המאבק בהדרה פיננסית הזכות לאשראי ככלי למלחמה בעוני

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

המאבק בהדרה פיננסית הזכות לאשראי ככלי למלחמה בעוני

27/04/2015

המאבק בהדרה פיננסית הזכות �...

 

מזה מספר שנים ש"ידיד" מובילה את המאבק לזכות להנגשה פיננסית לאוכלוסיות מודרות אשראי. השבוע הגשנו לשר האוצר המיועד, משה כחלון, את התכנית אותה התחלנו לקדם עוד בממשלה הקודמת. הריהי לפניכם

רקע

בישראל 2015 יותר ממליון אזרחים מודרי אשראי ופיננסים. חלקם אינו מחזיק כלל בחשבונות בנק עקב מגבלות חוקיות ואחרות. רובם המכריע מחזיק בחשבונות בנק בבנקים המסחריים אך אלו חשבונות הפועלים על בסיס מזומן בלבד שמשמעותו חוסר יכולת לקבל אשראי בנקאי בתנאים סבירים ובמקרים רבים אפילו זה לא.

 

אוכלוסייה רחבה זו אינה נחשבת ללקוח טוב של הבנקים. היא אינה חוסכת כספים, אינה לוקחת/מקבלת הלוואות וכמות הכסף שהיא מגלגלת במערכת הבנקאית נמוכה יחסית בעיקר כשאנו מדברים על הלקוח הבודד.  

הרגולציה הממשלתית עד היום, לא איפשרה לייצר מגוון של כלים אחרים אשר יוכלו לשפר את מצבם של אוכלוסיות אלו, לא באמצעות הבנקים המסחריים ובוודאי שלא באמצעות גופים חיצוניים.

 

שנים רבות מדברים במערכת הפיננסית על הגדלת התחרות בין הבנקים ככלי להורדת עלויות ניהול החשבונות של הצרכנים. ואולם התחרות לא פותרת את הבעיה המרכזית. זו שרובנו כלל אינו מעוניין לעסוק בה. בעיית ההדרה הפיננסית.

 

לאחרונה אנחנו עדים לשינוי מחשבתי מבורך באסטרטגיית הפעולה של המפקח על הבנקים. לצד הרצון להגדיל את התחרות בין הבנקים בין השאר על ידי הכנסתה של תעודת זהות בנקאית המשולבת בצעדים משלימים הבאים להגן ולקדם את האוכלוסיות המודרות בתוך הבנקים מנסה בנק ישראל גם לפתח קריטריונים לפתיחה של אגודות אשראי ו/או בנקים קואופרטיביים.

 

אך הטיפול בנושא התחרותיות אינה פותרת את הבעייה. היא אמנם יכולה להציג מספר כלים שאיתם יכולים הבנקים עצמם לטפל בבעיית ההדרה הפיננסית הקיימת אצלם אך זהו רק צד אחד של המטבע. טיפול אמיתי ונכון חייב לכלול שורה ארוכה של כלים, מיזמים ופעולות אשר יאפשרו לאוכלוסיות מודרות אשראי למצוא את מקומן במערכת כלכלית שמי שאינו פועל בתוכה נתפס כאזרח סוג ב'.

 

ובמה הדברים אמורים. הדרה פיננסית עוסקת באנשים בחברה הישראלית שלא מקבלים מענה מהמערכת הפיננסית הרגילה. הם אינם יכולים לצבור נכסים וחסכונות כמו גם בניית קרדיט פיננסי חיובי. המודרים פיננסית הם אלה שהמערכת הבנקאית לא חפצה בהם- לא בגלל שהם רמאים או לא מחזירים חובות- אלה דווקא לא מודרים אלא פשוט בגלל שהם עניים או מוחלשים. ואולם דווקא אוכלוסיות אלה זקוקות למערכת הפיננסית ואם זו לא משרתת אותם הם יאלצו בלית ברירה לפנות לשוק האפור ולשלם מחירים הרסניים .

 

במדינות אחרות הדוגלות בתחרות חופשית לא פחות מישראל השכילו להבין שהתחרות והשוק לא יכלילו את המוחלשים אלא שיש כאן כשל שוק במערכת הפיננסית שמצריך התערבות ממשלתית  מדינות כמו ארה״ב ואנגליה יזמו הקמה ותמיכה במוסדות פיננסים אלטרנטיביים למערכת הבנקאית - כמו אגודות אשראי וקרנות פיננסיות מיוחדות שמטרתן להתמודד עם בעיית ההדרה הפיננסית ולאפשר הכלה פיננסית.

 

פתרון

הפתרון חייב להיות רב מערכתי. הוא חייב לכלול סל שלם של מוצרים ושירותים המתאימים לאוכלוסיות שונות. חלקם במימון פרטי וחלקם במעורבות ממשלתית לא רק בפיקוח ובאסדרה אלא גם בצורה אקטיבית של ערבויות ממשלתיות.

 

בכנסת ה-19 נעשו נסיונות לקדם את התחרות במערכת הבנקאות אך תפקידם של בנק ישראל, משרד האוצר וועדות הכנסת חייב להיות גם כזה המקדם שיח ציבורי חדש ומייצר סדר יום חברתי כלכלי הקובע כי חייבים לפתור את בעיית המודרים פיננסית ואת הצורך ליצר פתרונות הוגנים פיננסית בתחומי האשראי והחיסכון לכלל האוכלוסייה בדגש על האוכלוסיות המוחלשות.

 

עמותת "ידיד" מבקשת להוביל תוכנית גלובלית לטיפול בהדרה פיננסית של אזרחים ישראלים בדרך של יצירת כלים שונים שיאפשרו לכל אחד למצוא את המוצר המתאים לו ביותר. יצויין כי גם פעולות שנעשו עד כה על ידי המפקח על הבנקים כמו הנוהל הקובע את הדרך להקמת אגודות בנקאיות, הן טובות אך חלקיות ומתאימות לסוגי אוכלוסיה שאינה בהכרח אוכלוסייה מודרת פיננסית אלא בעיקר אוכלוסייה המחפשת אלטרנטיבות זולות יותר לניהול חסכון וקבלת אשראי.

יודגש כי כלל המוצרים מיועדים לשוק משקי הבית ועסקים זעירים בלבד.  

 

התכנית אותה אנו מציעים כוללת את המוצרים הבאים:

לכל הכלים המוצעים להלן תוכניות עבודה מפורטות ובמידת הצורך גם נכתבו פתרונות חקיקה מתאימים.

 

  • "המסלול החדש" – מסלול פנים בנקאי, מעין מועדון, הכולל טיפול אישי בלקוחות בסיכון לאשראי (לקוחות מודרי אשראי) שיבחרו על ידי הבנק עצמו ויזכו במגוון כלים כדי לאפשר להם ליצור הסטורית אשראי בנקאי חיובית. המסלול יחייב בין השאר פתיחת תוכניות חסכון בסכומים מינימליים.

  • קרן הלואות למשקי בית בערבות ממשלתית – קרן הלואות למשקי בית מודרי אשראי שתאפשר להם לקבל סיוע כספי למקרים בלתי צפויים בשגרת החיים – טיפולים רפואיים, תיקון צנרת שהתפוצצה ועוד. הקרן תעמיד את ההלוואות ללקוחות בתנאי אשראי טובים תמורת ערבות אישית בלבד. יצויין כי נגידת בנק ישראל והמפקח על הבנקים בירכו על היוזמה וכבר התחלנו לקיים לפני יותר מחצי שנה דיונים בנושא עם החשבת הכללית ואנשי אגף התקציבים באוצר. נדמה לנו כי בנושא זה ניתן להתקדם במהירות. רצ"ב בנספח א' המבנה המוצע לקרן.

  • בנקים קואופרטיביים (אגודות בנקאיות) – בדומה למודל אותו מציע בנק ישראל – בנקים אלו אינם מיועדים בבסיס ללקוחות מודרי אשראי אך יתכן שדווקא שינוי קל בתקנונים שלהם יאפשר להם לתת מניות גם למספר מסויים של לקוחות מוחלשים ומודרים ואלו יוכלו להנות משירותים מוזלים לעומת הבנקים המסחריים. כיום  נדמה לנו שסף ההון שקבע בנק ישראל למתן רשיון לבנקים מסוג זה גבוה מידי וימנע את הקמת ויצירת תחרות אמיתית בשוק.    

  • בנק הדואר בנק מסחרי למודרי אשראי – הפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי המיועד לאוכלוסיות מודרות אשראי, ניצול הנגישות הפיזית כמו גם הכלים הטכנולוגיים הקיימים בבנק ממילא כדי להפוך אותו ממערכת הפועלת על בסיס מזומן בלבד לבנק מסחרי אשר לקוחותיו הינם לקוחות מודרי אשראי בעלי הכנסה נמוכה יחסית. ניצול נכון של משאבי הבנק והתאמתו לאוכלוסייה מעוטת הכנסה יכולה להפוך אותו לשחקן מרכזי במאבק נגד הדרה פיננסית.

  • אגודות אשראי –  פעילות המבוססת על המודל האמריקאי והכוללת גישה כוללת ומתכללת של טיפול באוכלוסייה מודרת אשראי   על פי ארבע עקרונות יסוד:

  •               אשראי - תכניות למתן אשראי על בסיס אישי כדוגמת קרן ההלוואות למשקי בית

  •               חסכון -  תכניות להגדלת ההון של אגודת האשראי באמצעות עידוד חסכון של חברי האגודה.

  •               קהילה  - תוכנית לפיתוח והעצמה קהילתית שתאפשר ביטחון פיננסי לטווח ארוך, למשל באמצעות פרוייקטים המבטחים השמה בעבודה וביטחון תעסוקתי.

  •               יכולת – הנחלת כלים ושיטות לתגבור היכולת הפיננסית האישית והקבוצתית של חברי האגודה באמצעות קורסים והכשרות של תכנון תקציב המשפחה וכד'.   

 

אגודות אשראי אלו חייבות לפעול תוך מינוף ערבויות מדינה באמצעות מכירת אגרות חוב חברתיות ועוד. מבנה אגודת האשראי יכול שיהיה דומה לקרן לעסקים קטנים או לקרן לעסקים חברתיים.

 

סיכום

אסור להניח שהבעיה תיפתר מעצמה כי המחיר שמשלמות אוכלוסיות מוחלשות הוא גבוה : השוק האפור הלא מוסדר גובה ממודרי האשראי מחיר שמחליש אותן יותר.

 

אנו מבקשים כי משרד האוצר, בנק ישראל, והכנסת ימקמו את בעיית ההדרה הפיננסית גבוה בסדר העדיפויות שלהם,תוך בחינת הפתרונות המוצעים מעלה כמו גם פתרונות הקיימים במדינות אחרות בעולם.

 

אנו סבורים כי רק ראייה של התמונה הכוללת. רק התייחסות מלאה לכלל השוק ולמגוון הפתרונות אותם ניתן להציע יכולה להוביל לשינוי עצום בחברה הישראלית.

 

ההצלחה במאבק בהדרה פיננסית תהייה שלב מרכזי בצמצום העוני בישראל, היא תהווה מכשיר מרכזי שיעודד סולידריות חברתית ויאיץ את השינוי המתבקש של סגירת הפער והקיטוב החברתי הקיים בחברה הישראלית.

 

מדובר בחזון שאפתני. לא פחות. מדובר בראייה מפוכחת וכלכלית המסוגלת לייצר פתרונות פיננסיים אשר יוכלו לחזק אוכלוסיות מודרות החיות בעוני, להעניק כבוד לאלו שנרמסו על ידי מערכות פיננסיות רק בשל חוסר יכולת להשתלב בין נורמות שנדמה לכאורה שהן שייכות רק למיוחסים.

 

מדינה שרוצה להלחם בהון השחור ולמגרו, מדינה המבקשת לצמצם את מימדי השחיתות הפושים בה, מדינה שהבינה סוף סוף שיוקר המחיה ויחסי הון שילטון הם מתכון לאבדון – מדינה כזו חייבת להאבק בהדרה פיננסית ולנצח.

 

אלו הכלים.

 

שתפו
Please reload