עמותת ידיד מברכת על הקמתו של המיזם הלאומי לבטחון תזונתי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת ידיד מברכת על הקמתו של המיזם הלאומי לבטחון תזונתי

01/09/2016

עמותת ידיד מברכת על הקמתו ש�...

 

יחד עם זאת ל"ידיד" הערות רבות על דרך הפעלת המיזם, ההערות נשלחו לגורמי הביצוע במשרד הרווחה ואנחנו נמשיך ונעקוב אחרי התקדמות המיזם הלכה למעשה

במכתב ששלח סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד, למנהלת תחום המכרזים במשרד הרווחה ושהעתקים ממנו נשלחו למנכ"ל המשרד, ליו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת וליו"ר המועצה לביטחון תזונתי נכתב:

 

בהמשך לפנייה שבנדון אני מבקש, ראשית להביא בפניכם את תמיכתנו הגדולה במהלך העקרוני אשר סוף סוף אחרי שנים רבות יאפשר הקמתו של מיזם לאומי לבטחון תזונתי המבוסס על מתן סיוע לאוכלוסיות הסובלות מחוסר בטחון תזונתי וזאת מבלי לפגוע בכבודן מחד ובאשר הוא מעניק להם במקביל מענה הולם הן ברמת המזון הטרי בדמות ירקות ופירות והן ברמת רכישת המזון ברשתות השיווק, משפחה משפחה על פי צרכיה ורצונה.

 

המיזם שנבנה על ידכם מקבל, הלכה למעשה את הצעת עמותת "ידיד" אשר הוגשה למנכ"ל המשרד, עו"ד אליעזר יבלון במסגרת הדיונים שהתקיימו בצוות המיוחד שהקים. ואשר בבסיסה עומדים העקרונות הבאים:

1.    חלוקת מזון תעשה לבתי הזכאים ובכך תמנע הפגיעה בכבודם בעת שהם נאלצים להגיע למרכזי חלוקה

2.    כרטיסי המזון יאפשרו לכל משפחה לרכוש לעצמה מזון הדורש קירור ובכלל זה דברי חלב, בשר ודגים אשר עד היום לא מועבר בדרך כלל בשל חוסר ברכבי קירור מתאימים.

 

אנו גם שמחים כי במסגרת המיזם המוצע הוגדל הסכום המתוכנן והוא יעמוד על כ- 40 מליון ש"ח לתקופה של 12 החודשים הקרובים.

 

יחד עם זאת יש לנו מספר הערות מרכזיות לגבי הפעלתו של המיזם. הערות, שארגון העוסק בקידום מדיניות של בטחון תזונתי כבר יותר מחמש עשרה שנים, ארגון שעומד מאחורי חקיקת חוק ארוחה חמה לתלמיד, חוק המועצה לבטחון תזונתי ופרוייקטים נוספים בתחום הביטחון התזונתי אנחנו חושבים שיש לתת עליהם את הדעת בטרם התקשרות חוזית סופית עם שני הספקים המיועדים להפעיל את המיזם, אשל ירושלים ולקט ישראל אשר אנחנו מברכים מאד על בחירתם להובלת המיזם בשלב הנוכחי.

 

ואלו הערותינו הבסיסיות. יש לנו עוד נושאים נוספים אשר עליהם נשמח לדון עמכם עם הוצאת המיזם לדרך:

 

1.    בחירת היישובים למיזם. מהחומרים שפורסמו לא ברור איך נבחרו היישובים. לא ברור מה היתה השפעת הפיילוט שבוצע והאם יש צורך להמשיך בחלוקת המזון דווקא ביישובים אלה.

 

2.    אנו סבורים כי יש "לצבוע" תקציב מיוחד שיועבר לנושא הפעלת המיזם ביישובי המעוטים וכי יש לשאוף לחלוקת התקציבים הללו באמצעות עמותה מקומית או איזורית המופעלת על ידי נציגי האוכלוסייה.

 

3.    אנו סבורים כי יש לפרסם לציבור הרחב את בסיס הידע והמחקר שנאסף על מנת שיתקיים דיון אמיתי על תוצאות הפיילוט

 

4.    בהמשך לסעיף המציין כי אשל ירושלים היא זכיינית במכרז של משרד הרווחה לחלוקת סיוע בכרטיסי מזון – יש להבהיר כי מספר המשפחות שישתתפו במיזם הינו בנוסףלמשפחות שמקבלות ממילא סיוע במסגרת כל מכרז אחר של משרד הרווחה ולא בחופף או במקום.

 

5.    יש לפרסם באופן פומבי את רשימת החנויות המאפשרות רכישת מזון מאושר וכן מה מהות הקביעה כי ניתן יהיה להשתמש בכרטיס לצורך "רכישת מוצרי מזון שמקורם בהצלה מארגוני המזון"

 

6.    עלות המיזם כפי שמופיעה בפנייה הפומבית שציינתם תעמוד על כ- 38 מליון ש"ח שמתוך זה חלקו של משרד הרווחה יעמוד על 17 מליון ש"ח. כיון שלפני מספר חודשים אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקציב של 25 מליון ש"ח לנושא בטחון תזונתי והצלת מזון אני מבקש לשאול מה יעלה בגורלם של 7 מליוני השקלים הנוספים והאם הם מיועדים לחלוקה לפי מבחני התמיכות הרגילים או בכל דרך אחרת.

 

7.    על פי התוכנית שהוגשה על ידי אשל ירושלים לא תתאפשר העברה של תקציב שלא נוצל מחודש אחד לזה שאחריו. אנחנו חושבים שמדובר בטעות גדולה באשר בסופו של דבר יתכן וישארו עודפי תקציב גדולים שירדו לטמיון. אנו סבורים כי יש לפעול על מנת לאפשר, במקרה של עודפי תקציב, לאיתורן של משפחות נוספות גם אם ביישובים אחרים (קבוצה ב') אשר זקוקות לסיוע ויוכלו לקבלו.

 

8.    ועדת ההיגוי לפרוייקט – אנו מתנגדים כי בועדת ההיגוי יהיו חברים הגופים המפעילים. הם בהחלט יכולים להיות משקיפים אך אינם יכולים להיות בעלי זכות הצבעה והשפעה על צורת הפעלת המיזם אשר הם נהנים ממנו כלכלית. לעומת זאת יש להוסיף לועדת ההיגוי נציגים של ארגוני החברה האזרחית העוסקים בקידום מדיניות בטחון תזונתי (ויש כאלה לא מעט) וכן נציגי ארגונים הפועלים כדי לצמצם פערים חברתיים וכלכליים ומדדים של עוני ומצוקה כלכלית.

 

9.    הפעלת סדנאות, מחקרים ופעילויות שטח – יש לוודא כי הללו יפעלו על פי נוהלי עבודה מוסדרים שימנעו ביצוע בידי מקורבים.

 

10. בתוכנית המוצעת לא הוגדרו בצורה מקיפה אמצעי הפיקוח וכן סנקציות שיוטלו על המפעילים או ספקי המשנה במידה ויחרגו מהוראות המיזם.

 

11. אנו מוחים על כך כי מהמסמכים כולם הושמט מקומה של המועצה לבטחון תזונתי אשר לדעתנו חייבת להיות הגוף המקצועי המרכזי לפיקוח על המיזם כולו.

 

שתפו
Please reload