סכנה לקיצוץ כספי הסיוע בשכר דירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

סכנה לקיצוץ כספי הסיוע בשכר דירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון

29/09/2014

סכנה לקיצוץ כספי הסיוע בשכר...

במכתב דחוף לראש אגף התקציבים באוצר מזהיר סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד, מפני קיצוץ אפשרי בכספי הסיוע בשכר דירה. "הדבר יוריד משפחות שלמות אל מתחת לקו העוני"

"לאחרונה הגיע אלינו מידע כי במסגרת הקיצוץ הרוחבי המתוכנן במשרדי הממשלה, קיימת כוונה להשית את הקיצוץ גם על תקציב הסיוע בשכר דירה, תקציב המיועד לסייע לאוכלוסיות מוחלשות במיוחד. מהמידע שהגיע אלינו עולה עוד כי כיון שנשארו 3 חודשים בלבד עד סוף שנת התקציב, הקיצוץ עצמו יתבצע בחישוב שנתי ועל כן לא יעמוד על 2% בלבד אלא יותר. מדובר בפגיעה אנושה בציבור קשה יום אשר עלול למצוא עצמו ללא קורת גג." כך כתב סמנכ"ל מדיניות חברתית בעמותת "ידיד", רן מלמד במכתב דחוף שנשלח אל אמיר לוי, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר.  

 

"עוד התברר לנו", כותב מלמד "כי עוד בחודש מאי 2014 שלח מנכ"ל משרד השיכון, מכתב ובו הוא מבקש ממשרד האוצר לעדכן את תקציב הסיוע בשכר דירה לזכאים בסכום של 20% לפחות באשר סכומי הסיוע עודכנו חלקית בלבד בשנים 2005 ו- 2012. מהמכתב עולה כי "עמדת הגורמים המקצועיים במשרד הבינוי והשיכון המלווים את הטיפול בזכאים הינה כי על המדינה לסבסד כ- 70% משכר הדירה של המשפחות הנזקקות אשר נבדקו על ידי המשרד ונמצאו כזכאיות לסיוע בשכר דירה. יחד עם זאת, נכון להיום, משפחות אלה מקבלות סיוע העומד בממוצע על סך של כ- 1,000 ש"ח לחודש, המהווה כ- 28% בלבד משכר הדירה הממוצע במשק בהתאם לנתוני הלמ"ס (כ- 3,600 ש"ח בחודש)."

 

"יש לזכור", מצצטט מלמד ממכתבו של מנכ"ל משרד השיכון כי "ערב הקיצוצים שבוצעו בשנת 2003 ממוצע הסיוע עמד על כ- 1,200 ש"ח והיוה כ- 50% משכר הדירה הממוצע במשק באותה העת (2,400 ש"ח.). לאחר הקיצוץ נקבע הסיוע הממוצע על כ- 800 ש"ח לחודש, כאשר משנת 2003 ועד היום עלה גובה שכר הדירה הממוצע בישראל בכ- 44%. במקביל היקף הסיוע עלה בכ- 25% בלבד, במסגרת יישום החלטות ועדת טרכטנברג בשנת 2012." עוד כותב מנכ"ל משרד השיכון כי "לאור האמור לעיל אבקש כי במסגרת הכנת התקציב לשנת 2015 יעודכנו כספי הסיוע בשכר דירה למשפחות מצוקה אלה בשעור של כ- 20% בממוצע".

 


לסיום קובע סמנכ"ל "ידיד" כי אני סבור כי מכתבו של מנכ"ל משרד השיכון מדברים בעד עצמם וכי אסור למדינה לפגוע באוכלוסיות נזקקות אלה. יתרה מכך. יש להגדיל את תקציבי הסיוע בשכר דירה של משרד השיכון על מנת לאפשר לאזרחים, חלקם הגדול שייך למעמד הביניים, לאפשר לעצמם קורת גג ראוייה.

 

נדמה לי כי הנחייתו של שר האוצר כי תקציב הרווחה יגדל מכוונת גם למנוע קיצוץ תקציבי ממי שברוב המקרים הוא אדם/משפחה עובד/ת ואשר הסיוע בשכר דירה היא דרכו היחידה להתמודד עם הכנסה מעוטה ויוקר מחייה גבוה.

 

שתפו
Please reload