רוצים משכנתא? אל תשלמו יותר מ-30% ההכנסה החודשית שלכם להחזר.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

רוצים משכנתא? אל תשלמו יותר מ-30% ההכנסה החודשית שלכם להחזר.

15/11/2015

רוצים משכנתא? אל תשלמו יותר ...

עמותת ידיד פנתה למפקחת על הבנקים בדרישה לבטל את האישור שנתנה לבנקים להעניק משכנתאות בהחזרים חודשיים העולים על 40 אחוז מההכנסה.

במכתב דחוף ששלח סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד, למפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר הוא כותב כי "אלפי פונים מקבלים מידי שנה בסיוע ויעוץ בכל הנוגע לקשיים הנוגעים לעמידה בתשלומים השוטפים של המשכנתאות שלקחו על מנת לרכוש את דירותיהם. בהמשך לכך אני מבקש לפנות אלייך בנוגע לחוזר שבנדון. מעיון בחוזר ובמיוחד בסעיפים 5 ו-6 העוסקים במגבלה על שיעור החזר מהכנסה. שני נתונים מרכזיים קובעים את יכולתם של הלווים לקחת הלוואת משכנתא ולהצליח ולהתמיד בהחזרתה. האחד ההון העצמי המינימלי הנדרש (דבר שמטופל על ידכם כדבר שבשיגרה ובצורה ראוייה) והשני, גובה ההחזר החודשי.

 

בהקשר זה חשוב להדגיש כי כל אנשי המקצוע בתחום הדיור קובעים נחרצות כי אסור שהחזר המשכנתא יעלה על 30% מההכנסה החודשית של הלווים. יש אף כאלה המדקדקים ואומרים כי הסכום לחישוב צריך לכלול גם את שתי ההוצאות הקבועות הנוספות שהן הארנונה והתשלום לועד הבית. לכן, לאחר שקראנו את האמור בחוזר שבנדון ובסעיפים המדוברים אנו סבורים כי טעות קשה היא לאפשר לתאגידים בנקאיים (ובהמשך נפעל גם מול נותני אשראי אחרים) להעמיד משכנתאות לדיור, בעיקר לזוגות צעירים שזו דירתם הראשונה, בגובה החזר העולה על 30% מהכנסתם החודשית. (רצ"ב צילום הסעיפים הרלוונטיים.

 

יתרה מזאת האישור שבסעיף 6 בחוזר המאפשר לתאגידים הבנקאיים "להקצות להלוואות משקל סיכון של 100% במקרה ששיעור ההחזר מן ההכנסה עולה על 40%" הינו סעיף שמשמעותו חיוב ההלוואה בריבית גבוהה יותר ואשר יביא, הלכה למעשה, את נוטלי המשכנתאות בסכומים אלה לקשיים בתשלום המשכנתא לאורך זמן.

 

לאור זאת אנו סבורים כי את סעיף 5 בחוזר חייב לאסור על התאגידים הבנקאיים יש לתקן כך שיאסור על התאגידים הבנקאיים לתת הלוואות לדיור למי שכושר ההחזר שלו עולה על 35% מההכנסה החודשית המשפחתית.

 

להורדת המסמך לחצו על הקישור למטה

 

שתפו
Please reload