“ידיד“ תפעל להקמתה של שדולה פרלמנטרית בכנסת ה- 20 כדי לשנות ולתקן את כשלי הביטוח הלאומי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד" תפעל להקמתה של שדולה פרלמנטרית בכנסת ה- 20 כדי לשנות ולתקן את כשלי הביטוח הלאומי

05/04/2015

 "ידיד" תפעל להקמתה של ש...

 

חברי כנסת רבים פנו בסוף השבוע ל"ידיד" בבקשה להצטרף לשדולה לאחר שנחשפו לדו"ח שהוציאו המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית

"במוסד לביטוח לאומי מסתתרים מליארדי שקלים המיועדים לאזרחי ישראל ואינם מגיעים אליהם ולכן אין מנוס מלבצע רפורמה מקיפה בכל אחד מהתחומים הנוגעים לפעילותו של המוסד לביטוח לאומי. כך קובעת עמותת "ידיד" במסיבת עיתונאים בה הוצג דו"ח מיוחד שהכינו המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית של עמותת "ידיד" על המוסד לביטוח לאומי.

 

הדוח מציף את הבעיות ומציג אותן ואת הפתרונות המוצעים בחלוקה לשלושה נושאים מרכזיים: חסמים וכשלים מבניים, חסמים וכשלים הנובעים ממדיניות (מקורם במחוקקים ומקבלי ההחלטות), וחסמים וכשלים הנובעים מהתנהלות המוסד (הנוגעים לנוהלי העבודה הפנימיים של המוסד לביטוח לאומי).

 

הדו"ח כולל 67 המלצות לשינויים מבניים מהותיים. בין ההמלצות המרכזיות:

 

 • שינוי הרכב מועצת המוסד כך שיינתן יצוג מוגבר לנציגי ציבור וארגוני רווחה וחברה אזרחית.

 • הגברת שקיפות פעילות מועצת הביטוח הלאומי.

 • הטלת חובת דיווח של החלטות מועצת המוסד ואשרורן על ידי ועדת הרווחה של הכנסת.

 • הפעלת ועדות השימוע כקבוע בחוק.

 • הקמת ועדת חריגים עליונה תחת מועצת המוסד.

 • התנעת הליך בחינה של הפיכת סל הסיוע לסל כוללני המאגם משאבים מכלל משרדי הממשלה. כולל סיוע בדיור, הנחות בתשלומי שירותים חיוניים ועוד.

 • העלאת רף העבודה שאינו מחושב לצרכי קצבה (ה"דיסריגרד") עד לגובה השכר הממוצע במשק.

 • הקמת קרן נגישות לועדות הרפואיות שתממן במקרים מסוימים חוות דעת מקצועית.

 • הגבלת ואסדרת פעילות גופים פרטיים המתווכחים בין המוסד למבוטחים, על פי העקרונות המוצעים בסעיף ההמלצות.

 • הפרדת הועדות הרפואיות, על כל שלביהן, מן המוסד לביטוח לאומי והעברתן להפעלה חיצונית עם פיקוח ציבורי. בידי המוסד ישאר ריכוז המידע.

 • שינויים מבניים בנוהלי העבודה של פקידי הביטוח הלאומי, התנהלות הסניפים וקבלת הקהל, וביצוע של מיצוי זכויות אקטיבי – מתן מידע על זכויות המגיעות לציבור המבוטחים גם אם הוא אינו מודע לזכויותיו אלו.  

 

"הדו"ח מתמקד במוסד לביטוח לאומי וממפה את הכשלים והחסמים העולים מהמדיניות שלו, מפעילותו ומהמבנה המוסדי שלו, כפי שאנו רואים לאחר כמעט עשרים שנות עבודה בקרב אוכלוסיות היעד של המוסד לביטוח לאומי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של החברה הישראלית", אמרו במסיבת העיתונאים עורכות הדין ורדית דמרי-מדר מנהלת המחלקה המשפטית של עמותת "ידיד", יעל כהן-רימר האחראית על תחום הביטוח הלאומי ורן מלמד סמנכ"ל מדיניות חברתית בארגון. 

 

"המסקנה העולה מהדוח היא ברורה. דרושה רפורמה מקיפה בכל הנוגע למוסד לביטוח לאומי. רפורמה זו נדרשת לא רק בחוק הבסיסי לאורו מופעל המוסד לביטוח לאומי אלא גם בכל הנוגע לחקיקה הנוגעת לקצבאות המוענקות על ידי המוסד, לנוהלי העבודה הפנימיים שלו, לתפקודה של מועצת המוסד ושלל גורמים אחרים הנוגעים באופן ישיר ועקיף לחובתה של מדינת ישראל להעמיד רשת ביטחון סוציאלית ראוייה ויעילה לאזרחיה".

 

הדו"ח, מציג, בפעם הראשונה, תפישת עולם כוללת לשינוי מהותי במוסד האחראי יותר מכל על שרותי הרווחה של מדינת ישראל. הוא יעסוק בהיבטים של שירות לאזרח ומסירת מידע, בכשלים בבפרשנות המשפטית של חוקי הביטוח הלאומי, בעבודת הועדות הרפואיות ואסדרת מעמדם ופעילותם של חברות ויחידים העוסקים במימוש זכויות חברתיות. הוא יעסוק, בין השאר, בתפקידה של מועצת הביטוח הלאומי, בהקמתה של קרן שתעמיד מימון לחוות דעת רפואיות לאזרחים שידם אינה משגת, הוא יעסוק במקומן של מחלות שקופות כחלק בלתי נפרד מבדיקת ההתנהלות הנוגעת לאישור שינויים בספר הליקויים. הדו"ח יעסוק בקשר שבין הנגשת השירותים של המוסד לביטוח לאומי לבין מידת מיצוי הזכויות על ידי האזרחים ואפילו בחובת המוסד לסייע למשרדי ממשלה נוספים להפיץ לקהלי היעד שלהם מידע אודות זכויותיהם. הוא יעסוק בשיקול הדעת של פקידי המוסד לביטוח לאומי, בחובת המוסד לקיים שימוע והקמת ועדות חריגים וועדות ערר ועוד.

 

"אנו מבקשים את התחייבותכם הפומבית כי תפעלו, כחברי הממשלה והקואליציה בכנסת ה-20 להקמתה של ועדת מומחים אשר לה מטרה אחת – הגשת הצעה לרפורמה מקיפה במוסד לביטוח לאומי. ועדה שתחל לפעול לא יאוחר מ- 30 יום לאחר הקמת הממשלה, תציג את מסקנותיה בתוך 3-4 חודשים ותביאם לאישור הממשלה כשהם כוללים מתווה ביצועי מלא הכולל תאריכי יעד, משאבים נדרשים ועוד"., כך דורשת עמותת "ידיד" מראש הממשלה בנימין נתניהו ומראשי המפלגות משה כחלון, נפתלי בנט, יעקב ליצמן, אריה דרעי ואביגדור ליברמן,

 

"נכון הדבר כי בשנתיים וחצי האחרונות נעשה מאמץ לשנות את המערכת השירותית של המוסד לביטוח לאומי אך הדברים רחוקים מסיום ונדמה כי הכשלים מהותיים ועמוקים כלכך עד שרק טלטול עמוק וארגון מחדש של המוסד הכלכך חשוב הזה, יוכלו לשנות את התמונה שלפיה רבים מתושבי המדינה, לא רק שאינם ממשים את זכויותיהם אלא כלל אינם מודעים להן", סיכמו בעמותת "ידיד". 

 

 

שתפו
Please reload