הגיע הזמן להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הגיע הזמן להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי

20/09/2014

הגיע הזמן להפוך את בנק הדוא�...

על רקע החשש כי המאבק על רשות הדואר ובנק הדואר יפגע בזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שליל) אומרים בעמותת "ידיד" כי נפתחה הדלת להפיכת בנק הדואר לבנק חברתי לישראלים מעוטי הכנסה

מאז שנת 2008 משמש בנק הדואר ככלי המרכזי לטיפול בפניות של עובדים המבקשים לממש את זכאותם לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי). זהו אחד הכלים המרכזיים שהממשלה משתמשת כדי לעודד יציאה לעבודה ולאחר סיום פיילוט בנושא שבוצע במסגרת תוכנית ויסקונסין הרי שמשנת 2012 פועלת התוכנית בכל הארץ.

 

שיטת קבלת המענק פשוטה. כל מה שנדרש מעובד לעשות הוא לגשת לסניף בנק הדואר הקרוב לביתו להזדהות ולהגיש טופס אשר מועבר באמצעות הדואר לרשות המיסים וזו, לאחר בדיקה סופית של הזכאות מפקידה את כספי המענק לחשבון הבנק של העובד. מדובר בסכומים מכובדים שיכולים להגיע ל- 500 ש"ח לחודש לעובד. 

 

עבור עובדים ברמות שכר של עד 6,400 ש"ח לחודש מדובר בתוספת חשובה ביותר. ראוי לציין שבעקבות פעילות של עמותת "ידיד" לקידום כלכלי של אמהות חד הוריות בישראל החליט שר האוצר להגדיל את התקרה המזכה במס הכנסה שלילי מ- 6,400 ש"ח ל-10,300 ש"ח מה שמעיד יותר מהכל על החשיבות שבכלי זה. 

 

לפני עשרה ימים לערך דנה ועדת הפטור של החשב הכללי בבקשת רשות המיסים להמשך התקשרות רשות המיסים עם חברת רשות הדואר בכל הנוגע לטיפול בבקשות. היקף הפטור המבוקש חמישה מליון ש"ח לשנה בתוספת מע"מ. 

 

ודאי תשאלו למה פטור. למה לא להוציא מכרז ולמצוא את הגוף שיוכל לבצע את העבודה בצורה אולי יעילה יותר מדואר ישראל. התשובה פשוטה. אין אף גוף אחר בארץ בעל פרישה של יותר מ- 400 סניפים. זה המקום להדגיש ולחדד, רק הפרישה הארצית הגדולה מאפשרת מיצוי הזכות למס הכנסה שלילי. ככל שיקטן מספר המקומות בהם ניתן להגיש את טפסי הבקשה למס הכנסה שלילי כך ירד מספר המבקשים למצות את זכותם זו. 

 

במאמר מוסגר חשוב לציין כי גם כך חלק גדול מהזכאים לא ממש את זכותו בגלל הפחד מפני המילים "מס הכנסה", "רשות המיסים" וזאת למרות העובדה שמדובר בכך שהגוף המפחיד הזה בעצם מציע לשלם לעובד כסף.

 

נחזור לעניינינו. בועדת הפטור לא הסכימו לאשר התקשרות לתקופה של חמש שנים בהיקף של 25 מליון ש"ח, דבר שהיה מזרים חמצן נדרש ביותר לרשות הדואר הקורסת (ויש הרבה מה לשנות בצורת ההתנהלות של הרשות). מסתבר שבחודשים האחרונים התכנסה ועדת הפטור פעמיים כדי לדון בנושא ואף קיבלה חוות דעת של יגאל ימיני, הממונה על מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) ברשות המיסים שקבע חד משמעית שאין אף גוף אחר בישראל המסוגל לבצע את העבודה בגלל אותה סיבה ייחודית של פרישה ארצית כה רחבה. 

 

אבל לא, ועדת הפטור השייכת למשרד האוצר החליטה אחרת. היא מאשרת התקשרות רק לשנה אחת ומצפה כי  "עד יום 1.3.15 על הרשות לבחון האפשרות לעבודה מול ספקים אחרים ונוספים תוך מתן התייחסות לקשיים שהועלו. יש לדווח לסגן בכיר לחשבת הכללית על תוצאות הבדיקה האמורה"

 

מה הם הקשיים שהועלו, אלו לא מפורטים בפרוטוקול הישיבה, אבל כל מי שעיניו בראשו יכול להבין שהמשפט הזה מכיל בתוכו את מעמדה העתידי של רשות הדואר. לאור המאבק על המשך קיומה במתכונתה הנוכחית לא ידוע בכלל איך היא תמשיך ותפעל, אם בכלל. האם לעובדה שהאוצר דורש להפריט את הרשות הדואר ובתוכה את בנק הדואר יש חלק בהחלטה הזו?

 

אולי בעצם צריך סוף סוף לעשות הבחנה בין בנק הדואר לבין רשות הדואר? בכל מקרה לא זאת השאלה לדיון כרגע.

 

בעמותת "ידיד" חוששים שחיוב רשות המיסים לצאת למכרז כאשר אין אף ספק בארץ בעל פרישה כלכך גדולה המאפשרת נגישות  לאוכלוסייה הזכאית, משמעותה אחת.  ירידה משמעותית במספר הזכאים, פגיעה אמיתית בהכנסות קיימות ועתידיות של עובדים מעוטי הכנסה, עובדים שרמת הכנסתם אינה מספיקה והסיוע הממשלתי באמצעות מענק ההכנסה מאפשר להם להגדיל את הכנסתם. 

 

במכתב ששלחנו לשר האוצר אנו מבקשים כי משרד האוצר יפריד בין פעילות בנק הדואר לבין פעילות רשות הדואר וכי ימשיך להפעיל את בנק הדואר כבנק "חברתי" לאוכלוסיות מעוטות הכנסה, יאפשר להן להמשיך לקבל את השירותים ברחבי הארץ וזאת ללא עמלות מיותרות ויאפשר להרחיב ולהגדיל לא רק את מעגל הזכאים למס הכנסה שלילי אלא גם את מספר הממצים את זכאותם.

 

שתפו
Please reload