“ידיד“:עיריית ת“א והאוניברסיטה פוגעים בסטודנטים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד":עיריית ת"א והאוניברסיטה פוגעים בסטודנטים

02/10/2017

עמותת "ידיד" פנתה בדחיפות לנשיא אוניברסיטת ת"א וראש העיר ת"א-יפו בדרישה לבטל את ההחלטה שלא להעניק לסטודנטים המתגוררים במעונות והמשלמים ארנונה לעירייה, תווי חניה

 

 במכתב ששלח סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד לראש העיר רון חולדאי ולנשיא האוניברסיטה פרופ' יוסף קלפטר נכתב:

 

פנייתי זו אליכם באה בעקבות תלונות רבות שהגיעו אלינו מסטודנטים המתגוררים במעונות "ברושים" השייכים לאוניברסיטת תל אביב והמתופעלים עלי ידי חברת שיכון ובינוי. מתלונות הסטודנטים עולה כי למרות שבמהלך שלוש השנים האחרונות קיבלו המתגוררים במעונות תו חניה איזורי של עיריית תל אביב, הרי שלפני מספר שבועות התברר לסטודנטים האמורים להתחיל את שנת הלימודים בקרוב, ופנו למשרדי העירייה לקבל תו חנייה או לחדש תו חנייה קיים כי הוחלט לא לאפשר להם לקבל תווי חנייה וזאת לאחר שכבר חתמו על חוזי התקשרות עם חברת הניהול של המעונות וזאת בנימוק כי "אתם גרים במעונות".

 

בהקשר זה יצויין כי הסטודנטים, גם אם הם מתגוררים במעונות אינם כבולים לאוניברסיטה והשטחים הקרובים לה בלבד. מדובר באזרחים שבנוסף ללימודיהם גם עובדים כדי שיוכלו לממן את עלויות שכר הדירה, הלא נמוכות (ועל כך במכתב נפרד) הנדרשות מהן כמו גם את הוצאות המחייה השוטפות שלהם וכמובן במקרים רבים שכר לימוד מלא או חלקי. סטודנטים אלו זקוקים במקרים רבים לרכב על מנת להגיע למקומות העבודה שלהם, גם בשעות מאוחרות של הלילה, במועדים בהם אין תחבורה ציבורית זמינה ובמקרים רבים גם מחוץ לעיר תל אביב-יפו. רק מן ההגיון הוא שברשותם או לשימושם יעמוד רכב אשר עמו יוכלו להתנהל כרצונם ואשר עבורו יקבלו את כל הזכויות המגיעות לכל תושב המתגורר בעיר ומשלם לה ארנונה ותשלומים נוספים.

 

יצויין כי על פי חוק העזר העירוני והכללים הנוגעים לו, זאת לפי סעיף 4 (ג) לחוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד- 1983 לאמור: " מי שמתגורר באזור חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר, רשאי לקבל תווית לאחר שהגיש לראש העירייה בקשה בנוסח שבתוספת הראשונה, ולאחר שהמציא רישיון רכב להוכחת בעלותו על הרכב ותעודת זהות עדכנית להוכחת מען מגוריו בתחום העיר תל אביב-יפו; מבלי לגרוע מהאמור, יהיה ראש העירייה רשאי לדרוש ממבקש תווית כל מסמך נוסף להוכחת בעלותו על הרכב או מען מגוריו."

 

לא זאת בלבד אלא שהסירוב להענקת תווי חניה הינה עבירה על חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים (תיקון מס' 4) התשע"ז, הקובע כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי מחמת מקום מגורים"

 

מבדיקות שנערכו עולה עוד כי לא מדובר בפעולה יחידה וכי ככל הנראה מדובר במהלך מורכב ומחושב שנעשה על גבם של הסטודנטים. לראייה אפשר להציג את העובדה כי במקביל לשלילת תווי החניה ולאחר שהתפרסמה הצהרת כוונות של חברת שיכון ובינוי ואוניברסיטת תל אביב להוסיף למעונות שלושה בניינים נוספים, פנה ועד תושבי השכונות הסמוכות לאוניברסיטה לראש והעיר ודרשו להסיר לדיירי המעונות את תווי החנייה בטענה לא ברורה כאילו תוספת תווי החנייה תביא למצוקת חנייה באיזור.

 

יתרה מכך התברר לנו כי ברישום למעונות השנה הוסף להסכם המגורים סעיף ולפיו סטודנט בעל רכב אינו זכאי להירשם למעונות. רק לאחר דין ודברים בוטל הסעיף אשר נדמה כאילו הוסף כחלק מהסכם, לא חוקי בעליל, בין האוניברסיטה, דיירי השכונות שמסביב ועיריית תל אביב-יפו.

 

אם חפצה העירייה בהקמת חניון כחלק מאישורי בניית מעונות הרי שזו זכותה, אין היא יכולה למנוע מתושבים המחזיקים כחוק ברכב ומשלמים ארנונה לרשות המקומית, את הזכות לחניה חינם אותה היא מקנה לכל תושב אחר ובכלל זה סטודנטים השוכרים דירות בשוק החופשי ברחובות ובשכונות הסובבות את האוניברסיטה.

 

אני פונה אליכם בטרם נדרש להליכים משפטיים וציבוריים בבקשה להורות על מתן מיידי של תווי חניה איזורים לכל סטודנט המתגורר במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב, מעונות "ברושים", או כל מעונות אחרים השייכים לאוניברסיטה או מופעלים על ידה.

 

ב"ידיד" ממתינים לתשובת האוניברסיטה והעירייה ומבטיחים שלא להפסיק לפעול עד אשר הסטודנטים יקבלו את המגיע להם.

 

שתפו
Please reload