הפיקוח על הבנקים יחוייב להתייעץ עם הכנסת. הצעות חוק יכללו זיהוי של הכותבים/יוזמים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הפיקוח על הבנקים יחוייב להתייעץ עם הכנסת. הצעות חוק יכללו זיהוי של הכותבים/יוזמים

15/05/2017

עוד שתי הצעות חוק חשובות של עמותת "ידיד" החלו להתקדם והפעם הן עוסקות בשקיפות ומשילות. מובילים אותן חברי הכנסת עיסאווי פריג´את האחת ויעקב פרי את השנייה.

 

הגיע הזמן לשקיפות בחקיקה. מי כותב לחברי הכנסת את החוקים. מי יוזם אותם ומה האינטרסים העומדים מאחוריהם בהליך החקיקה בבית המחוקקים הישראלי מעורבים גופים רבים. בחלקם, המדובר בארגוני חברה אזרחית הפעילים לטובת החברה, ובחלקם מדובר בגורמי אקדמיה או גורמים מהשוק הפרטי.


נוכח חשיבות השקיפות ומתן היכולת למעוניינים בכך להבין את גורמי ההשפעה על חברי הכנסת, את יוזמי הצעות החוק והמעורבים בכתיבתם, וזאת על מנת להבין טוב יותר את הליכי החקיקה ואת המניעים העומדים בבסיסה, מוצע כי בכל הצעת חוק העולה לדיון בכנסת יצוין במפורש מיהו הגוף היוזם ו/או הכותב אותה, ומאיזה קטגוריה הוא.

 

עמותת "ידיד" יזמה את הצעת החוק כחלק מפעילותה לצמצום הבירוקרטיה והגברת השקיפות בממשלה ובבית המחוקקים.

 

ח"כ עיסאווי פריג' (מרצ) מקדם ודוחף. בועדת השרים לחקיקה העבירו את ההצעה ליו"ר הקואליציה דוד ביטן שבשיחה שקיים עם פריג' סיכם כי ההצעה תובא לאישור הקואליציה ותוכנס כנוהל מחייב בתקנון הכנסת. מחכים. 

 

עוד הצעת חוק שיזמה עמותת "ידיד" והמבקשת להשקיף את בנק ישראל יצאה לדרך. תודה ליעקב פרי, איתן כבל, חיים

 ילין, מאיר כהן, דוד אמסלם, מירב בן ארי יוסי יונה, יואב בן צור, אורי מקלב, אילן גילאון ויעקב מרגי . כשהצעת החוק תעבור יהיה יכולת לשמור הרבה יותר טוב על זכויות לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי וכך נכתב בדברי ההסבר להצעה:

 

גופים רגולטוריים הפועלים בישראל ואחראים על פיקוח בנושאים פיננסיים שונים רשאים להורות ולקבל החלטות הנוגעות לכלל הציבור באופן שאינו שקוף ואינו מפוקח על ידי נבחרי הציבור. בתוך כך, גם בנק ישראל, שהוא הגוף המפקח על הבנקים, קובע את הנחיותיו באופן עצמאי. כיום, הוראות ניהול בנקאי תקין שקובע המפקח על הבנקים, כמו גם שאר פעולותיו, אינן מפוקחות כאמור ואין צורך להביאן לאישור הכנסת או הממשלה, אף שהן עוסקות בסוגיות מהותיות הנוגעות לכל אזרח בישראל.


לפיכך, מוצע להעביר את הוראות, המפקח על הבנקים תחת ביקורת ועדת הכלכלה של הכנסת, בכל הנוגע לנושאים צרכניים – חשבונות לקוחות, יחסים שבין הבנק ללקוח והלוואות, כדי שבדיון בכנסת יוכל להשתתף כל מי שיראה עצמו נפגע מאותן הוראות ובכך לשפר את ההחלטות שיתקבלו. זאת, מתוך תפיסה כי "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" וכי דיון ציבורי פתוח יוביל לרגולציה טובה יותר.


ידוע כי לדיוני ועדת הכלכלה של הכנסת משקל רב בהרבה על פרסום טיוטת הוראה באתר האינטרנט של בנק ישראל, ללא זירת דיון ותגובות על ההוראה וללא אפשרות משמעותית לביקורת על ההוראה. ההכרח להגן על החלטות המפקח על הבנקים והעברת ההחלטות וההוראות תחת שבט הביקורת של ועדת הכלכלה של הכנסת ישפרו את השקיפות בתהליך קבלת ההחלטות ואת הוראות הבנק.


יודגש, כי הצעת החוק שומרת על עצמאותו של בנק ישראל, שכן הבנק יידרש לקיים התייעצות בלבד עם ועדת הכלכלה של הכנסת בנושאי חשבונות לקוחות, יחסים שבין הבנק ללקוח והלוואות, כלומר בלי לחייב את הבאת ההוראות בנושאים אלה לאישור הוועדה.

שתפו
Please reload