שינוי לוקח זמן. ואם מחכים בסבלנות הוא מגיע. סיפורו של חוק.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

שינוי לוקח זמן. ואם מחכים בסבלנות הוא מגיע. סיפורו של חוק.

24/07/2014

שינוי לוקח זמן. ואם מחכים בס...

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק שיזמה וכתבה עמותת ידיד עוד בשנת 2008 ולפיה אדם הזכאי לדיור ציבורי, יקבל סיוע ריאלי בתשלום שכר הדירה בתקופת ההמתנה

את ההצעה הראשונה כתבנו בשנת 2008. בשנת 2010 היא הונחה על שולחן הכנסת הובילו אותה חברי הכנסת איתן כבל, מירי רגב ואורלי לוי אבוקסיס. בשנת 2011 היא הוסרה בהתנגדות הממשלה. חיכינו. הממשלה התחלפה. בכנסת החדשה ממש בחודשיה הראשונים הוגשו ההצעות מחדש - ח"כ איתן כבל הוביל אחת על הצעה אחרת ח"כ מירי רגב והצעה שלישית ח"כ אורלי לוי אבוקסיס - שלושה חברי כנסת. שלוש הצעות זהות. כולן יוזמה וכתיבה של עמותת "ידיד" שהבינה כבר מזמן כי דיור ציבורי חדש יקח די הרבה זמן להשיג ובינתיים חייבים לעזור לזכאים המחזיקים בתעודת זכאות שאין לה בעצם כל משמעות להצליח ולשכור לעצמם דירות ראויות מבלי שהמערכת הכלכלית שלהן תתרסק. הרי בשביל זה נתנו להם, מלכתחילה, את הזכאות לדיור ציבורי.

 

והשבוע זה קרה. עוד הרבה ידברו על איך ומה. איך הצליחה בסופו של דבר ח"כ אורלי לוי להעביר את ההצעה בתמורה לחוק הותמ"ל ואיך הצליחה ח"כ מירי רגב להביא לא רק להאצת רכישת הדירות הציבוריות אלא גם לתוספת תקציבית משמעותית שתאפשר שיפוץ ואכלוס של דירות דיור ציבורי שקיימות במערכת אך אף אחד לא מתגורר בהן.

 

חושבים שזה לא מספיק? זה נכון. זה לא. אבל זה הרבה יותר ממה שהיה קודם. אנחנו נמשיך ונילחם. נמשיך ונאבק עד שכל אזרח ישראלי יהודי או ערבי, ותיק או עולה, קשיש או צעיר, יזכו לקורת גג ראוייה. כי בשביל זה אנחנו כאן. 

 

 

וזה מה שנכתב השבוע בהודעת הכנסת:

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ד-2014 של ח"כ אורלי לוי אבקסיס. להצעה זו הוצמדו הצעות של חברי הכנסת דב חנין ואילן גילאון.

 

מוצע לקבוע שאדם שהוכר כזכאי לדיור ציבורי יקבל, בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה, סיוע בתשלום שכר דירה, בגובה הסכום שהיה משולם עבור השכרת הדירה הציבורית אילו הייתה מוצעת להשכרה בשוק החופשי, בקיזוז דמי השכירות שהיה משלם הזכאי בפועל עבור הדירה הציבורית. בנוסף, מוצע להסמיך את שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע את שיעור הסיוע בשכר דירה כאמור.

 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרתו של התיקון המוצע היא כפולה – ראשית, ליתן עיגון בדין למצב הקיים עתה, ולפיו אדם אשר נמצא זכאי לדיור ציבורי על פי נהלי משרד השיכון, נמצא זכאי לסיוע בתשלום שכר הדירה בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה הציבורית. שנית, תכלית התיקון המוצע לתקן עיוות הקיים כיום, המתבטא בכך שזכאי לדיור ציבורי, אף שהוכר כי על המדינה לספק לו דירה ציבורית באופן מיידי, מקבל עד לקבלת הדירה סיוע בשכר דירה בסכומים שאינם ריאליים ושאינם מהווים תחליף ראוי להטבה הגלומה בדיור הציבורי. ההכרה כי אדם זכאי לדיור ציבורי פירושה הכרה בכך שאותו אדם זכאי לפתרון דיור ריאלי מידי המדינה. ההמתנה ארוכת השנים לדיור הציבורי מחד, והסיוע הלא ריאלי שניתן בתקופה זו מאידך, מביאים לריקון מתוכן של ההכרה באדם כזכאי לדיור ציבורי."

 

ח"כ לוי אבקסיס נימקה אתמול את ההצעה ואמרה: "צריך להבין איך הופקרו האנשים בנוגע לדיור הציבורי. מדובר באחת ההצעות החשובות ביותר שאני מקדמת. אחרי שנים ארוכות שבהם רבים מצאו את עצמם ברחוב, הצעת החוק הזו יכולה לתת להם אויר לנשימה, ולהפנות את מעט הכספים שיש להם לצורך דברים חיוניים."

 

ההצבעה לא התקיימה אתמול בעקבות ערר שהגיש שר האוצר על ההצעה, והוסר היום. 35 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכנסת תכריע היכן תוכן לקריאה ראשונה

שתפו
Please reload