עוד הצלחה - הבנקים מרחיבים את הסיוע לנשים מוכות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עוד הצלחה - הבנקים מרחיבים את הסיוע לנשים מוכות

05/03/2017

מתרחבת אמנת הבנקים לסיוע לנשים מוכות השוהות במקלטים בתקופת השהייה במקלט ולאחריה (18 חודשים) לא יפתחו תיקים בהוצאה לפועל ולא תיגבה ריבית פיגורים על חובות קיימים

 מתרחבת אמנת השירות הבנקאית המיועדת לסייע לנשים מוכות שנאלצו להגיע ולהתגורר במקלטים כך עולה מנוסח חדש של האמנה אשר היא פרי יוזמה משותפת של עמותת "ידיד" וארגוןהקול הנשי עם איגוד הבנקים, הפיקוח על הבנקים ובשיתוף ארגונים חברתיים נוספים כמו "רוח נשית", "פורום מנהלות המקלטים לנשים מוכות", "אישה לאישה", "ויצו" ו"נעמת".

 

בנוסח החדש של האמנה נכתב כי

 

"על מנת לסייע לנשים לעבורביתר קלות את תקופת ההסתגלות לחיים עצמאים בכלל ולחייםפיננסים עצמאים בפרט, וכדי לנסות להקל ככל שניתן אתהתמודדות הנשים עם חובותיהן שנוצרו עם/ללא ידיעתן, תנסההמערכת הבנקאית להקל על הנשים בהליכי גביית החוב. מטרתההסדר הוולונטרי הנה מתן הקלות לנשים במהלך תקופה שלכשנה חצי מיום כניסתן למקלט באמצעות השהיית ההליכיםונקיטת צעדים נוספים כמפורט באמנה זו. הבנקים יפעלו, בהתאםלנסיבות, להשהות את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו כנגד נשים הנמצאות במקלט לנשים מוכות, למשך כשנה וחצי מיום כניסתן למקלט.כמו כן יפעלו הבנקים להשהיית צבירת ריבת הפיגורים על החוב במהלך אותה תקופה. הבנקים יהיו ערוכים ליישם הסדר זה עם פרסומווגיבושו.

 

אמנת השירות החדשה,  שהושקה בתחילת שנת 2016 ולה שותפים כל הבנקים בישראל, תסייע לנשים שנמצאות במקלטים לנשים מוכות ובדירות מעבר בהתנהלות הפיננסית, במטרה לאפשר להן לנהל את חייהן הכלכליים, לקראת היום שבו יחזרו למסגרת החיים הרגילה.האמנה הוולונטרית גובשה בעקבות הסדר אליו הגיעו הפיקוח על הבנקים ואיגוד הבנקים לאחר פניית עמותת "ידיד" וארגון "הקול הנשי", ובשיתוף "רוח נשית", "פורום מנהלות המקלטים לנשים מוכות", "אישה לאישה", "ויצו" ו"נעמת". לאמנה שתי מטרות מרכזיות:

  1. העמקת הקשר האישי בין המקלטים לנשים מוכות, לבין הבנקים, באמצעות אנשי קשר יעודים שמונו לצורך כך בכל אחד מהבנקים. אנשי קשר אלה יעניקו ליווי אישי לנשים שיפנו אליהם ויסיעו להן בתהליך שמטרתו לחלץ אותן מהתלות הפיננסית בבעל המכה, עמו יש להן בדרך כלל חשבון משותף.

  2.  סיוע לנשים ביצירת חיים פיננסים חדשים באמצעות פעולות שונות, כגון הקפאת חובות, פריסה נוחה יותר של תשלומי חוב וצעדים נוספים.

 

עיקר הצעדים בהם נקטה המערכת הבנקאית עד כה:

מינוי איש קשר – כל בנק ימנה איש קשר מיוחד שפרטיו יימסרו לכל המקלטים לנשים מוכות. אנשי הקשר, שהם בעלי הכשרה מיוחדת לטיפול באוכלוסיה זו, יפעלו ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים שבהם מתנהלים חשבונות הנשים. תפקידם יהיה לסייע לנשים בהבנת מצבן הפיננסי ולהעניק להן ליווי שיאפשר להן לקיים חיים פיננסיים עצמאיים.

ביטול הרשאה הדדית בחשבון – אחת הבעיות של החוסות במקלטים לנשים מוכות הנה הרצון של בני זוגן למנוע מהן נגישות לנכסים המשותפים. הבנקים ינסו ככל האפשר למנוע מבן הזוג לנצל לרעה את מצבה הרגיש של אשתו ויבחנו, אם תהיה אפשרות, לסייע לאישה בפתיחת חשבון חדש על שמה והעברת הפעילות הרלוונטית אליו,

יציאה לדרך כלכלית עצמאית – כדי לאפשר לנשים לצאת לדרך כלכלית עצמאית, תוך הפסקת התלות הכלכלית בבן הזוג המכה, יפעלו הבנקים במספרים תחומים: בחינת האפשרות לחלוקה שווה של החוב בחשבון הישן בין שני בני הזוג, על מנת לאפשר לנשים להיפרע מחלקן בחוב הזה, בחינת האפשרות של הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של כחצי שנה, ובחינת האפשרות להעמיד לאישה הלוואה או מסגרת אשראי, כדי לאפשר לה להתנתק מהבעל ולצאת לדרך כלכלית עצמאית.

 

לקריאת האמנה המלאה לחצו כאן

 

בתמונה מימין לשמאל, שרי רבקין, מנכלי"ת עמותת "ידיד", רן מלמד, סמנכ"ל מדיניות חברתית ב"ידיד", לילך אשר טופילסקי, מנכלי"ת בנק דיסקונט. (תמונת יח"צ מתערוכת "קרית מלאכי עיר שאוהבת אנשים

שתפו
Please reload