הוקמה השדולה הפרלמנטרית בכנסת ה- 20 כדי לשנות ולתקן את כשלי הביטוח הלאומי.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הוקמה השדולה הפרלמנטרית בכנסת ה- 20 כדי לשנות ולתקן את כשלי הביטוח הלאומי.

15/04/2015

הוקמה השדולה הפרלמנטרית בכ�...

 

בראש השדולה יעמדו חברי הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) וקארין אלהרר (יש עתיד) דו"ח מיוחד של עמותת "ידיד" מציג שורה של כשלים וחסמים בעבודת הביטוח הלאומי. "במוסד לביטוח לאומי מסתתרים מליארדי שקלים המיועדים לאזרחי ישראל ואינם מגיעים אליהם"

הוקמה השדולה הפרלמנטרית לקידום הרפורמה בביטוח הלאומי. בראש השדולה יעמדו ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) וקארין אלהרר (יש עתיד). בקרוב יתחיל צירוף חברי כנסת נוספים לשדולה ויקבע הדיון הראשון שיקבע את עקרונות פעולת השדולה בדרך להשגת המטרה - רפורמה בביטוח הלאומי.

 

"אנו פונים אליכם בבקשה להקים את השדולה למען מבוטחי הביטוח הלאומי, שדולה אשר תפעל לתיקון הכשלים והחסמים הקיימים במוסד לביטוח לאומי ובחוקים הנוגעים לו ואשר מונעים ממאות אלפי ישראלים לקבל את המגיע להם בזכות ולא בחסד", כך כתב בשבוע שעבר, סמנכ"ל עמותת "ידיד" רן מלמד לחברי הכנסת ה- 20 בעת שצירף להם את הדו"ח המקיף על התנהלות הביטוח הלאומי, שחיברו המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית בעמותת "ידיד". במהלך סוף השבוע כבר החלו שיחות בין חברי כנסת שונים שהביעו נכונות להצטרף להקמת השדולה.

 

במכתב לחברי הכנסת נכתב בין השאר כי ""במוסד לביטוח לאומי מסתתרים מליארדי שקלים המיועדים לאזרחי ישראל ואינם מגיעים אליהם ולכן אין מנוס מלבצע רפורמה מקיפה בכל אחד מהתחומים הנוגעים לפעילותו של המוסד לביטוח לאומי.

 

"אנו מבקשים את התחייבותכם הפומבית כי תפעלו, להקמתה של ועדת מומחים אשר לה מטרה אחת – הגשת הצעה לרפורמה מקיפה במוסד לביטוח לאומי. אנו רואים את השדולה הפרלנטרית כגוף מרכזי אשר יפעל כדי ללחוץ על הממשלה להקים את הועדה שתחל לפעול לא יאוחר מ- 30 יום לאחר הקמת הממשלה, תציג את מסקנותיה בתוך 3-4 חודשים ותביאם לאישור הממשלה כשהם כוללים מתווה ביצועי מלא הכולל תאריכי יעד, משאבים נדרשים ועוד".

 

בעקבות הפנייה התקיימו שיחות עם חברי כנסת רבים ובסופו של דבר הוחלט כי את השדולה יובילו ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) שסביר להניח שייצג בה את הקואליציה המתגבשת והעוסק בנושאי הביטוח הלאומי מזה שנים רבות והן בתפקידו בעבר כיו"ר הועדה לפניות הציבור וח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) העוסקת זה זמן רב בקידום זכויותיהם של מבוטחי הביטוח הלאומי

 

הדוח מציף את הבעיות ומציג אותן ואת הפתרונות המוצעים בחלוקה לשלושה נושאים מרכזיים: חסמים וכשלים מבניים, חסמים וכשלים הנובעים ממדיניות (מקורם במחוקקים ומקבלי ההחלטות), וחסמים וכשלים הנובעים מהתנהלות המוסד (הנוגעים לנוהלי העבודה הפנימיים של המוסד לביטוח לאומי).

 

הדו"ח כולל 67 המלצות לשינויים מבניים מהותיים. בין ההמלצות המרכזיות:

 1. שינוי הרכב מועצת המוסד כך שיינתן יצוג מוגבר לנציגי ציבור וארגוני רווחה וחברה אזרחית.

 2. הגברת שקיפות פעילות מועצת הביטוח הלאומי.

 3. הטלת חובת דיווח של החלטות מועצת המוסד ואשרורן על ידי ועדת הרווחה של הכנסת.

 4. הפעלת ועדות השימוע כקבוע בחוק.

 5. הקמת ועדת חריגים עליונה תחת מועצת המוסד.

 6. התנעת הליך בחינה של הפיכת סל הסיוע לסל כוללני המאגם משאבים מכלל משרדי הממשלה. כולל סיוע בדיור, הנחות בתשלומי שירותים חיוניים ועוד.

 7. העלאת רף העבודה שאינו מחושב לצרכי קצבה (ה"דיסריגרד") עד לגובה השכר הממוצע במשק.

 8. הקמת קרן נגישות לועדות הרפואיות שתממן במקרים מסוימים חוות דעת מקצועית.

 9. הגבלת ואסדרת פעילות גופים פרטיים המתווכחים בין המוסד למבוטחים, על פי העקרונות המוצעים בסעיף ההמלצות.

 10. הפרדת הועדות הרפואיות, על כל שלביהן, מן המוסד לביטוח לאומי והעברתן להפעלה חיצונית עם פיקוח ציבורי. בידי המוסד ישאר ריכוז המידע.

 11. שינויים מבניים בנוהלי העבודה של פקידי הביטוח הלאומי, התנהלות הסניפים וקבלת הקהל, וביצוע של מיצוי זכויות אקטיבי – מתן מידע על זכויות המגיעות לציבור המבוטחים גם אם הוא אינו מודע לזכויותיו אלו.

 

"הדו"ח מתמקד במוסד לביטוח לאומי וממפה את הכשלים והחסמים העולים מהמדיניות שלו, מפעילותו ומהמבנה המוסדי שלו, כפי שאנו רואים לאחר כמעט עשרים שנות עבודה בקרב אוכלוסיות היעד של המוסד לביטוח לאומי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של החברה הישראלית", אמרו במסיבת העיתונאים עורכות הדין ורדית דמרי-מדר מנהלת המחלקה המשפטית של עמותת "ידיד", יעל כהן-רימר האחראית על תחום הביטוח הלאומי ורן מלמד סמנכ"ל מדיניות חברתית בארגון. 

 

"המסקנה העולה מהדוח היא ברורה. דרושה רפורמה מקיפה בכל הנוגע למוסד לביטוח לאומי. רפורמה זו נדרשת לא רק בחוק הבסיסי לאורו מופעל המוסד לביטוח לאומי אלא גם בכל הנוגע לחקיקה הנוגעת לקצבאות המוענקות על ידי המוסד, לנוהלי העבודה הפנימיים שלו, לתפקודה של מועצת המוסד ושלל גורמים אחרים הנוגעים באופן ישיר ועקיף לחובתה של מדינת ישראל להעמיד רשת ביטחון סוציאלית ראוייה ויעילה לאזרחיה".

 

הדו"ח, מציג, בפעם הראשונה, תפישת עולם כוללת לשינוי מהותי במוסד האחראי יותר מכל על שרותי הרווחה של מדינת ישראל. הוא יעסוק בהיבטים של שירות לאזרח ומסירת מידע, בכשלים בבפרשנות המשפטית של חוקי הביטוח הלאומי, בעבודת הועדות הרפואיות ואסדרת מעמדם ופעילותם של חברות ויחידים העוסקים במימוש זכויות חברתיות. הוא יעסוק, בין השאר, בתפקידה של מועצת הביטוח הלאומי, בהקמתה של קרן שתעמיד מימון לחוות דעת רפואיות לאזרחים שידם אינה משגת, הוא יעסוק במקומן של מחלות שקופות כחלק בלתי נפרד מבדיקת ההתנהלות הנוגעת לאישור שינויים בספר הליקויים. הדו"ח יעסוק בקשר שבין הנגשת השירותים של המוסד לביטוח לאומי לבין מידת מיצוי הזכויות על ידי האזרחים ואפילו בחובת המוסד לסייע למשרדי ממשלה נוספים להפיץ לקהלי היעד שלהם מידע אודות זכויותיהם. הוא יעסוק בשיקול הדעת של פקידי המוסד לביטוח לאומי, בחובת המוסד לקיים שימוע והקמת ועדות חריגים וועדות ערר ועוד.

 

"נכון הדבר כי בשנתיים וחצי האחרונות נעשה מאמץ לשנות את המערכת השירותית של המוסד לביטוח לאומי אך הדברים רחוקים מסיום ונדמה כי הכשלים מהותיים ועמוקים כלכך עד שרק טלטול עמוק וארגון מחדש של המוסד הכלכך חשוב הזה, יוכלו לשנות את התמונה שלפיה רבים מתושבי המדינה, לא רק שאינם ממשים את זכויותיהם אלא כלל אינם מודעים להן", סיכמו בעמותת "ידיד". 

 

שתפו
Please reload