בשורה לצרכנים: בקרוב איסור על ניתוקי חשמל

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

בשורה לצרכנים: בקרוב איסור על ניתוקי חשמל

14/01/2017

סמנכ"ל רגולציה בחברת חשמל בדיון עם עמותת "ידיד": בתוך זמן קצר לא ננתק יותר צרכנים המתקשים בתשלום חשבונות החשמל שלהם. ועוד בשורה לצרכנים. המבקשים לקבל חשבונות חשמל חודשיים במקום דו-חודשיים, יכולים לעשות כן כבר עתה בפנייה למוקד חברת החשמל.

 

בדיון השני של השולחן העגול המשותף לארגוני החברה האזרחית וחברת החשמל, בהשתתפות מנכ"ל חברת החשמל והצוות הבכיר של החברה השיב אורן הלמן, סמנכ"ל הרגולציה וקשרי ממשל של חברת חשמל לדרישות שהועלה על ידי סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד ואמר כי כבר בשבועות הקרובים תפרסם החברה את אמות המידה החדשות שיאפשרו ניתוקי חשמל לסרבני חשמל בלבד.

 

הדברים נאמרו לאחר שבחודשים האחרונים הבהיר יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, כי במידה וחברת החשמל יחד עם רשות החשמל לא יביאו, בתוך זמן קצר, לאסדרת נושא הניתוקים כך שלא יבוצעו יותר ניתוקים לאף אחד מהצרכנים אלא אם הוגדר כ"סרבן תשלום", הוא מתכוון לקדם בחקיקה מהירה את הצעת החוק שהוכנה בשיתוף עמותת "ידיד" והקובעת, כפי שנקבע בנושא ניתוקי המים, כי לא ינותקו יותר צרכני חשמל באשר חשמל היא זכות יסוד בסיסית.

 

עוד הודיעו בכירי החברה כי הם מתכוונים לאפשר לחייבים לשלם את חובותיהם בתשלומים ובשוברים וזאת כחלק ממערכת הבילינג החדשה האמורה להכנס לפעולה בתקופה הקרובה וכן בכוונת החברה להקים ועדת חריגים אשר תאפשר לה למחוק או להפחית חובות לצרכנים אשר ברור כי אינם יכולים להחזירם בשל מצבם הכלכלי והאישי הקשה. בועדה זו ישתתפו גם נציגי ארגוני החברה האזרחית.

 

עוד הודיעה חברת החשמל בדיון כי בהמשך לבקשות "ידיד" וארגונים נוספים היא מאפשרת לכל צרכן המבקש זאת לקבל חשבון חשמל חודשי ובכך מסייעת לצרכנים לתכנן את הוצאותיהם בצורה טובה יותר. נציגי הנהלת החברה אף הבטיחו שבתוך זמן קצר היא תפרסם נוהל מעודכן להפעלת ה"מתמ" (מונה תשלום מראש) ובמסגרתו תפחית את הסכום המקוזז מהרכישה המוקדמת עבור החזר חובות עבר. בהקשר זה מזכירים  בעמותת "ידיד" כי לאחרונה פנו למבקר המדינה בבקשה לבחון את התנהלות החברה בנושא זה על מנת לחייב אותה לשנות את שיטת הפעלת ה"מתמ". 

 

רצ"ב תכתובת של עמותת ידיד עם מבקר המדינה ומנכ"ל חברת החשמל וכן הצעת החוק למניעת ניתוקי חשמל

מבקר המדינה - מתמ חברת חשמל

הצעת חוק מניעת ניתוקי חשמל - נוסח סופי - רן

מנכל חברת חשמל - מתמ וחשבונות חד חודשיים

תשובת מנכל חשמל - מתמ

 

 

 

שתפו
Please reload