“ידיד“ לחברי ועדת הכלכלה: חוק נתוני אשראי פוגע קשות באוכלוסיות מוחלשות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד" לחברי ועדת הכלכלה: חוק נתוני אשראי פוגע קשות באוכלוסיות מוחלשות

02/11/2015

"ידיד" לחברי ועדת הכלכ�...

 

על הועדה מוטלת החובה להכניס בחוק שינויים מרחיקי לכת. "החוק המוצע, בדומה למצב הקיים ואולי אף חמור ממנו – מנציח את מעמדו של מי שמעד - הרבה מעבר לתקופה בה הצליח אותו אדם לשקם את חייו. זו אינה בניית היסטורית אשראי חיובית".

"לטעמנו", כותב מלמד, "בחוק המוצע  לא רק שאין מחיקת מידע ופתיחת דף חדש אלא להפך:  מהוראות החוק עולה שמידע לגבי אדם יוחזק במאגר נתוני האשראי 12 שנה! – אשר מתוכם  במהלך 5 השנים הראשונות – רשאית לשכת שירות לקבל את הנתונים לגבי אותו אדם, המצויים במאגר האמור. כלומר – חמש שנות תיעוד לגבי מי שקיבל הפטר או שילם את חובותיו!. החוק המוצע חסר כל גישה חברתית למי שמעד בחייו - איסוף המידע החיובי המופיע בהצעה - שזה כביכול החידוש שלה - לא ממש  ישנה מהותית את דירוג האשראי של  מי שהיה פושט רגל- גם אם קיבל הפטר-  למשך חמש שנים לפחות !!

 

"צריך לזכורי כי מטרת ההצעה היא לאסוף נתונים קיימים במערכות השונות לגבי הרגלי התשלומים של היחידים בחברה -  בעיקר השליליים ומעט מידע לגבי הנתונים החיוביים - ולקיים מאגר בו ישמרו הנתונים לתקופה של חמש שנים  לצרכי דירוג אשראי - ועד 12 שנה לצרכים נוספים. ההצעה אינה  מתמודדת עם המגבלות הרבות בדין שהופכות אנשים למודרים אלא במידה מסוימת מעצימה אותם," כתב מלמד במכתבו ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל.  

 

"לצערנו וההצעה מונעת את האפשרות ממודרי אשראי להתחיל דף חדש בחייהם וזאת כיון שהמידע השלילי יעמוד לרעתם גם אם שילמו את חובם ואילו החוק לא מקים מנגנונים כל שהם שיאפשרו להם לייצר לעצמם הסטוריית אשראי חיובית אשר תאפשר להם להתמודד, כראוי, מול המידע השלילי בעניינם. "

 

"כיום יש בדין הגבלות רבות- חוק שיקים ללא כיסוי- חוק ההוצאה לפועל פקודת פשיטת הרגל -  המטילות כתם על אדם לתקופה ארוכה - גם כיום זה נתון קיים בחוק נתוני אשראי - וכאשר באים להסדיר  איסוף מידע חיובי- מן הראוי לבחון את המגבלות הקיימות ויסקרו אותן האם הן לא מונעות בניית הסטוריה חיובית : למשל- אם אדם היה פושט רגל וקיבל הפטר זה רישום שיעמוד בפני הכל- כמו היום ויהווה תמרור אזהרה מפני התקשרות עימו- כחמש שנים לפחות!! או למשל הסעיף המונע אפשרות מחיקה מן המאגר למי שיש לו היסטורית אשראי שלילית.. וזאת - גם אם חשבונו היה מאז ביתרת זכות!!

 

אנו תובעים כי במהלך הדיונים על החוק ידונו גם תיקוני חקיקה בחוקים אחרים המשפיעים על חוק זה בצורה משמעותית וכן יופעלו מכשירים שונים שיאפשרו יצירת הסטוריית אשראי חיובית כגון הסתמכות על מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) כנקודת זכות, מקבלי קצבאות ביטוח לאומי שלא עומדת נגדם דרישת חוב כל שהיא יקבלו אף הם ניקוד חיובי ועוד.

 

שתפו
Please reload