבקש.

 

חובת שימוע – עיגון בחקיקה של חובת השימוע לפני שלילת גמלה/קצבה בביטוח הלאומי, בשירות התעסוקה או בכל גוף ממשלתי אחר

 

מסירת פרוטוקולים – חובת מסירת פרוטוקולים של ועדות ערר, ועדות חריגים וכל ועדה אחרת הנוגעת לבקשות למיצוי זכויות

 

ועדות חריגים – הקמת ועדות חריגים בעלות סמכויות נרחבות

 

הופעה בפני ועדות - מתן אפשרות להופיע אישית בפני ועדות חריגים וועדות אחרות – כיום הועדות מקבלות החלטות על סמך מסמכים בלבד.

 

סל שרותי רווחה חובה – זהו הגיע הזמן. אין מה להוסיף – יש ביטוח בריאות ממלכתי – צריך שיהיה סל שרותי רווחה ממשלתי.

 

ביטול חקיקה חברתית – איסור על ביטול חקיקה חברתית במסגרת חוק ההסדרים אלא רק במסגרת חקיקה ראשית ודיון ציבורי אמיתי.

 

פשיטת רגל "קטנה" - נכון להיום, אין אפשרות של "מיני" פשיטת רגל, שתאפשר לחייב, גם אם חובותיו טרם הגיעו לסכומים עצומים, להתמודד בראייה כוללת של החובות ולהגיע להסדר סביר, להפטר ולפתיחת דף חדש. ההבנה כי ההסתבכות בחובות הינה, כפי שתואר לעיל, "בוץ טובעני" צריכה להוביל למסקנה, כי יש לתת לחייבים אפשרות לצאת במהירות ממצב זה, גם במחיר אי תשלום מלוא החובות, כאשר אין באפשרותם בפועל לשלם את מלוא החובות והשארתם בתוך הבוץ אך תוביל להגדלת החובות ולהמשך ההסתבכות, ובסופו של יום תוביל את החייבים למסלול של היזקקות למערכת הרווחה הסוציאלית ללא יכולת תמיכה עצמאית בעצמם ובמשפחתם. חייבים אלה, אם הייתה ניתנת להם האפשרות להתמודד עם כלל החובות מתוך ראיה מערכתית, תוך השגת הסדר תשלומים אחיד, ולאחר מכן קבלת צו הפטר - היו יכולים לשוב למעגל העבודה ולהתפרנס ולהתקיים בכבוד. נוכח העובדה שצוינה לעיל בדבר ריבויים של זוכים תאגידיים, ברי כי הנזק שעלול להיגרם בנקיטת הליך כזה, במקרים המתאימים, אינו גדול. 
 

שתפו
Please reload