מתקנים את חוק הביטוח הלאומי והפעם:

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מתקנים את חוק הביטוח הלאומי והפעם:

10/11/2015

מתקנים את חוק הביטוח הלאומי...

מרחיבים את משך הזמן להחזר רטרואקטיבי של כספים שמגיעים לאזרחים מהביטוח הלאומי משנה אחת לארבע שנים

 

היום הונחה על שולח הכנסת הצעת החוק של ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), שגם עומדת בראש השדולה למען רפורמה בביטוח הלאומי, יחד עם ח"כ אורי מקלב, ביוזמת עמותת "ידיד" ולפיה ישונה סעיף 296 לחוק כך שקצבה שמגיעה לאדם, תשולם לו רטרואקטיבית עד ארבע שנים מהיום בו נוצרה זכאותו.

וכך נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק: אדם הנתמך בקצבאות לעיתים מתקשה בתביעת הזכאויות המגיעות לו הסבוכות בנבכי הבירוקרטיה והאמצעים העומדים לרשותו, ובכך "מאחר" את המועד הקבוע בחוק בו הוא יכול לקבל את מלוא סכום הגמלה בחזרה. לעומת זאת, לאדם החייב בהחזר חוב למוסד לביטוח הלאומי אין כל הגבלת זמן של התקופה בגינה הוא מחויב בתביעת חוב. מן הראוי, כי זכויותיו של אדם הזכאי לקצבאות הביטוח הלאומי יוחזרו לו על פי חוק בתוך 4 שנים מיום התביעה, כפי שהמוסד לביטוח לאומי דורש החזר חובות מהמבוטח ללא כל הגבלת זמן.

 

יתרה מכך, בשנים האחרונות המוסד לביטוח לאומי עובר מהפכה של ממש בתחום "יידוע זכויות מבוטחים". מתוך כך, ראוי כי האוכלוסייה הנותרה בשוליים, אשר לא עלה בידה להיוודע על דבר זכויותיה, תקבל את המגיע לה באופן רטרואקטיבי ושווה, הן למוסד לביטוח לאומי והן לזכאי הקצבאות.


לנוכח האמור לעיל, מוצע בזאת להאריך את התקופה שבה תוחזר באופן רטרואקטיבי לזכאי בתוך 4 שנים מהיום בו נוצרה עילת התביעה.

 

ואנחנו נשנה גם את זה

 

שתפו
Please reload