כשלים בטיפול בפתרונות דיור ציבורי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

כשלים בטיפול בפתרונות דיור ציבורי

27/07/2015

כשלים בטיפול בפתרונות דיור ...

 

לקראת הדיון שהתקיים בועדת הכלכלה הכנו בעמותת "ידיד" מסמך מפורט המציג את הכשלים המונעים מזכאים ודיירים לממש את זכויותיהם

לכבוד                                                                                                           ‏26/07/2015

ח"כ איתן כבל

יו"ר ועדת הכלכלה

הכנסת, ירושלים

 

הנדון:הדיור הציבורי - התכניות להגדלת מאגר הדירות, דירות מותאמות לבעלי מוגבלות ותחזוקה ושיפוץ הדירות - חומר רקע לקראת הדיון ביום שני 27.7.2015

כללי

בישראל כ- 2,500 זכאים לדיור ציבורי הממתינים לדירות מתאימות וכ- 29,000 עולים (רובם ותיקים) הממתינים לדיור ציבורי מוגן.

בינואר 2014 נכנס לתוקפו חוק הדיור הציבורי/זכויות רכישה (חוק רן כהן)

שר השיכון הודיע לאחרונה על שורת החלטות בנושא הדיור הציבורי וביניהן:

 • רכש דירות חדשות במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן בהיקף של עד 5% מיחידות הדיור שישווקו - הנושא אושר עקרונית בקבינט הדיור האחרון.

 • אכלוס מיידי של 500 דירות ריקות בכל רחבי הארץ באמצעות הגמשת קריטריונים נקודתית.

 • ביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקף רחב באמצעות חברת עמידר במבנים בהם יש רוב לדיור ציבורי. הדירות החדשות או התמורה עבורן יוקדשו לדיור ציבורי, בהיקפים של מאות יח"ד.

 • ביצוע פרויקט של התחדשות עירונית על ידי חברת עמיגור, לבניית דירות קטנות של 55 מ"ר עבור זכאי דיור ציבורי באתרים של הסוכנות היהודית. הדירות ייבנו בשותפות של הסוכנות ומשרד הבינוי, בהיקף של כ-2,500

 • יח"ד.

 • שיפוץ שנתי של אלפי דירות השייכות למדינה ומשמשות לדיור הציבורי. במסגרת תכנית חומש ישופצו רוב הדירות המחייבות שיפוץ. 

כמו כן הודיע השר על הקפאת הפינויים בדיור הציבורי.

 

יחד עם זאת יש לא מעט כשלים במערכת, כשלים אותם יש לעלות במסגרת הדיון שתקיים הועדה. במסמך זה אנסה לגעת בנושאים ייחודיים שלא עלו לדיון עד כה. במסך זה אעסוק בנושא הדיור הציבורי לבדו למרות שגם נושא הסיוע בשכר דירה חשוב ביותר והוא דורש דיון בפני עצמו.

 

רכישה מוגבלת ביותר של דירות במסגרת קרן הדיור הציבורי – מאז שנת 2014 נרכשו על ידי דיירי הדיור הציבורי יותר מ- 2500 דירות שהכניסו לקרן הדיור הציבורי למעלה מ- 700 מליון ש"ח. נכון לחודש מאי רכשה המדינה רק 102 דירות בעלות של כ- 150 מליון ש"ח.

השאלה – מתי ואיך מתכוונים לממש את התקציב ומדוע ממשיכים לתת לחברת עמידר שנכשלה ברכישת הדירות להמשיך ולהיות המובילה בתחום זה – המדינה מחפשת גורמים נוספים לרכישה אבל זה הולך מאד לאט. לטענת משרד השיכון אחת הבעיות ברכישת דירות בנות שלושה חדרים בעיקר, היא מחירים לא ריאלים שאינם עומדים בהערכות השמאי הממשלתי.

 

מהם הקריטריונים לפיהם נקבע סדר רכישת או התאמת הדירות הציבוריות – המדובר ברשימת הקריטריונים והמדיניות לפיהם נקבע איפה המדינה רוכשת או מתאימה דירות לזכאים הממתינים בתור. צריך לזכור שוב שיש בקופה כשש מאות מליון ש"ח ויותר שבהם אפשר לרכוש לא מעט דירות – השאלה היא מהו סדר העדיפויות.

 

שיפוץ והתאמת דירות קיימות סוגיית המעליות – אחת הבעיות המרכזיות שקיימות, בעיקר ביישובי הפריפריה, דימונה לדוגמא, הוא קיומן של עשרות דירות אשר רובן נמצאות במצב פיזי ירוד אך בנוסף לכך מצויות בקומות גבוהות ללא מעלית דבר שמביא לכך שדיירים זכאים אינם מעוניינים לקבל את הדירות בשל הקושי הרב להגיע אליהן. מדוע שלא יפעל משרד הבינוי ויקים מעליות חיצוניות לבניינים. יש להזכיר כי בשנה שעברה אישר משרד האוצר במסגרת המשא ומתן על חוק הותמ"ל סכומי כסף ניכרים ביותר לצורך שיפוץ הדירות – אם יעשה פרוייקט של שידרוג מבנים על ידי חיזוקם ותוספת מעלית הרי שעשרות דירות פנויות יוכלו להיות מאוכלסות.

 

התאמת דירות לנכים ורכישת דירות נ"ר -  אין ספק כי בנושא זה יש כשל מהותי. אין מספיק דירות לזכאים מחד והתקציב המיועד לרכישת דירות נ"ר (לדירה בודדת) הינו נמוך מידי מאידך. המשמעות היא שגם נכים שנמצאו זכאים לדירת נ"ר אינם יכולים לרכוש אותה בשוק החופשי עקב עליית מחירי הדירות ואי עדכון התקציבים והמענקים על ידי משרד הבינוי

 

הגמשת הקריטריונים לקבלת דיור ציבורי – שר הבינוי הודיע על הגמשת הקריטריונים בחלוקת הדיור הציבורי לזכאים. יחד עם זאת לא ברור מה משמעות האמירה. האם ניתן יהיה לעבור מעיר לעיר? האם ניתן יהיה להגמיש את הקריטריונים לגודל משפחה ולאפשר חיבור של דירות או פתרונות אחרים?

 

הגדלת ההנחה ברכישת דירות ציבוריות – על פי החוק ונוהלי משרד הבינוי נקבע גובה ההנחה המקסימלי לרכישת דירה בדיור הציבורי על ידי הזכאים. סכום ההנחה עומד על כ- 700 אלף ש"ח והוא לא עודכן מזה שנים. המשמעות היא שהדיירים זוכים להנחה נמוכה ממה שהם בעצם צריכים לקבל בשל הנוהלים הלא מעודכנים

 

אי חתימה על תקנות חוק הדיור הציבורי – זכויות רכישה - בשנה שעברה ועדת הכלכלה אישרה את תקנות חוק הדיור הציבורי – זכויות רכישה. במסגרת התקנות שינו חברי הכנסת את המנגנון וקבעו שחלק לא מבוטל מההכנסות ממכירת הדירות – לא ניתנות לשימוש על ידי המדינה כדי לממן עמלות או פרסומים או הוצאות אחרות שיש לחברות המשכנות המוכרות את הדירות או אלו שרוכשות אותן עבור הממתינים בתור. שר השיכון דאז לא ממש אהב את השינוי ולכן לא חתם על התקנות שבעצם עד היום לא הותקנו – כולל לא הקמתה של ועדת חריגים לאישור הנחות לנכים שאינם בכסא גלגלים – שערורייה בפני עצמה שעליה הגשנו לאחרונה עתירה לבית המשפט

 

אנו סבורים שיש לא מעט כסף שנמסר לחברות המשכנות כעמלות ואשר הוא בא מתוך הקרן של הדיור הציבורי וזה נושא שבהחלט שווה לדון בו. אם למשל חברת עמידר מקבלת 5000 ש"ח עמלת מכירה על כל דירה והיא מכרה בערך 700 דירות אם לא יותר – תעשה אתה את החשבון כמה כסף היא הכניסה לעצמה וזה עוד בלי לדבר על השמאים, הפרסום וכל שאר ההוצאות. לכן חייבים לשאול:

 • מהו הסכום ששולם עד כה כעמלות וכל תשלום אחר עבור מכירת הדירות הציבוריות וכן חלוקת הסכומים בין החברות השונות. בשנים 2014-15

 • מהו הסכום ששולם כעמלות וכל תשלום אחר עבור רכישת דירות לזכאים וכן חלוקת הסכומים בין הגופים השונים העוסקים ברכישת הדירות בשנים 2014-15

 • מהו הסכום שהוצא על מערכי הסברה ופרסום, הדפסת חומרי הסברה, תשלום לשמאים וכל תשלום אחר הנוגע למכירת דירות הדיור הציבורי ורכישת דירות לזכאים בשנים 2014-15

 • מהו הסעיף התקציבי ממנו נלקחו הכספים להוצאות השונות והאם הם נלקחו מכספי מכירת הדירות הציבוריות לזכאים.

 • האם משרד השיכון או כל משרד ממשלתי אחר השתתף בעלות קמפיין פרסומי/הסברתי של חברת עמידר או כל גוף אחר הפועל למכירת/רכישת דירות במסגרת חוק הדיור הציבורי. במידה וכן – מהם הסכומים, מתי

 • אושרו, ועל ידי מי.   

לאן הולך הכסף של חברת פרזות – לאחרונה הוחלט כי 140 מליון ש"ח שנמצאים בקופת חברת הדיור הציבורי פרזות יועברו לצורכי מערכת הדיור הציבורי – לא ברור לאן הולך הכסף. האם הוא יועבר לקרן הדיור הציבורי? האם יכנס לתקציב הדיור הציבורי במשרד הבינוי – מי יכין את התוכניות לשימוש בכסף. מדובר בכסף גדול המיועד לפתרונות דיור בירושלים.

 

טיפול בחובות – כאמור, שר הבינוי הודיע כי הוא מקפיא את פינוי הדיירים שלא עומדים בתשלום שכר הדירה שלהם, אבל הבעייה היא בכלל אחרת. הסכמים שחתמה חברת עמידר עם משרד האוצר גורמת לה להתנהל בצורה כוחנית ומשפילה אל מול  הדיירים החייבים לכאורה. למה לכאורה, כי במקרים רבים החוב הנטען פשוט אינו זה שהוא בפועל. חלק מהחברות לא מספקות מידע עדכני ומדוייק ובכך פוגעות בזכויות הדיירים

 

התחדשות עירונית- אחת מגולות הכותרת בתוכניתו של שר הבינוי – הבעייה המרכזית, איך לשמור על זכויותיהם של הדיירים המתגוררים בדירות המיועדות להריסה ובנייה מחדש. איך ניתן לספק להם דיור חלופי ראוי לתקופת הבנייה ודיור חדש בתום הבנייה. איך מתמודדים עם הבעייה של העלאת שכ"ד בדירות החדשות, העלאת הארנונה כתוצאה מהשבחת הנכסים ועוד הוצאות שהדיירים לא יוכלו לעמוד בהם. כיצד ניתן להקים עבורם קרן שתממן שירותים אלה.

 

אי ניצול של דירות המצויות בידי רשות הפיתוח (נכסי נפקדים) – בידי רשות הפיתוח ישנן יותר מ- 5,000 דירות, בעיקר בערים מעורבות כמו עכו, חיפה, ת"א-יפו ואחרות. המדינה מוכרת אותן מידי תקופה ליזמים מתוחכמים ההופכים את הדירות והמבנים למלונות בוטיק מפוארים כשבמקרים רבים הם מפנים באיומים דיירים המתגוררים במבנים בדמי מפתח. מדוע לא להפנות לפחות חלק מהדירות לטובת מלאי הדיור הציבורי – ניתן להשתמש בכסף של קרן הדיור הציבורי כדי לרכוש דירות ולהתאימן. ניתן גם להפוך מבנים שלמים למבנים המיועדים לדיור מוגן.

 

שתפו
Please reload