חדש בזירת החקיקה החברתית של “ידיד“

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

חדש בזירת החקיקה החברתית של "ידיד"

19/02/2017

שתי הצעות חוק חדשות שיזמה "ידיד" הונחו השבוע על שולחן הכנסת.

 

הצעת חוק החזר גביית יתר 
את הצעת החוק הראשונה מוביל ח"כ איתן כבל ואיתו חברי הכנסת נחמן שי, דב חנין, קארין אלהרר ואיציק שמולי קובעת כי גופים פיננסיים, תאגידים בנקאיים וכן עוסקים אשר מנהלים הליכי גבייה נגד לקוחותיהם והנוהגים לגבות ריבית פיגורים גבוהה וכן הוצאות והצמדות שונות, יצטרכו לשלם ריביות זהות במקרים בהם ברור שהלקוח זכאי לקבלת החזר. 
הצעת החוק קובעת כי חישוב תשלומים שנגבו ביתר יעשה באותה שיטה ובאותה דרך לפיה חישב הגוף העסקי את החוב, דהיינו, לסכומים אלה יתווספו שכר טרחה, הוצאות, ריבית או הצמדה, כפי שנגבו מהלקוח.

 

הצעת החוק השנייה היא הצעת חוק ערבות מדינה לשכר דירה אותה הגיש ח"כ יוסי יונה ואשר הצעה זהה כתבנו והונחה על ידי ח"כ רועי פולקמן לפני מספר חודשים. 

 

הצעת החוק באה לסייע ל- 140 אלף הישראלים המקבלים סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון ואשר בחלק רב של המקרים אינם מצליחים לשכור דירה כיון שאין באפשרותם לספק בטחונות,ערבויות וערבים. 
מטבע הדברים, אנשים הזכאים לסיוע בשכר דירה מצויים במצב כלכלי קשה, ועל כן להרבה מהם אין אפשרות להביא את הביטחונות האמורות, דבר המקשה מאוד על יכולתם למצוא דירה ראויה למגוריהם ומגורי משפחתם. מנגד, בעלי דירות מוצאים את עצמם במקרים מסוימים עם שוכרים אשר אינם משלמים להם שכר דירה, וגם אם נחתמה ערבות צד שלישי לטובתם, לא תמיד קל לקבל את הכסף בתוך זמן סביר אשר ימנע נזק ממשי לבעל הדירה.


בעיה נוספת בה נתקלים שוכרים בשוק החופשי, ובמיוחד אלה הנמנים עם הקבוצה של הזכאים לסיוע בשכר דירה, היא שהם אינם מצליחים למצוא דירות לשכירות לטווח ארוך. כפועל יוצא מזה הם נאלצים לעבור דירה כל שנה או כל מספר שנים, דבר שגם מקשה עליהם כלכלית וגם מקשה על השתלבותם הפיזית והנפשית בסביבה ובקהילה תומכת.


הצעת חוק זו באה לפתור את שלוש הבעיות המתוארות, על ידי כך שבעל דירה אשר יסכים להשכיר את דירתו לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים, ואשר ישכיר את דירתו לשוכר הזכאי לסיוע בשכר דירה, המדינה תמציא לטובתו ערבות לכיסוי דמי השכירות של שוכר, שהוא זכאי לסיוע בשכר דירה, לתקופה של שנתיים. ערבות כאמור תתחדש כל שנתיים במידה שהשוכר ממשיך לגור בדירה. כך, ייווצר מאגר של דירות שמוצעות לתקופות ארוכות, והנטל להספקת הערבויות לא ייפול על כתפי השוכרים, ולצד זה האינטרס של המשכיר יהיה מוגן על ידי ערבות מהמדינה.

 

ומכאן ממשיכים לקדם את השינוי

שתפו
Please reload