הצ“ח: עובדי ציבור ישאו תגים עם שמם ותפקידם

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הצ"ח: עובדי ציבור ישאו תגים עם שמם ותפקידם

08/03/2014

הצ"ח: עובדי ציבור ישאו תג�...

 

ח"כ תמר זנדברג שהגישה את הצעת החוק שנכתבה על ידי עמותת "ידיד" אומרת כי : הצעת החוק באה לאפשר לאזרח הבא במגע עם עובד ציבור לשמור על זכויתיו. כפי שכבר היום מקובל במשטרת ישראל וגופים נוספים אני מאמינה בצורך בשקיפות זהותו של עובד הציבור המקבל קהל בגופים כמו רשויות מקומיות, תאגידי מים, בתי חולים, מועצות דתיות וכל גוף ציבורי המקיים קבלת קהל כעניין שבשגרה.

ועדת השרים לחקיקה תדון ביום ראשון בהצ"ח של ח"כ תמר זנדברג אליה הצטרפו חה"כ ניצן הורוביץ, מיכל רוזין ודב חנין, הקובעת כי עובדי ציבור העוסקים באופן קבוע או חלקי בקבלת קהל, יענדו תגי זיהוי הכוללים את שמם ואת תפקידם. הצעת החוק קובעת עוד כי עובדי ציבור המקבלים קהל באמצעות מענה מרחוק (טלפון או אינטרנט) יצטרך להזדהות בשמו ובתפקידו בפני מקבל השירות. המידע על תגי הזיהוי יופיע בעברית ובערבית.

 

מטרת הצעת החוק להביא לשיפור באיכות השירות הניתן לאזרח במוסדות ציבוריים שונים. נשיאת תגי הזיהוי תביא לשיפור באיכות השירות בכמה מישורים. ראשית, נשיאת התגים מבטיחה קשר בלתי אמצעי, אנושי ושוויוני יותר בין האזרח לבין עובד הציבור, הנושא לעתים בסמכויות שיש בכוחן להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של האזרח. שנית, יש בנשיאת התגים כדי לקדם את תחושת האחריות והמחוייבות האישית בקרב עובד הציבור בעת מגעו עם מקבל השירות. שלישית, נשיאת תגי הזיהוי מבטיחה כי תהא לאזרח האפשרות לקבול על התנהגותו של עובד הציבור, אם חש הוא כי זכויותיו נפגעו שלא כדין או כי יחסו של העובד אליו אינו הולם.

 

ח"כ תמר זנדברג שהגישה את הצעת החוק שנכתבה על ידי עמותת "ידיד" אומרת כי : הצעת החוק באה לאפשר לאזרח הבא במגע עם עובד ציבור לשמור על זכויתיו. כפי שכבר היום מקובל במשטרת ישראל וגופים נוספים אני מאמינה בצורך בשקיפות זהותו של עובד הציבור המקבל קהל בגופים כמו רשויות מקומיות, תאגידי מים, בתי חולים, מועצות דתיות וכל גוף ציבורי המקיים קבלת קהל כעניין שבשגרה.

 

הצעת החוק אף באה להבטיח כי גם בעידן בו חלק ניכר מהשירותים לציבור ניתנים באמצעים טלפוניים ומקוונים, יישמר הקשר הבינאישי בין עובד הציבור ומקבל השירות, וזאת באמצעות הטלת חובת הזדהות בעת קבלת קהל שאינה בדרך של מפגש פנים מול פנים. 

 

בדברי ההסבר להצעת החוק נקבע כי "לעניין הגדרתו של "עובד ציבור": מוצע לקבוע הגדרה רחבה המקיפה את רובם ככולם של העובדים אשר להם זיקה כלשהי למדינה או למוסדות הקשורים עמה, הבאים במסגרת תפקידם במגע עם קהל. מהחובה הוחרגו מי שנקבעו לגביהם בדין הוראות ספציפיות לעניין חובת הזדהות. 

 

מוצע כי אף הממונה הישיר על מקבל הקהל יענוד תג זיהוי בעת קיום מגע ישיר עם קהל, למרות שלעתים הגדרת תפקידו אינה כוללת קבלת קהל.   

 

שתפו
Please reload