עמותת “ידיד“ תובעת משר האוצר להקים קרן הלוואות למשקי בית בערבות מדינה

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד" תובעת משר האוצר להקים קרן הלוואות למשקי בית בערבות מדינה

07/10/2015

עמותת "ידיד" תובעת משר ...

 

עמותת "ידיד" לשר האוצר: הקמת קרן הלואות, בערבות מדינה, למשקי בית מודרי אשראי, היא כלי מרכזי ליצירת נתוני אשראי חיוביים למליון משקי בית שכיום לא יוכלו להנות מהרפורמה שאתה מתכנן

"אין ספק שחייבים רפורמה בשוק הבנקאות והאשראי. אין ספק שאנחנו, האזרחים משלמים הרבה יותר מידי ריבית. זה לא שאין מספיק שחקנים בשוק אבל מכיון שיש עלינו נתונים שליליים כבר בערך 12 שנים חייבים לייצר משהו נוסף כדי שהתחרות תהייה אמיתית. כדי שלשחקנים האחרים יהיה כדאי לתת לנו אשראי. אחד מהכלים הללו הוא קרן הלואות למשקי בית, מודרי אשראי בערבות מדינה", כך אומרים היום בעמותת "ידיד" במכתב ששלחו לשר האוצר משה כחלון.

 

 

"בישראל 2015 יותר ממליון אזרחים מודרי אשראי ופיננסים. רובם המכריע מחזיק בחשבונות בנק בבנקים המסחריים אך אלו חשבונות הפועלים על בסיס מזומן בלבד שמשמעותו חוסר יכולת לקבל אשראי בנקאי בתנאים סבירים ובמקרים רבים אפילו זה לא. אוכלוסייה רחבה זו אינה נחשבת ללקוח טוב של הבנקים. היא אינה חוסכת כספים, אינה לוקחת/מקבלת הלוואות וכמות הכסף שהיא מגלגלת במערכת הבנקאית נמוכה יחסית בעיקר כשאנו מדברים על הלקוח הבודד. מדובר במליון משקי בית שהולכים להפגע קשה מהרפורמה אותה אתה מתכנן בשוק הבנקאות והאשראי", כתב לכחלון, רן מלמד, סמנכ"ל מדיניות חברתית בארגון.

 

צריך להבין כי "הטיפול בנושא התחרותיות אינה פותרת את הבעייה. היא אמנם יכולה להציג מספר כלים שאיתם יכולים הבנקים עצמם לטפל בבעיית ההדרה הפיננסית הקיימת אצלם אך זהו רק צד אחד של המטבע. טיפול אמיתי ונכון חייב לכלול שורה ארוכה של כלים, מיזמים ופעולות אשר יאפשרו לאוכלוסיות מודרות אשראי למצוא את מקומן במערכת כלכלית שמי שאינו פועל בתוכה נתפס כאזרח סוג ב'".

 

"יש מספר כלים להתמודד עם הבעייה", כותב מלמד במכתבו לשר האוצר, "חלקם כלים משפטיים הנוגעים לתיקונים הכרחיים לחוק נתוני אשראי וחוקים אחרים דוגמת חוק ההוצאה לפועל ונוהלי בנקאות שונים וחלקם כלים פיננסיים אשר אחד החשובים שבהם הוא הקמתה של קרן הלוואות למשקי בית בערבות מדינה. זהו כלי מרכזי שיאפשר לאוכלוסיות מודרות אשראי לייצר לעצמן הסטורית אשראי חיובית ולהנות מהתחרות אותה מבקש שר האוצר לקדם".

 

התוכנית שיזמה עמותת 'ידיד'- מרכז זכויות לקהילה נועדה לאפשר ללקוחת הבנקים המתקשים לקבל אשראי במחיר סביר או שאינם מצליחים לקבל אשראי כלל, לייצר לעצמם דירוג אשראי חיובי וזאת בסיוע הבנקים והממשלה.  במסגרת התוכנית, אשר, עוד בשנה שעברה, זכתה לתמיכתו של המפקח על הבנקים ונגידת בנק ישראל, כחלק מהצעדים המשלימים להפעלת תעודת הזהות הבנקאית תוקם קרן הלוואות למשקי בית בערבות המדינה, שתאפשר לבנקים לתת ללקוחות אלו הלוואות עבור צרכי חיים חיוניים, לרבות- הוצאות כספיות בלתי צפויות, שהינם חלק משגרת החיים, פיצוץ צינור, רופא שיניים ועוד. עבור אותה ההלוואה מהקרן, לא יצטרכו הלקוחות להציג ביטחונות או ערבים.  הנחת היסוד עליה  מבוססת התוכנית קובעת  שכל לקוח יבין כי אם לא יעמוד במחוייבותו הרי שיפגע ביכולת הקרן להעמיד הלוואות ללקוחות אחרים.

 

לדברי רן מלמד, סמנכ"ל "ידיד" - "התוכנית המוצעת היא רק שלב ראשון בסדרה של פעולות למאבק בהדרה פיננסית של אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות במדינת ישראל.אני סבור כי שימוש באשראי במסגרת ניהול חשבון בנק היא זכות יסוד כמו הזכות לקורת גג או לחינוך שוויוני. אנו אף סבורים שיש להרחיב את מפעילי הקרן ולאפשר לגורמים חוץ בנקאים ובמיוחד כאלה הפועלים לתועלת הציבור להנות מרשת הביטחון הממשלתית ולספק את ההלוואות בערבות מדינה – דבר שוודאי יאפשר את הפחתת הריבית ללווים. אנחנו מתכוונים לפעול ולהביא את הצעת הקרן לחקיקה גם במסגרת פרטית אם נידרש לכך."  

 

עקרונות ההפעלה של הקרן, שנכתבו, לבקשת המפקח על הבנקים על בסיס חוק קרן ההלוואות לעסקים קטנים קובעים כי :

1.      הקרן תפעל באמצעות "גופים מפעילים" -  בנקים וגופים חוץ בנקאיים שיבחרו במכרז של החשב הכללי במשרד האוצר.

2.      יוקם "גוף מתאם" לניהול ואישור הבקשות שיוגשו.  

3.      בכל "גוף מפעיל" תוקם ועדה של הקרן, בה יהיו 3 חברים – נציג ה"גוף המתאם", נציג הבנק ונציג ציבור, שיאשרו סופית את מתן הלוואות.

4.      בכל חצי שנה, יעביר החשב הכללי דיווח לועדת הכלכלה על התקדמות פעילות הקרן, מספר ההלוואות, ההחזרים והריבית.

 

ערבות המדינה וההליך התחרותי

1.      אגף החשב הכללי במשרד האוצר יעמיד ערבות מדינה לצורך מתן ההלוואות. החשב  יקיים מכרז בו יבחרו מספר "גופים מפעילים" שיציעו את המכפיל הגבוה ביותר לערבות המדינה.  הערבות תחולק בין הזוכים, פורפורציונית לפי גובה המכפיל.

2.      ל"גןף המפעיל" תנתן הגנה מפני אי החזר הלוואות בגובה ערבות המדינה על היקף ההלוואות שחילק בפועל.  

3.      לכל הלוואה שתחולק במסגרת הקרן, יועמדו בטחונות בגובה 95 אחוז על בסיס ערבות המדינה. 5 אחוזים נוספים יהיו באחריות ה"גוף המפעיל".

 

מהות ההלוואה

1.      ההלוואה תנתן למשקי בית, שהבנק בו מתנהל חשבונם, ומלווה נוסף – בנקאי או חוץ בנקאי, סרבו לתת להם אשראי.

2.      גובה ההלוואה המקסימלי יהיה 30 אלף שקל.

3.      מטרות ההלוואה יהיו צרכי חיים חיוניים ודחופים וכן הלוואות שמטרתן שיפור המצב הכלכלי של משק הבית לטווח ארוך (למשל הלוואה לצורך פתיחת עסק זעיר).

4.      קרן ההלוואות למשקי בית אמורה לייצר נגישות לאשראי לאוכלוסייה שאין לה כאמור נגישות לאשראי בנקאי בגלל היסטוריית אשראי שלילית. לכן תנאי הסף לפנייה לקרן לצורך קבלת הלוואה (לפני בדיקה), לא יהיו מחמירים במיוחד.

-          לא יהיה ניתן לקבל הלוואה מהקרן אם נגד מבקש ההלוואה מתנהל ביום הגשת הבקשה, הליך משפטי, מצד בנק או מוסד פיננסי אחר, על רקע אי עמידה בהחזר הלוואה.

-          ניתן יהיה לקבל הלוואה מהקרן אחת לשלוש שנים.

-          לא יקבל הלוואה מהקרן, מי שבעבר לא עמד בתשלום הלוואה לקרן הזו בלבד.

 

תהליך קבלת ההלוואה

1.      פניה לקבלת הלוואה – הבנקים יחוייבו למסור לכל אדם שפנה לקבל אשראי וסורב, מסמך ובו פרטי הקרן בערבות מדינה ותנאי הסף לקבלת הלוואה מהקרן. בנוסף,  אדם המבקש לקבל אשראי מהקרן יוכל לפנות ישירות ל"גוף המפעיל"

2.      הבנקים יחוייבו לתת אישור בכתב על הסירוב לתת הלוואה, כדי שהפונה יוכל להציג אותה ל"גוף המפעיל"

3.      בדיקה ראשונית – ה"גוף המתאם" יאסוף את המידע הדרוש לצורך הכנת ההבקשה לרבות : מטרת ההלוואה, סיבת הסירוב לקבלת אשראי בבנק (ככל שניתן), ויכולת ההחזר. הגוף המתאם יגיש בשם הלקוח את הבקשה לקרן ויפנה אותו ל"גוף המפעיל" הרלוונטי. 

4.      בדיקת הקרן – הבקשה תובא לאישור, לועדה בה יהיו 3 חברים - נציג הבנק, נציג הגוף המתאם ונציג ציבור.  החלטת הועדה תתקבל פה אחד. הועדה תאשר את ההלוואה לאחר שנמצא כי מטרת ההלוואה עומדת בדרישות כפי שהוגדרו על ידי הקרן,  וכן כי למבקש ישנה יכולת החזר.

5.      "חינוך פיננסי" – לאחר אישור ההלוואה ובטרם קיבל הפונה את כספי ההלוואה, יתחיל מקבל ההלוואה, קורס/ ליווי מתחום ה"חינוך הפיננסי" באמצעות הגוף המתאם.

6.      תשלום ההלוואה – בדומה למשכנתא, כספי ההלוואה יועברו ישירות לגוף שמספק את המוצר/ השירות שרכש מקבל ההלוואה, או שיועברו לחשבון הלווה כנגד הצגת אסמכתאות לשימוש בכספי ההלוואה באופן התואם את מטרתה (מוצע להוסיף מנגנון תמרוץ ללווים לפיו יוענק סכום סימלי בסיום ההלוואה ללווה שעמד בהתחייבויותיו).

 

גבייה וטיפול במצב של אי עמידה בהחזרים

1.      במקרה של אי עמידה בתנאי ההחזר של הלוואה, ה"גוף המפעיל" יוכל להשתמש ההליכים הרגילים אותם הוא מפעיל במקרה של אי עמידה בתנאי החזר של הלוואות.

2.      הגוף המתאם יקבל, הודעה מ"הגוף המפעיל" על אי עמידה בתנאי תשלום הלוואה ספציפית בסמוך למועד הפיגור.  הגוף המתאם יפנה בנפרד מהבנק למקבל ההלוואה וילווה אותו בניסיון לחזור ולעמוד בתנאי ההחזר. 

 

הגוף המתאם

1.      הגוף המתאם יהיה עמותה או חברה לתועלת הציבור.

2.      תפקידיו של הגוף המתאם:

-          ביצוע הסינון הראשוני של הבקשות להלוואות לגבי עמידה בדרישות הסף (כמפורט לעיל בפרק "ההלוואה" סעיף 4).

-          ביצוע בדיקה ראשונית (כמפורט לעיל בפרק "תהליך קבלת ההלוואה").

-          הכנת הבקשות והשתתפות בועדת אישור ההלוואות של הקרן.

-          ליווי מבקש ההלוואה וקורס "חינוך פיננסי".

-          ליווי מבקש ההלוואה במקרה של אי החזר.

3.      הגוף המתאם יבחר במכרז של החשב הכללי. הגוף המתאם יציע במסגרת המכרז את היקף וסוג הליווי למבקש ההלוואה, כולל התייחסות לנושא חינוך פיננסי.

 

 

שתפו
Please reload