ועדת השרים לחקיקה תדון בהצ“ח לשיפור מערכת החשמל

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

ועדת השרים לחקיקה תדון בהצ"ח לשיפור מערכת החשמל

01/07/2014

ועדת השרים לחקיקה תדון בהצ&q...

ועדת השרים לחקיקה תדון היום בהצ"ח שיזמה עמותת "ידיד" ובמסגרתה ישופרו מערכות החשמל בדירות הדיור הציבורי. את ההצעה מוביל ח"כ איתן כבל יחד עם חברי הכנסת משה מזרחי, דב חנין, ניצן הורוביץ, איציק שמולי, עומר בר-לב וחיים כץ.

מטרת הצעת חוק זו להבטיח כי החברות לדיור ציבורי ישדרגו, עבור דיירי הדיור הציבורי, את מערכת החשמל הדירתית, כך שתעמוד בעומס הפעלת מספר מכשירי חשמל בו זמנית.

 

כיום, בחלקן הגדול של הדירות בדיור הציבורי מותקנות מערכות חשמל ישנות, בעלות עוצמת אמפר נמוך, אשר אינן מותאמות לעומס הצריכה של מספר מוצרי חשמל בו זמנית. רבים מדיירי הדיור הציבורי הן משפחות מרובות ילדים, אשר מפעילות מספר מכשירי חשמל בו זמנית, כגון מכונת כביסה, תנור אפיה, תנור חימום וכיוצא בזאת, לצורך קיום משק הבית.

 

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998, מחייב את שר הבינוי והשיכון לקבוע את המפרט לדירות ציבוריות ובלבד שהמפרט יכלול חובה בדבר התקנת דוד שמש. הצעת החוק מחייבת את השר האמור לקבוע במפרט זה גם את שדרוג מערכת החשמל הדירתית. ההיגיון שמאחורי ההצעה הוא שהמדינה נושאת באחריות לרווחתם של דיירי הדיור הציבורי, טובת הדיירים חייבת לעמוד לנגד עיניה, ולכן עליה לסייע בידם לקיים את משק ביתם בצורה המיטבית. מקור המימון לביצוע השדרוג יהיה מתוך הכנסות החברות לדיור ציבורי ועל כן הוא אינו כרוך בהוצאה תקציבית נוספת.

 

הצעת החוק מוגבלת לתקציב שנתי של 5 מליון ש"ח ומבוססת בין השאר על כך שלאחרונה הוגדל תקציב האחזקה של הדירות הציבוריות בכ- 64 מליון ש"ח. 
 

 

 מספר פנימי: 478443
הכנסת התשע-עשרה

יוזמים: חברי הכנסת איתן כבל
משה מזרחי
דב חנין
ניצן הורוביץ
איציק שמולי
עמר בר-לב
חיים כץ

פ/1117/19

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – שיפור מערכת החשמל הדירתית), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 8 1. בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998 , בסעיף 8(ב) – 
(1) בפסקה (1), אחרי "בדירה ציבורית שבה ניתן להתקינו" יבוא "וכן חובה בדבר שיפור מערכת החשמל הדירתית,";
(2) בפסקה (2), אחרי "בדירה ציבורית שבה ניתן להתקינו" יבוא "וכן חובה בדבר שיפור מערכת החשמל הדירתית,";
(3) אחרי פסקה (2) יבוא: 
"(3) בסעיף קטן זה, "שיפור מערכת החשמל הדירתית" – העלאת עוצמת האמפר, כך שמערכת החשמל הדירתית תוכל לעמוד בעומס הפעלת מספר מכשירי חשמל בו זמנית."
דברי הסבר
מטרת הצעת חוק זו להבטיח כי החברות לדיור ציבורי ישדרגו, עבור דיירי הדיור הציבורי, את מערכת החשמל הדירתית, כך שתעמוד בעומס הפעלת מספר מכשירי חשמל בו זמנית.
כיום, בחלקן הגדול של הדירות בדיור הציבורי מותקנות מערכות חשמל ישנות, בעלות עוצמת אמפר נמוך, אשר אינן מותאמות לעומס הצריכה של מספר מוצרי חשמל בו זמנית. רבים מדיירי הדיור הציבורי הן משפחות מרובות ילדים, אשר מפעילות מספר מכשירי חשמל בו זמנית, כגון מכונת כביסה, תנור אפיה, תנור חימום וכיוצא בזאת, לצורך קיום משק הבית. חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998, מחייב את שר הבינוי והשיכון לקבוע את המפרט לדירות ציבוריות ובלבד שהמפרט יכלול חובה בדבר התקנת דוד שמש. הצעת החוק מחייבת את השר האמור לקבוע במפרט זה גם את שדרוג מערכת החשמל הדירתית. ההיגיון שמאחורי ההצעה הוא שהמדינה נושאת באחריות לרווחתם של דיירי הדיור הציבורי, טובת הדיירים חייבת לעמוד לנגד עיניה, ולכן עליה לסייע בידם לקיים את משק ביתם בצורה המיטבית. מקור המימון לביצוע השדרוג יהיה מתוך הכנסות החברות לדיור ציבורי ועל כן הוא אינו כרוך בהוצאה תקציבית נוספת.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת רן כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3860/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1061/18) ועל ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/3792/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/533/19).

 

שתפו
Please reload