מובילים שינוי - עוד הצלחה קטנה בדרך לשינוי מערכתי גדול

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מובילים שינוי - עוד הצלחה קטנה בדרך לשינוי מערכתי גדול

29/11/2016

מובילים שינוי - עוד הצלחה קט...

שיתוף פעולה בין עמותת "ידיד" לארגון הסטודנטים עוסי"ם שינוי מראה הצלחות ראשונות

כחלק משיתוף הפעולה של עמותת "ידיד" ובי"ס לעבודה סוציאלית בתל אביב וכן עמותת עוסי"ם שינוי המייצגת את הסטודנטים לעבודה סוציאלית בכל הארץ אנחנו מנהלים מזה כשלוש שנים מאבק שיפצה סטודנטים לעבודה סוציאלית שעושים הכשרה מעשית, לעיתים במוסדות וארגונים המרוחקים מאד ממקום מגוריהם או מהאוניברסיטה, על הוצאות הנסיעה הגבוהות שלהם. 

חשוב להבין שמקצוע העבודה הסוציאלית נלמד בארץ במסגרת 13 מוסדות לימוד כאשר אין מדיניות מוסדרת מטעם המל"ג לגבי החזרי הנסיעות לסטודנטים. מדיניות זו נקבעת בכל מוסד בהתאם לשיקוליו ומשאביו. במסגרת ההכשרה המעשית משמשים הסטודנטים ככוח עבודה נוסף לטובת העשייה המבוצעת במקום בו שובצו כדוגמת הלשכות לשירותים החברתיים, עמותות, מוסדות חינוך וכיוצא בזה. 

מנתונים שנאספו באמצעות סקר ארצי שנערך בחודש יוני 2015 על ידי עמותת עו"סים שינוי בשיתוף עם עמותת "ידיד", עולה כי סטודנט לעבודה סוציאלית מוציא בממוצע כ-338 ₪ בחודש, ובשנת לימודים כ-2,367 ₪ עבור נסיעות למקום ההכשרה נוסף על הנסיעות הנלוות לתפקיד כגון ביקורי בית ופגישות עם גורמים שונים, סכום עליו אין הוא מקבל החזר. חלק מהמוסדות האקדמיים העמידו פתרונות חלקיים עבור בעיה זו, המבוססים על כושר גיוס המשאבים וסדר העדיפויות של המחלקה ולכן הם אינם יציבים ומעניקים לעיתים כיסוי חלקי בלבד עבור העלויות.

במסגרת המאבק נכתבו הצעות חוק הקובעות את האחריות לתשלום עבור הנסיעות ומטילות אותן על המועצה להשכלה גבוהה באמצעות משרד החינוך ועל משרד העבודה והרווחה. במקביל קיימנו ומקיימים דיונים פרטניים עם הפקולטות הרלוונטיות. 

והינה הגיעה הסנונית הראשונה – בי"ס לעבודה סוציאלית בתל אביב בו אנחנו שותפים להקמתה והנחייתה של הקליניקה לשינוי מדיניות ובהכשרת סטודנטים במיצוי זכויות החליט לעשות מעשה וזה מה שכתבו ראשת בי"ס פרופ' עידית וויס-גל וראשת התואר הראשון ד"ר ליה לוין במייל שהופץ לסטודנטים לפני מספר ימים:

"סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים שלום, אני שמחה לעדכנכם לגבי שינוי שחל השנה בתחום החזרי הנסיעות אל ומההכשרה המעשית שלכם. מתוך עמדה הדוגלת בגישה אוניברסאלית, החלטנו לבחון השנה מודל על פיו ישתתף בית הספר בחלק מתוך הוצאות הנסיעות של כל תלמידי התואר הראשון, ללא צורך במבחן הכנסות.

השתתפות בית הספר בהוצאות הנסיעה שלכם תתבסס על שני עקרונות מנחים:
1. הוצאות שלגביהן תהיה השתתפות יהיו הוצאות העולות על הוצאות ההגעה לאוניברסיטה ממקום מגוריכם. השתתפות בית הספר תהיה בפער שבין מחיר הנסיעה לאוניברסיטה ליום לימודים רגיל, לבין מחיר הנסיעה להכשרה המעשית.
2. הוצאות הנסיעה שלגביהן תהיה השתתפות יהיו הוצאות בהרכב הנסיעה הזול ביותר. למשל, אם הנסיעה הזולה ביותר למקום ההכשרה היא באמצעות כרטיס רב-קו, ההחזר יחושב על פי כרטיס מסוג זה. כמו כן, לא תהיה השתתפות על נסיעות למקומות הנמצאים באותו אזור רב-קו כמו האוניברסיטה.

סטודנטים שיעדיפו זאת, יוכלו עדיין לבחור להגיש בקשה להשתתפות בנסיעות בכפוף למבחן אמצעים, באמצעות דקנאט הסטודנטים.

הסדר זה הוא תוצאה של דיאלוג מתמשך בין נציגי ונציגות סטודנטים, בהם בעיקר חברות וחברי עמותת עו"סים שינוי בשנים האחרונות וועד הסטודנטים, לבין הנהלת בית הספר. אני מבקשת להודות בהקשר זה לכל המעורבות בדבר, ובראשן פרופ' עידית וייס-גל, ראשת בית הספר, גב' יעל יוסף, הרכזת המינהלית של בית הספר, גב' אילנה זקס, ד"ר דפנה פרומר וגב' מירב רוט-אטיאס מן היחידה להכשרה מעשית, והסטודנטיות רותי קליין ודניאל לוי וסמנכ"ל עמותת "ידיד" רן מלמד.

כולנו תקווה כי נגלה ששינוי זה יסיר את החסמים עליהם הצבעתם במהלך השנים האחרונות במיצוי הזכות להשתתפות בהוצאותיכם. בסיום שנה"ל הנוכחית נבחן את תועלות ומחירי המודל החדש, ונמשיך להסיק מסקנות לגבי האופן ההוגן ביותר להענקת סיוע זה."

וממשיכים

שתפו
Please reload