עמותת “ידיד“ לשרי האוצר והשיכון: הקצו תקציב מיוחד לרכישת דירות ציבוריות לממתינים מעל 10 שנים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד" לשרי האוצר והשיכון: הקצו תקציב מיוחד לרכישת דירות ציבוריות לממתינים מעל 10 שנים

03/08/2016

 עמותת "ידיד" לשרי האוצ�...

"העובדה שעשרות זכאים לדיור ציבורי ממתינים יותר מעשר שנים לדירות וצפי לאכלוסן לא נראה באופק, מחייבת חשיבה חדשה והקצאה תקציבית חד פעמית לרכוש עבורם דירות באופן מיידי", כך כתב הבוקר סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד לשר האוצר משה כחלון ושר השיכון והבינוי יואב גלנט".

 

במכתב לשרים, שהעתקים ממנו נשלחו ליושבי ראש הועדות המרכזיות בכנסת העוסקות בתחום זה, נכתב בין השאר כי " ממידע שהגיע אלינו עולה כי בין הממתינים בתור לדיור ציבורי ברשימת משרד השיכון והבינוי יש מספר עשרות של זכאים (או מאות בודדות מתוך יותר מ- 3,000 זכאים) המחזיקים בתעודת זכאות 10 שנים ויותר. אנו סבורים כי אי מתן פתרון מיידי לאוכלוסייה זו מהווה פגיעה אנושה ואף לא מוסרית בזכותם הבסיסית לדיור ראוי התואם את מצבם שבגינו הונפקה להם תעודת הזכאות לדיור ציבורי."

"הצעתינו" כותב מלמד, "היא כי תקבעו בהוראת שעה לתקופה של שנה ובמסגרת תקציב 2017, כי מתוך התקציב המיועד למתן משכנתאות לזוגות צעירים ילקח סכום כולל של 150-200 מליון ש"ח אשר יוקדש לרכישת דירות יעודית לזכאים הממתינים בתור מעל ל- 10 שנים. נכון הדבר כי התקציב המדובר הינו בדרך כלל מסומן כהרשאה להתחייב אך נדמה לי שבמקרה הזה ובשם ההגינות השלטונית והציבורית אפשר לעשות מעשה מיוחד שיאפשר לתקן עוול של שנים ממנו סובלות עשרות משפחות המצפות ליישום תעודת הזכאות שהן מחזיקות בידן. בדרך זו ניתן יהיה לספק דירות לממתינים לדיור מעל עשר שנים וזאת מבלי לפגוע בזכאים הממתינים בתור."

"אנו מבקשים להוסיף כי לפני כשנה וחצי היינו שותפים לועדה ציבורית שהקים משרד הבינוי והשיכון ואשר עסקה בהצעה למודל חדש לקביעת הקדימויות בתור לדיור ציבורי. ההמלצה המרכזית של הועדה היתה חד משמעית – הקריטריון המרכזי חייב להיות משך הזמן שבו ממתין הזכאי לדירה ראוייה. לצערי עד כה, לפי הידוע לנו, לא אומצו המלצות הועדה באופן רשמי ולא ניתן להם פרסום, יחד עם זאת ממקורות שונים במשרד עולה כי ההחלטה המתגבשת היא לקבל את ההמלצה אך לא להחיל אותה על מי שכבר ממתין שנים ארוכות לדירה המגיעה על פי תעודת הזכאות שהונפקה על ידי משרד השיכון והבינוי. דרך זו של אימוץ מסקנות הועדה לא מייצרת פתרון ממשי לאלו הממתינים שנים ארוכות בתור ומכאן הצעתינו", כתב מלמד לשרים כחלון וגלנט.

"אנו סבורים כי עומדת לפניכם הזדמנות גודלה לעשות צדק עם קבוצה של זכאים שחלקם מתקשה, למרות הסיוע המוגדל שהם מקבלים ממשרד השיכון והבינוי, להתמודד עם עלויות הדיור האדירות בעיקר באיזורי הביקוש במרכז הארץ."

 

שתפו
Please reload