עוד הצלחה לידיד - סוף להשפלת הנזקקים הנאלצים לעמוד בתור למזון

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עוד הצלחה לידיד - סוף להשפלת הנזקקים הנאלצים לעמוד בתור למזון

25/10/2017

אחרי שנאבקנו כלכך הרבה זמן כדי שתקום ועדה שתקבע כללים לקוד אתי לעמותות המחלקות מזון ואחרי יותר משנתיים בהם לא הופעל הקוד על ידי הממשלה

ואחרי שלחצנו ולחצנו ולחצנו על משרד הרווחה ומשרד האוצר רצ"ב תשובת מנכ"ל משרד הרווחה המעדכן כי משנה הבאה ידרשו עמותות המזון המבקשות לקבל תמיכה מהמדינה לעמוד בכללי האתיקה כתנאי לקבלת התמיכה

 

 

 

שתפו
Please reload