לראשונה - שולחן עגול משותף להנהלת חברת חשמל וארגוני החברה האזרחית

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

לראשונה - שולחן עגול משותף להנהלת חברת חשמל וארגוני החברה האזרחית

13/04/2016

לראשונה - שולחן עגול משותף ל...

 

ועדה משותפת לחברת החשמל, רשות החשמל במשרד האנרגיה וארגוני החברה האזרחית, תציע קריטריונים להקלה על חובות של אוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל והקמת ועדת חריגים

חברת החשמל קיימה אתמול, (12 אפריל 2016), מפגש ראשון להתנעת שיתוף פעולה ייחודי עם ארגוני החברה האזרחית בישראל. במפגש נכחו מטעם החברה הדרג הבכיר ביותר ובראשו, יור' דירקטוריון החברה, אלוף במיל. יפתח רון-טל ומנכ"ל החברה, עופר בלוך, לצד, סמנכ"לים ומנהלים בכירים וכן הגב' מירי יוסף מרשות החשמל במשרד התשתיות האנרגיה והמים.  מהארגונים האזרחיים נכחו העמותות : ידיד, בזכות , עזר מציון , האגודה לזכויות האזרח , המרכז לעיוור , הקליניקה לזכויות אדם – אונ' ת"א , ג'וינט , הקרן לרווחת ניצולי השואה וועדת המדיניות לעובדים הסוציאליים . 

 

בפתח הדיון ברך יושב ראש חברת החשמל, אלוף במיל. יפתח רון-טל, אשר מוביל את מדיניות החברה להעסקה מגוונת ושירות ייעודי ללקוחות החברה אשר משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות: "אני מברך על המהלך ומשוכנע שנצליח להניע תהליך שיביא בשורה לאזרחים שיותר קשר להם ולאפשר להם לחיות בכבוד".   יו"ר החברה שם דגש על הצורך והרצון לייצר תהליך הדברות וליבון סוגיות בתיאום מלא עם משרד האנרגיה – רשות החשמל , לטובת פעולה מתואמת ומשותפת ובראשה הקמת "ועדת חריגים" אשר תאפשר פתרונות שיאפשרו צריכת חשמל לאוכלוסיות אשר לא נכללות בקריטריונים שנקבעו היום ו"נופלות בין הכיסאות" .

 

 

מנכ"ל החברה, עופר בלוך, הציג את פעילות החברה, הושם דגש בדיון על אסטרטגיית ומדיניות השירות של החברה, וכן מדיניות ההעסקה מגוונת אשר חברת החשמל מובילה בקרב אוכלוסיות "מודרות". עופר בלוך: "הנושא הינו חלק מהאסטרטגיה של החברה, לא בכדי התכנסו פה כל נושאי התפקידים אשר עליהם מוטלת האחריות. אין בכוונתי לייצר תדמית ריקה מתוכן, נעשה הרבה מאוד עד כה,  אבל , החברה תפתח עוד יותר ותפעל בשיתוף פעולה עם החברה האזרחית."

 

 

סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד: "מדובר במהלך חשוב מעין כמוהו ואני מודה לצוות הבכיר של חברת החשמל בראשות מנכ"ל החברה על היוזמה. על הפרק מספר נקודות חשובות שיש לתת להן מענה ובעיקר בתחום גביית חובות ותשלומים מצרכנים שהם מעוטי הכנסה והזדמנויות. אנחנו דורשים להפסיק את ניתוקי החשמל וכן לערוך רוויזיה בדרך בה ניתן לצרכנים לשלם את חובותיהם ובמיוחד בדרך של אמצעי תשלום ייחודיים המתאימים לאוכלוסיות אלה. כמו כן אנחנו מציעים את עזרתנו באיתור הצרכנים הנזקקים ובמתן סיוע בגיבוש הסדרים כאלה אשר מצד אחד ישמרו על זכות הקיום הבסיסית של הצרכן ומצד שני יאפשרו לו לשלם את חובו עבור החשמל שצרך." 

 

 

נציגי הארגונים האזרחיים העלו נקודות לדיון ובהן מדיניות התשלומים, גביית החובות והסנקציות של החברה ללקוחות  חייבים, התקנת מונה מת"מ (מונה תשלום מראש) במקביל לגביית החזר חוב, הנגשת מידע והודעות לציבור, מדיניות התרומה לקהילה בתחומי הליבה של החברה בנוסף לפעילויות הקהילתיות והחינוכיות בהן עוסקת החבר. בסוף הדיון הוחלט על הקמת צוותי משנה לעבודה משותפת על סוגיות נקודתיות שהועלו בשיח, כמו כן הוחלט על שורה של צעדים מיידים ובהם העמדת איש קשר מטעם חטיבת לקוחות אשר יהווה כתובת קבועה לפניות "אד הוק" של הארגונים, לטיפול ומתן מענה למקרי קיצון. בנוסף, התנעת תהליך לגיבוש קריטריונים לוועדת חריגים משותפת לארגונים, למשרד האנרגיה ולחברת החשמל

 

שתפו
Please reload