חלם זה כאן.במקום בו צריך צדק במקום בירוקרטיה שם נמצאת “ידיד“.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

חלם זה כאן.במקום בו צריך צדק במקום בירוקרטיה שם נמצאת "ידיד".

23/04/2017

אם המדינה באמת רוצה לסייע לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם היא חייבת להפסיק ולהעמיד חסמים בירוקרטיים המקשים על הרכישה. במשך שנים התגוררה משפחה עם 10 נפשות בשתי דירות ציבוריות מחוברות. כשהן ביקשו לרכוש את הדירות, על פי החוק, עמדו במשרד השיכון על הרגליים האחוריות ואמרו כי הם יכולים לרכוש רק דירה אחת. אז נכנסה לתמונה המחלקה המשפטית של "ידיד" והחלטת משרד השיכון נהפכה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה. במקרה אחר בו עתרה "ידיד" שונה הנוהל המעניק הנחות מוגדלות ברכישת דירה ציבורית לאנשים עם מוגבלויות.

 

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את העתירה שהגישו עו"ד רחל סונגו מהמחלקה המשפטית של עמותת "ידיד" וקבע כי ההורים ושמונת ילדיהם המתגוררים באחת מערי הפריפריה בצפון הארץ יוכלו לרכוש את שתי הדירות הסמוכות בהן הם מתגוררים בדיור הציבורי. כמו כן, נפסקו לטובת העותרים 5,000 ₪ הוצאות. בני הזוג פנו למרכז הזכויות הנייד של עמותת "ידיד" לאחר שמשרד השיכון דחה את בקשתם לרכוש את שתי הדירות הסמוכות בהן הם מתגוררים בדיור הציבורי. זאת, למרות שהחברה המשכנת היא שאיחדה בין הדירות לפני למעלה מעשר שנים, לאחר שהמשפחה התרחבה ונקבע כי זכאית לדירה גדולה יותר.

 

משרד השיכון טען שהמשפחה, יכולה לרכוש רק את אחת הדירות, מאחר שלא מדובר ב"דירות מאוחדות" לפי הנוהל, שדורש "מטבח משותף". לטענת משרד השיכון "מטבח משותף" דורש איחוד מטבחים בהתאם לנוהל והליך מורכב ומסודר. עוד טען משרד השיכון, כי המשפחה לא זכאית לרכוש שתי דירות שאינן מאוחדות מאחר שהמשפחה לא עומדת בתנאי החלופי של 8 נפשות ומעלה, שכן שניים מילדי העותרים הם מעל גיל 21.

 

על החלטה זו הגישה עו"ד רחלי סונגו הגישה עתירה, במסגרתה טענה כי העותרים זכאים לרכוש את שתי הדירות מאחר שמדובר בדירות מאוחדות, כאשר המטבח משותף. בנוסף, נטען כי העותרים עומדים בתנאי חלופי לרכישת שתי הדירות מאחר שמתגוררים בדירה 8 נפשות. עוד נטען בדיונים בבית המשפט כי משרד הבינוי והשיכון הנוהל והפרשנות של משרד השיכון מובילים לפגיעה חמורה בזכות המשפחה לרכוש את הבית בו היא מתגוררת שנים ארוכות, והם מרוקנים מתוכן את כוונת המחוקק לאפשר למשפחות ותיקות בדיור הציבורי לרכוש את דירותיהן לרבות דירות מאוחדות.

 

בפסק הדין, קבעה השופטת יעל וילנר כי מדובר בדירות מאוחדות, וכי פרשנות משרד השיכון לפיה רק דירות שהמטבחים שלהם אוחדו בהליך מוסדר, לא רק שאינה מעוגנת בנוהל אלא שהיא לא מתיישבת עם הגיונם של דברים. כך, מאחר שמדובר בדירות מאוחדות, העותרים רשאים לרכוש את שתי הדירות. בנוסף, קבעה שגם אם לא מדובר בדירות מאוחדות, העותרים רשאים לרכוש את שתי הדירות, שכן הם עונים על התנאים שקבועים בנוהל שהיה במועד הגשת העתירה לפיו על המשפחה למנות 8 נפשות. בהקשר זה, קבעה השופטת, כי בניגוד לעמדת משרד השיכון, לצורך בחינת זכאות לרכישת שתי דירות, יש להביא בחשבון כל ילד שמתגורר בדירה ללא הגבלת גיל.

 

פסק הדין המשמח הזה מצטרף לעתירה נוספת שהגשה עמותת "ידיד" באמצעות עו"ד נירה שלו לפני כחצי שנה גם היא בנושא רכישת הדירות הציבוריות ובעקבותיה זכתה העותרת החזר כספי של כ- 127,000 ₪, וכן שונה הנוהל ונקבע כי לעניין הנחה מוגדלת לאנשים עם מוגבלות, ייחשבו גם ילדים של הזכאי המתגוררים עמו ולא רק הזכאי עצמו. במקרה המדובר הוגשה נגד משרד הבינוי והשיכון עתירה בעניין מתן הנחה מוגדלת ברכישת דירה ציבורית למשפחות להן יש ילד נכה. במקרה הזה מדובר באם חד הורית (הורה עצמאית) לארבעה ילדים, שאחד מהם בעל 100% נכות רפואית מהמוסד לביטוח לאומי. המשפחה מתגוררת בדירה בדיור הציבורי, והעותרת ביקשה לרכוש את הדירה בהתאם לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה). לתדהמתה דחה משרד הבינוי והשיכון את בקשתה לקבלת הנחה מוגדלת לה זכאים אנשים בעלי מוגבלויות בטענה שילד בעל מוגבלות אינו נכלל בהגדרת "נכה" בחוק לצורך חישוב ההנחה, וההנחה ניתנת רק במקרה שהדייר החוזי הוא אדם בעל מוגבלות.

 

בעתירה, שהוגשה כאמור ע"י עו"ד נירה שלו מהמחלקה המשפטית של "ידיד" נטען כי יש להחיל את ההנחות הניתנות לאנשים בעלי מוגבלות בחוק, גם למשפחות שלהן ילד בעל מוגבלות, ממספר טעמים: האחד עמדת משרד הבינוי והשיכון לפיה ילד בעל מוגבלות אינו נכלל בהגדרות "נכה" לצורך חישוב ההנחה, עומדת בניגוד להוראות החוק ולנהלים של משרד הבינוי והשיכון. השני עמדת משרד הבינוי והשיכון עומדת בניגוד לתכלית החוק ולתכלית ההנחה הניתנת לאנשים בעלי מוגבלויות בפרט, וכי היא מובילה לפגיעה בזכויות לשוויון, דיור הולם וביטחון סוציאלי.

 

בעקבות העתירה, שינה משרד הבינוי והשיכון שינה את ההנחיות בנוגע למתן הנחות לזכאים שהם נכים, וקבע, בין היתר, כי הגדרת נכה לעניין רכישת דירה ציבורית, תחול גם על "משפחה שבה ילד/ה שנקבעה לו נכות רפואית של 80% ומעלה, לרבות על ילד "בגיר" שגר לפחות 5 שנים ברציפות עם ההורים, שהינם הדיירים החוזיים". בעקבות העתירה, הוסכם כי העותרת תקבל את ההנחה המוגדלת לה היא זכאית בסך של 117,581 ש"ח.

 

לצפיה בעתירות ופסקי הדין לחצו על הקישורים.

החלטה

עיקרי טיעון המשיבים

עתירה

עיקרי טיעון מטעם העותרים

פסק דין

עתירה ללא מוגבלויות

שתפו
Please reload