שומרים על הדיור הציבורי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

שומרים על הדיור הציבורי

17/07/2017

לקראת יום הדיור הציבורי: עמותת "ידיד" קוראת לשר הבינוי והשיכון להאריך את תוקף חוק הדיור הציבורי–זכויות רכישה לפחות עד סוף שנת 2019

 

"לאור העובדה כי חוק הדיור הציבורי, זכויות רכישה, נכנס בפועל לתוקף רק בחודש ינואר 2014 והוא אמור להיות תקף לחמש שנים אנו קוראים לך להבהיר כי בניגוד לנאמר על ידי משרד השיכון בתשובה לעתירה שהגישה עמותת "ידיד" הרי שמכירת הדירות לדיירים המתגוררים בהם תבוצע לפחות עד סוף שנת 2019, 5 שנים מתחילת ביצוע החוק בפועל", כך כתבו הבוקר עו"ד מיה בירן, הממונה על תחום הדיור במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד" ורן מלמד, סמנכ"ל מדיניות חברתית בארגון, לשר הבינוי והשיכון, יואב גלנט. 

 

במכתבם לשר כותבים עו"ד בירן ומלמד כי "חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 מאפשר לדיירי הדיור הציבורי הוותיקים לרכוש את הדירות בהן הם מתגוררים במחירים הזולים משמעותית ממחירי השוק ותוך מימוש הנחות שונות המתבססות, בין היתר, על השנים הארוכות בהן שילמו שכר דירה כדיירי הדיור הציבורי. כך ניתנת לציבור דיירים זה, שלרוב ידם אינה משגת, אפשרות להפוך לראשונה לבעלי הבית ולהבטיח בסיס קיומי איתן להם עצמם ולילדיהם."

 

"חוק זה" כותבים מלמד ובירן, "אשר נחקק לראשונה בשנת 1998 עם הרפורמה הכללית להבטחת מעמד הדיור הציבורי בישראל תקופת תחולתו נקבע לחמש שנים. עם זאת, תחילת תוקפו של החוק נדחתה שוב ושוב באמצעות חוק ההסדרים, ובשנת 2011 נקבע לבסוף כי יום תחילת תוקף החוק ייקבע לתאריך 1.1.2013. אף על פי כן, רק ביום 12.1.2014 הוציאו לבסוף משרד האוצר ומשרד השיכון את נוהל כללי מכר דירות בשיכון הציבורי אשר התחיל את תוקף החוק בפועל."

 

"מטבע הדברים וההגיון יכול האדם הסביר להבין כי חמש השנים בהם ימכרו הדירות יתחילו ביום הפעלת החוק בפועל אך מתברר כי בתגובת משרד השיכון לעתירה שהגישה עמותת ידיד ציינה באת כח המשרד כי תוקף החוק עד סוף שנת 2017."

 

"לאור האמור ולאור תכלית חוק הדיור הציבורי ומערך הדיור הציבורי בכללותו, נבקשך להבהיר כי יש לראות ביום כניסת החוק לתוקפו כיום שבו הוחל בפועל, קרי מיום 12.1.2014 וכי החלתו למשך חמש שנים משמעותה כי יעמוד בתוקף עד יום 11.1.2019. רק הבהרה כזאת תהא מימוש מהותי של לשון החוק ותאפשר לדיירי הדיור הציבורי שחפצים בכך לממש את זכותם החוקית."

שתפו
Please reload