הצלחה גדולה לעמותת ידיד עוד חוק עבר את משוכת ועדת השרים לחקיקה

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הצלחה גדולה לעמותת ידיד עוד חוק עבר את משוכת ועדת השרים לחקיקה

15/12/2015

הצלחה גדולה לעמותת ידיד עו�...

הצלחה גדולה לעמותת ידיד ולחה"כ נורית קורן יחד עם קסניה סבטלובה וחברי הכנסת יואב קיש ומיקי זוהר. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק להעדפה מתקנת של אנשים עם מוגבלויות במכרזים ממשלתיים

ועדת השרים לחקיקה אישרה השבוע את  הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ה–2015 - שיזמה ונסחה עמותת "ידיד", כבר לפני יותר מחמש שנים. 
את ההצעה מובילים הפעם חברות הכנסת נורית קורן וקסניה סבטלובה וחברי הכנסת יואב קיש ומיקי זוהר.

 

וזה מה שנכתב בדברי ההסבר להצעת החוק.:
שעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות, ובמיוחד אלה עם מוגבלות חמורה הוא נמוך במיוחד בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות. הצעת החוק נועדה להוות עוד נדבך בחקיקה הקיימת אשר מטרתו להעניק הזדמנות הוגנת ושווה לשילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי ובחברה בכלל. החלת עיקרון של הפליה מתקנת בחוק היא הערובה לשינוי ולפתיחת השערים להעסקת אנשים עם מוגבלות ולשילובם בשוק העבודה ובחברה. גם ועדת לרון, בדוח משנת 2005 (דוח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה (יו"ר: השופט אפרים לרון) (מדינת ישראל, 2005)), המליצה לקבוע מנגנון התניה של השתתפות במכרזים המתפרסמים מטעם המדינה ומטעם גופים ציבוריים בהעסקת אחוז מסוים של אנשים עם מוגבלות מתוך כלל העובדים, במסגרת חוק חובת המכרזים.
הצעת החוק נועדה ליתן תמריץ למעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות באמצעות מתן יתרון במכרזים לעסק המעסיק אנשים עם מוגבלות. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 (להלן – החוק), הוא המקום הטבעי להטמעת תהליכים ליצירת שוויון מהותי באמצעות הפליה מתקנת לאור סעיף 2ב לחוק, המקנה יתרון לעסק בשליטת אישה, ולאור סעיף 3א לחוק המעניק העדפה של תוצרת הארץ, העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי והעדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית.


ניסוח הצעת החוק נעשה בשיתוף עמותת "ידיד – מרכזי זכויות בקהילה".

 

שתפו
Please reload