אומרים לא לניתוק מים לאוכלוסיות מוחלשות - כך מובילים שינוי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

אומרים לא לניתוק מים לאוכלוסיות מוחלשות - כך מובילים שינוי

30/01/2014

אומרים לא לניתוק מים לאוכלו...

 

ביום ראשון עולה לועדת השרים לחקיקה הצעת החוק הקובעת כי אסור לנתק מים לאוכלוסיות מוחלשות. את ההצעה יזמה עמותת "ידיד" יחד עם ח"כ איתן כבל ואליה הצטרפו חברי הכנסת אילן גילאון, אלי ישי, אבישי ברוורמן, ניצן הורוביץ, נחמן שי, משה מזרחי, זהבה גלאון, איציק שמולי. הצעת החוק קובעת כי רשות מקומית או תאגיד מים רשות לא יפסיקו את אספקת המים לצרכן, שהוא או מי מבני משפחתו החיים עימו, נזקק, כהגדרתו בחוק שירותי הסעד - חשוב שתכתבו לשרים בועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעת החוק.

 במקביל, ועד שתעבור הצעת החוק צריך לסייע לועדת הכלכלה להתקין את התקנות המסדירות (בינתיים, עד שיעבור החוק) את הכללים אשר קובעים מהו התהליך היחידי שאותו צריך לקיים במקרה שרוצים לנתק מים (ושוב,  כל זה לפני שעוברת הצעת החוק שבעצם תבטל את התקנות).

 

אנחנו בעמותת "ידיד" מציעים את המתווה הבא של התקנות:

  1. הסכום המינימלי לתחילת תהליך שבסופו מתאפשר ניתוק יעמוד על 1,000 ש"ח

  2. תשלום החוב ניתן לביצוע גם באמצעות שוברי תשלום וזאת בפריסה ארוכת טווח בדומה לנוהל הקיים היום במוסד לביטוח לאומי

  3. הניתוק יתבצע רק לאחר ביצוע "שימוע" לצרכן וזאת בפני ועדה ציבורית הפועלת מטעם רשות המים ולא תאגיד המים

  4. בועדה יהיו נציגים של הרשות המקומית (מחלקת הרווחה), תאגיד המים וכן עובד סוציאלי שאינו עובד הרשות (מתוך מאגר עובדים סוציאליים שיקבלו את שכרם מרשות המים).

  5. הועדה תוסמך להפחית את החוב, לבטל את החוב, לקבוע את מספר התשלומים, לאשר ניתוק זמני.

  6. הועדה תמציא לצרכן פרוטוקול מלא של החלטתה

  7. ניתוק מים, במידה ויצא לפועל לא יארך יותר מ- 3 ימים ברציפות ולא יכלול במנין הימים סופי שבוע וחגים.

  8. 10% מהרווחים של כל תאגיד יופנו לטובת הועדה הציבורית לצורך הפחתת חובות וזאת במקום לחלקם כדיוידנדים לרשות המקומית או לממשלת ישראל. 

 

ושוב - חשוב לדעת - כל זה עד שיעבור החוק שאוסר לחלוטין ניתוק מים. נשמע מוזר? נשמע לא הגיוני? ובכן. תזכרו שלהעביר חוק לוקח הרבה זמן. התקנות נמצאות בדיון ממש עכשיו. באות לדיון מחר בועדת הכלכלה. אז צריך לעבוד במקביל על שני הדברים

 

וזה הנוסח המלא של הצעת החוק

 

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזם:          חבר הכנסת          איתן כבל

 

מצטרפים: חברי הכנסת           אבישי ברוורמן

                                                 אילן גילאון

                                                 אליהו ישי

                                                 ניצן הורוביץ

                                                 נחמן שי

                                                 משה מזרחי

                                                 זהבה גלאון

                                                 איציק שמולי

                                               פ/1747/19                             

 

הצעת חוק המים (תיקון – איסור הפסקת אספקת מים לצרכן נזקק), התשע"ד–2013

 

 

תיקון סעיף 114א

1.

בחוק המים, התשי"ט–1959[1], בסעיף 114א, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 

 

"(ד)    רשות מקומית לא תפסיק את אספקת המים לצרכן, שהוא או מי מבני משפחתו החיים עימו, נזקק, כהגדרתו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958[2]."

תיקון חוק תאגידי מים וביוב

2.

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001[3], בסעיף 39, אחרי סעיף קטן (א)  יבוא:

 

 

"(א1) חברה לא תהיה רשאית להפסיק את מתן שירותי המים לצרכן, שהוא או מי מבני משפחתו החיים עימו, נזקק, כהגדרתו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958[4]."

דברי הסבר

הצעת החוק הוגשה בעקבות פניות רבות בעניין ניתוק אספקת מים לאזרחים ולמשפחות, אשר נקלעו למצוקה כלכלית קשה, וכן בעקבות עתירות לבג"ץ בנושא.

מים הם מוצר יסוד ובסיסי ובלעדיו אין האדם יכול להתקיים בכבוד. שימוש באפשרות הפסקת מתן שירותי מים על מנת לגבות חוב מאנשים נזקקים מהווה אמצעי גבייה קיצוני ופוגעני.

מוצע לקבוע בחוק שלא ניתן יהיה להשתמש בניתוק אספקת מים כסנקציה כלפי אדם שהוא או מי  מבני משפחתו החיים עימו, נזקק, כהגדרתו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958.

הצעת חוק זו נכתבה בשיתוף פעולה עם עמותת "ידיד".

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת משה כחלון ואיתן כבל (פ/3314/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/951/18).

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ז בחשוון התשע"ד – 21.10.13

 

שתפו
Please reload