עמותת “ידיד“ לשר האוצר: להפוך את בנק הדואר למרכז קהילתי פיננסי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד" לשר האוצר: להפוך את בנק הדואר למרכז קהילתי פיננסי

21/06/2016

עמותת "ידיד" לשר האוצר:...

המימון יבוא ממפעל הפיס

"הזכות לחשבון בנק ונגישות לשירותים פיננסיים היא אחת הזכויות החברתיות והכלכליות החשובות ביותר והיא, לטעמנו, נכללת היום בין הזכויות החברתיות הבסיסיות כמו הזכות לדיור, בטחון תזונתי, בריאות, חינוך ותעסוקה. אזרח המודר מנגישות ויכולת שימוש בכלים פיננסיים, יכולת הקיום הבסיסית שלו נפגעת. ככל שמערכים טכנולוגיים ורפורמות בשוק האשראי ילכו ויתרחבו כך הנזק שיגרם לאוכלוסיות מעוטות הכנסה ומודרות משוק הפיננסיים יהיה גדול יותר. הגענו למסקנה כי יש גוף אחד במדינת ישראל אשר חייב להיות מעורב ברופורמה בשוק האשראי והפיננסים ולו רק בשל העובדה שנכון להיום הוא מאפשר דווקא לאותם אלה הזקוקים כלכך לחינוך פיננסי להשתמש בכספם, במקרים רבים בצורה לא מושכלת. גוף זה הינו מפעל הפיס", כך כותב, סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד, לשר האוצר משה כחלון כחלק מהצעה להפוך את בנק הדואר למעין מרכז קהילתי פיננסי אשר חלק גדול מהמימון שלו יבוא ממפעל הפיס.

 

במכתב לשר כותב מלמד כי "מפעל הפיס אשר מצד אחד מעודד הימורים ומצד שני משקיע תקציבי עתק בהקמת מרכזי ספורט ותרבות (אשכולות פיס), תומך במלגות ובפעולות נוספות, אינו עושה את הדבר המתבקש ביותר. הוא אינו שותף לחזון הגדול של מערכת חינוך פיננסי ראוייה ויעילה במדינת ישראל. אנו סבורים כי הגיע הזמן להפוך את מפעל הפיס מגוף, שבמקרים רבים גורם לכך שדווקא אזרחים המשתייכים למה שאנו מכנים אוכלוסיות מועטות הכנסה, משתמשים בחלקים רבים מהכנסתם בנסיון לשנות את מצבם הכלכלי וזאת בדרך של הימורים, לגוף שיפעל כדי לחנך את אותם אזרחים ולאפשר להם לתכנן את הניהול הפיננסי שלהם, ובכלל זה גם הימורים, אך בצורה מושכלת ושלא תפגע במרקם החיים שלהם ושל בני משפחתם."

 

מלמד משרטט סדרה של פעולות הכוללות בין השאר את עדכון מטרות מפעל הפיס כך שיכללו במפורש את נושא החינוך הפיננסי וכן החסכון לטווח בינוני וארוך, רוצה לומר, מפעל הפיס יהיה מחוייב להקדיש חלק מתקציבו לנושא זה. עוד נכתב כי מפעל הפיס יעמיד הון התחלתי בגובה של 200 מליון ש"ח כדי לייצר לבנק הדואר החדש – מרכז קהילתי פיננסי, הון פיננסי בסיסי לפעילותו החדשה. בין שאר העקרונות בהצעה, הפיכת מפעל הפיס לשחקן מוביל בהפצה והנגשה של כלים פיננסיים וחינוך פיננסי לכלל האוכלוסייה וזאת באמצעות שימוש במערכת בנק הדואר-החדש, ביצוע של מערכות הסברה וחינוך פיננסי הקמת קרן הלוואות למשקי בית מודרי אשראי אשר תופעל באמצעות בנק הדואר החדש-מרכז פיננסי קהילתי ואשר אחד מתנאיה הבסיסיים של ההלוואה יהיה קבלת הדרכה והכשרה בתחום הניהול הפיננסי הנכון של משק הבית."

 

במכתבו לשר כותב סמנכ"ל עמותת "ידיד" כי "יש לזכור שמצבו של דואר ישראל ושל בנק הדואר כיחידה בתוכו נמצאים בדיון ציבורי רחב שבבסיסו רצון של משרד האוצר להפריט את שרותי הדואר וביניהם גם את שרותי בנק הדואר. למרות זאת דווקא בשל התקדמות הטכנולוגיה והמעבר של הבנקאות המסחרית לשימוש יתר ברשת האינטרנט הופך בנק הדואר לאחד הכלים הפיננסים המרכזיים והיחידים לאוכלוסיות מעוטות הכנסה ומודרות אשראי. אנו מאמינים כי ממשלת ישראל חייבת להיות הבעלים היחיד של בנק הדואר שיופעל כעסק חברתי אשר כל הכנסותיו ורווחיו ישארו במערכת הסגורה של הבנק לצורך שיפור השירות ללקוחות ובמקביל גם תגמול העובדים.

 

לטענת מלמד, הבעיות המרכזיות הגורמות להדרה פיננסית מהותית של אוכלוסייה גדולה של אזרחים כוללות חוסר יכולת לקבלת אשראי, חוסר מודעות לחסכון וחוסר בגוף שיוכל לקלוט פקדונות ולשלם עבורם ריבית זכות ראוייה, זמינות ונגישות נמוכים לשירותים פיננסיים לאוכלוסייה שאינה יכולה לקבל אותה מהמערכת הבנקאית הקיימת וכן מגמת הקטנת השירות הפרונטלי בסניפי הבנקים הקיימים. לדברי עמותת "ידיד" הבעיות המרכזיות בהפעלת בנק הדואר במתכונתו הנוכחית כוללות חוסר יכולת במתן אשראי, חוסר יכולת לקבל פקדונות ולשלם עבורם ריבית זכות ראוייה, חוסר במוצרים פיננסיים משלימים אשר יוצעו לקהלי היעד של הבנק, מערכת שירותית שאינה מסבירה פניה ללקוח.

 

"אנו סבורים" כותב מלמד כי כדי ליצור מערכת פיננסית ראויה חדשה נדרש שינוי מבנה ההפעלה של בנק הדואר כך שיהפוך לתחנת שירות פיננסית או בהתאמה לתפיסה השירותית והחזון של בנק חברתי – מרכז פיננסי קהילתי, גיוס הון אשר יאפשר שידרוג מערכת המחשוב והסליקה וכן מערך הסברה ויחסי ציבור אשר יגדיל בצורה משמעותית את מספר לקוחות הבנק ואת השירותים שיספק וכן מכירת זכיונות להפעלת סניפי בנק אף מחוץ לסניפי חברת הדואר הקיימת"

 

הפתרון המוצע
אנחנו משוכנעים כי על ממשלת ישראל לנצל את ההזדמנות במסגרתה פועל שר האוצר, ח"כ משה כחלון, ליצירת רפורמה תחרותית אמיתית בשוק הבנקאות והאשראי ולהקים, לראשונה את בנק הדואר החדש – מרכז פיננסי קהילתי . בנק הדואר החדש יהיה כלי פיננסי מקיף המיועד במיוחד לאוכלוסיות מעוטות הכנסה ואוכלוסיות המוגדרות כאוכלוסיות בסיכון לאשראי בבנקים המסחריים או - מודרי אשראי. הקמת בנק הדואר החדש תסייע לאוכלוסיות מעוטות הכנסה ומודרות פיננסית לקבל אשראי במחיר הגון מבלי שיאלצו לפנות לשוק האפור ולשלם ריבית נשך על הלוואות לתיקון שיניים או התמודדות עם הוצאות בלתי צפויות אחרות.


עקרונות הפעלה
1. בנק הדואר החדש ישלם ריבית זכות בסיסית שתיקבע על ידי הגוף המפקח על הבנק על יתרות זכות 
2. בנק הדואר החדש יפתח תוכניות חסכון עבור קהל לקוחותיו
3. בנק הדואר החדש יאפשר מתן מסגרת אשראי ללקוח. כללי מתן מסגרת האשראי יקבעו על ידי המפקח. 
4. בנק הדואר החדש ינפיק ללקוחותיו כרטיסי אשראי בעלי מסגרת מוגבלת (מודל חדש ויעודי)
5. בנק הדואר החדש יגבה עמלות בסיסיות בלבד מלקוחותיו כפי שיקבע המפקח
6. בנק הדואר החדש יפעיל קרנות אשראי לעסקים זעירים בערבות מדינה
7. בנק הדואר החדש יפעיל קרן הלוואות למשקי בית בערבות מדינה. 
8. בנק הדואר החדש יפעיל סניף בכל יישוב בו 2500 משפחות ומעלה. 
9. הפיקוח על בנק הדואר החדש יבוצע על ידי גוף הפיקוח על גופים פיננסיים חוץ בנקאים
10. רווחי בנק הדואר החדש יושקעו בתפעול ותחזוק הבנק ולא יחולקו כדוידנדים לבעלי הבנק (הממשלה). 
11. המפקח על בנק הדואר החדש יקבע בדיון בין נגידת בנק ישראל לשר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה.

 

גיוס ההון הדרוש
אנחנו מבקשים להציג דרך ייחודית לנושא: הסטה תקציבית של כספי מפעל הפיס אשר במקום שיושקעו, ברובם, במוסדות ספורט, מתנס"ים וכד' יועברו, כדי לסייע לבנק הדואר להפוך לגוף פיננסי מוביל המיועד לשרת יותר ממליון וחצי מאזרחי מדינת ישראל. כדי להשיג מטרה זו ניתן וצריך לשנות את תקנון מפעל הפיס ולהפוך את הנהלתו לשותפה בהקמת בנק הדואר החדש. 
סל המוצרים של בנק הדואר החדש
בנק הדואר החדש יספק שורה של מוצרים נוספים וביניהם
• אוריאנות פיננסית – הפעלת קורסים לחינוך פיננסי לכלל האוכלוסייה מתלמידים ועד לאזרחים ותיקים
• הפעלת עמדות בנקאי אינטרנטיות ללקוחות של בנקים מסחריים
• שימוש בסניפי בנק הדואר החדש על ידי גופים המעניקים שירותים פיננסיים אחרים כגון הלוואות וכד'
• פתיחת חשבונות לפנסיה בשיתוף עם גופים חוץ בנקאיים וכן שירותי ביטוח ויעוץ פנסיוני
• שירותי סליקה ותשלומים לגופים ציבורים ומסחריים וכן מתן שירותים מקצועיים כגון הנה"ח לעסקים זעירים.

 

שתפו
Please reload