הצלחה נוספת “לידיד“. הממשלה תרחיב את הזכאות למענק עבודה

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הצלחה נוספת "לידיד". הממשלה תרחיב את הזכאות למענק עבודה

22/02/2016

עוד שלב עבר במאבק לקידום כלכלי וחברתי של אמהות חד הוריות (הורות עצמאיות) שר האוצר הביא לממשלה את התיקון לחוק מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) - הסיפור המלא

בסוף השבוע הוציאה רשות המיסים את ההודעה הבאה: שר האוצר משה כחלון יביא לאישור הממשלה את תכניתו להקלות בקבלת "מענק עבודה" למשפחות חד הוריות, לבעלי מוגבלויות ולציבור העצמאיים. מספרם של הזכאים למענק יגדל בכ-55,000 איש; עלות התוכנית 130,000 מליון ש"ח. וכך נאמר בהודעה: שר האוצר משה כחלון: "צעד נוסף ליישום מדיניות משרד האוצר לצמצום הפערים החברתיים ועידוד יציאה לעבודה. באחריותנו לוודא כי אנשים אשר יכולים לצאת ולעבוד, יעבדו ויתפרנסו וכבוד. התכנית תסייע בעיקר לאוכלוסיות אשר מעוניינות לצאת ולעבוד וצריכות את הסיוע של המדינה." הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון את הצעת שר האוצר, משה כחלון, הכוללת שורת הקלות למשפחות חד-הוריות, לבעלי מוגבלויות, לעצמאים ולשכירים במסגרת חוק "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי). בעקבות שינויי החקיקה יגדל מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" בכ-55,000 איש נוספים.

 

 

הצעת החוק נכתבה בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה בנושא ברשות המסים, האמונה על יישום החוק, במטרה להקל באופן משמעותי על ציבור הזכאים לקבלת המענק ולהרחיב את הזכאות בקרב האוכלוסיות המתאימות. השינויים המוצעים הם במסגרת המדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות, ויחולו על מענקים שישולמו בעד הכנסה מעבודה או מעסק או משלח יד שהופקו בשנת המס 2016 ואילך.

 

במסגרת הקלות שגובשו עם עמותת "ידיד", נקבע כי יגדל טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק להורה עובד במשפחה חד-הורית. לפי המוצע - טווח ההכנסה החודשית הממוצעת של הורה עובד במשפחה חד הורית לו עד שני ילדים יהיה בין 1,270 ל– 9,420 ₪ (במקום 2,060 – 6,220 ₪ ) ולגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה יהיה בין 1,270 ל– 11,500 ₪, (במקום 2,060 – 6,820 ₪). ההקלה נובעת מההבנה שלאוכלוסייה זו ישנם קשיים כלכליים משמעותיים וגם קושי מיוחד ביציאה לעבודה בשל הצורך בטיפול בילדים ואף יש מקרים בהם ההורה העובד במשפחה חד-הורית חרף השתלבותו במעגל העבודה ובשל עבודה בהיקף חלקי בלבד לא יצליח להגיע לרמת ההכנסה הנדרשת על מנת להיות זכאי למענק.

 

כמו כן, החוק כולל בשורה משמעותית לציבור העצמאים הזכאים למענק. ההצעה מציעה להשוות את תנאי קבלת המענק של עצמאים לזה של השכירים, כך שיקבלו את המענק במועדים זהים בניגוד למצב שקיים היום, לפיו עצמאים מקבלים את המענק בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית הועברה יתרת המענק שלא קוזזה במהלך שנות המס כאמור בניכוי של 25%. עוד כולל תזכיר החוק תיקון של עיוות בחוק הקיים ביחס לעובד שנקבע לו שכר מינימום מותאם, כך שיהיה זכאי למענק גם אין לו ילדים ולא מלאו לו 55 שנים בשנת המס, וגם יוכל ליהנות מעתה גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה. עוד מוצע כי זכאים למענק עבודה בסכום הנמוך מ- 800 ₪ ישולם להם המענק בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה וכלל יקוצרו המועדים לכל הזכאים לקבלת התשלומים של המענק. העלות התקציבית של ההקלות נאמדת בכ- 130 מיליון שקלים.

 

מדובר בהישג נוסף לעמותת "ידיד" ולארגון הקול הנשי במסגרת המאבק לקידום כלכלי וחברתי של אמהות חד הוריות (הורות עצמאיות) אשר החל בשנת 2011 ותפס תאוצה עם כינונה של הממשלה הקודמת כאשר השרים יאיר לפיד ומאיר כהן החליטו, בפעם הראשונה, מאז צעדת האמהות החד הוריות בשנת 2003 להרים את הכפפה ולהתייחס לקבוצה הכלכך מודרת הזו.

הממשלה הנוכחית ממשיכה את הקו אותו התוותה הממשלה הקודמת ואנו מודים לה על כך. אגב, זה מה שפורסם אז בנובמבר 2014. כמה ימים לפני שהממשלה התפרקה.:

יותר משנה עברה מאז התחלנו , יחד עם קבוצת הקול הנשי והכח להשפיע נשים עושות שינוי, את המאבק לשידרוג מעמדן הכלכלי של אמהות חד הוריות עובדות בישראל. ניירות עמדה, דיונים בכנסת באוצר ובמשרד הרווחה. כל אלה עם הרבה סבלנות מתחילים להראות את התוצאות המבוקשות. לא הכל עוד פתור. לא הכל עוד סגור, אבל ההתקדמות כרגע מהירה. בכל התחומים, בתיקון חוק המזונות, במענק לימודים של הביטוח הלאומי, בסיוע בשכר דירה, המענקים לאמהות המשתלבות בשוק העבודה ועוד. זה לא קורה ברגע. זה לא מתרחש בשנייה. זה לוקח זמן וצריך סבלנות. אבל הסבלנות משתלמת.


היום אפשר סוף סוף לספר על אחד מהמהלכים שיזמנו ודחפנו – הגדלת מענק עבודה לאמהות חד הוריות עובדות. הגדלה שמשמעותה תוספת של אלפי ש"ח לשנה לאמהות המשתכרות עד תקרה שבין 9,400- 11,500 ש"ח או כמו שנכתב בהודעת רשות המיסים:
"הצעת החוק באה בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה בנושא ברשות המסים, האמונה על יישום החוק, ובשיתוף עם עמותת "ידיד", הפועלת להגדלת מיצוי זכויות וזאת במטרה להקל באופן משמעותי על ציבור הזכאים לקבלת המענק ולהרחיב את הזכאות בקרב האוכלוסיות המתאימות. השינויים המוצעים הינם במסגרת המדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות ויחולו על מענקים שישולמו בעד הכנסה מעבודה או מעסק או משלח יד שהופקו בשנת המס 2014 ואילך.

במסגרת הצעת החוק שאושרה, יגדל טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק להורה עובד במשפחה חד-הורית. לפי המוצע - טווח ההכנסה החודשית הממוצעת של הורה עובד במשפחה חד הורית לו עד שני ילדים יהיה בין 1,280 ל– 9,450 ₪ (במקום 2,070 – 6,250 ₪ ) ולגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה יהיה בין 1,280 ל– 11,550 ₪, (במקום 2,070 – 6,850 ₪). ההקלה נובעת מההבנה שלאוכלוסייה זו ישנם קשיים כלכליים משמעותיים וגם קושי מיוחד ביציאה לעבודה בשל הצורך בטיפול בילדים ואף יש מקרים בהם ההורה העובד במשפחה חד-הורית חרף השתלבותו במעגל העבודה ובשל עבודה בהיקף חלקי בלבד לא יצליח להגיע לרמת ההכנסה הנדרשת על מנת להיות זכאי למענק. תיקון זה מתכתב עם המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני שהקים שר הרווחה, מאיר כהן, שבמסגרתן הומלץ לסייע לאימהות חד הוריות ולעודד אימהות חד הוריות להצטרף למעגל העבודה.

כמו כן, יש בהצעת החוק בשורה משמעותית ומשמחת לציבור העצמאים הזכאים למענק. ההצעה מציעה להשוות את תנאי קבלת המענק של עצמאים לזה של השכירים, כך שיקבלו את המענק במועדים זהים ולא כפי שהיה עד כה, שעצמאים קיבלו את המענק בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית הועברה יתרת המענק שלא קוזזה במהלך שנות המס כאמור בניכוי של 25%.


עוד כוללת הצעת החוק תיקון של עיוות בחוק הקיים ביחס לבעליי מוגבלויות המשתכרים שכר מינימום, כך שיוכלו ליהנות מעתה מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה."

לקריאת הידיעה המליאה באתר רשות המיסים לחצו על הקישור:

http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_281014_1.aspx


ואנחנו ממשיכים ועל הפרק:

התיקון לחוק המזונות - ביטול החסם המעוות המונע מאם חד הורית (הורה עצמאית) להתפרנס בכבוד ולהמשיך לקבל את מוזנות הילדים.

הגדלה משמעותית של סכום הסיוע בשכר דירה שמשלם משרד השיכון לזכאים.

שתפו
Please reload