עוד הצלחה של עמותת ידיד - והפעם בנושא זכויות צרכני החשמל

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עוד הצלחה של עמותת ידיד - והפעם בנושא זכויות צרכני החשמל

11/07/2016

עוד הצלחה של עמותת ידיד - וה�...

 

 בעקבות יוזמה שהובילה עמותת "ידיד" יחד עם חברת חשמל, הוקם שולחן עגול הכולל נציגים של ארגוני החברה האזרחית והצוות הבכיר של חברת חשמל. מטרות השולחן העגול הוא להעלות על סדר יומה של חברת החשמל סוגיות הנוגעות לצרכני החשמל בישראל ובמיוחד אלו המוגדרות כאוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות בנסיון לייצר פתרונות ומענים לסוגיות אלה.

במכתב הסיכום של המפגש הראשון ששלח לפני כשבוע סמנכ"ל הרגולציה של חברת החשמל, אורן הלמן, עולות מספר נקודות חשובות לכל צרכן ואלו הן:

1. יצירת אמות מידה חדשות של חברת חשמל לדרכי טיפול בצרכנים שאינם יכולים לעמוד בתשלומי החשמל שלהם וכן הקמת ועדת חריגים ללקוחות שלא יוכלו לקבל טיפול הולם במסגרת אמות המידה החדשות.

2. קביעת נוהלים חדשים להפעלת מונה החשמל לתשלום מראש (מת"מ) במטרה להבטיח כמות חשמל בסיסית לכל צרכן

3. אפשרות לקבל חשבון חודשי (במקום דו חודשי) דבר שיוכל לסייע בתשלום החשמל.

4. הפקת שוברי תשלום לצרכנים שאין ברשותם אמצעי תשלום המאפשרים תשלום חוב בפריסה לתשלומים וכן בדיקה מחודשת של גובה ריבית הפיגורים אותו גובה היום חברת החשמל מהחייבים.

5. מינוי אנשי קשר לארגוני החברה האזרחית כדי לאפשר טיפול מהיר ומיידי בבעיות קשות ודוחקות.

 

וכך, מובילים שינוי

שתפו
Please reload