עמותת “ידיד“: הבנקים מעמידים קשיים בהנפקת כרטיסי חיוב מיידי (דביט) ללקוחות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד": הבנקים מעמידים קשיים בהנפקת כרטיסי חיוב מיידי (דביט) ללקוחות

25/12/2017

בזמן שראש הממשלה ושר האוצר מקדמים צמצום השימוש במזומן עמותת "ידיד" פנתה למפקחת על הבנקים ושר האוצר בדרישה לאכוף את הוראות הפיקוח על הבנקים המחייבות את התאגידים הבנקאיים להנפיק כרטיסי חיוב מיידי דביט) ללקוחות המבקשים זאת ואף ליזום הנפקת כרטיסים שכאלה כחלק ממערכת הסיוע ללקוחות מודרי אשראי המשוועים להזדמנות שנייה לאחר שנים שבהם הודרו משימוש בכלים פיננסיים.

 

"לאחרונה הגיעו למרכזי הזכויות של "ידיד" עשרות פניות, בעיקר של אמהות חד הוריות, אשר עקב מצוקה כלכלית וחובות אליהן נקלעו ביקשו את עזרתנו וכמובן קיבלו אותה. מה שהתברר הוא כי לאחר שסייענו להן להגיע להסדרי חוב והזדמנות שנייה לחיים נורמטיביים דווקא הקושי המרכזי שהוטל עליהם היה מצד הבנקים אשר סירבו להנפיק להם כרטיס חיוב מיידי (דביט) והסכימו לתת להם כרטיס למשיכת מזומן בלבד", כך כתב סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד.  

 

 

"אנו סבורים כי מדיניות זו אינה עומדת בכללי הוראת ניהול בנקאי תקין 422  - פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו, שהוציא בנק ישראל, היא מוטעית ואף סותרת לא רק את הרצון לאפשר לכלל האזרחים להשתמש, בצורה מושכלת במוצרים פיננסיים ובנקאיים הפתוחים לציבור הרחב אלא גם סותרת את מסקנות והמלצות הועדה לצמצום השימוש במזומן ואף את חלק מהמלצות הועדות השונות שעסקו בפתיחת שוק האשראי והבנקאות לתחרות.

 

בהוראה זו שלכם נכתב בין השאר: חשבון עובר ושב הוא חשבון חיוני, באמצעותו מנהל לקוח את רוב פעילותו הפיננסית.  מטעם זה נקבע, בין היתר, כי על תאגיד בנקאי לאפשר לכל לקוח לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות ולנהלו, ובלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות". עוד מדגישה הוראת הפיקוח על הבנקים כי אמצעי תשלום – תאגיד בנקאי לא יסרב, סירוב בלתי סביר , לבקשת לקוח לנהל את חשבונו באמצעים הבאים: ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה (הוראת קבע) קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, שחיוב חשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי בו הוא חיוב מידי,  קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, למשיכת מזומנים.

 

"במקרים המדוברים", כתב סמנכ"ל "ידיד", "אנו עוסקים בלקוחות של הבנקים או בכאלה המבקשים לחזור ולנהל חשבונות בנק מסודרים לאחר תקופות של הגבלה או מצוקה כלכלית ואשר מבקשים לחזור ולהתנהל, אט אט, כשאר לקוחות הבנקים והם מבקשים לקבל כרטיס חיוב מיידי אשר יאפשר להם לבצע רכישות מבלי שיצטרכו להסתובב ובארנקם מאות ואלפי שקלים."

 

"נדמה לי שאין צורך להסביר את חשיבותו של כרטיס הדביט  והעובדה כי הוא אינו כרטיס אשראי והינו כרטיס חיוב אשר באם אין כסף בחשבון הבנק לא ניתן לבצע את פעולת הרכישה באמצעותו. אין אנו מבינים מדוע שוללים הבנקים וחברות האשראי את הזכות הבסיסית לקבלת כרטיס דביט (חיוב מיידי) בטענות שונות ומשונות שבינן לבין המציאות אין דבר וחצי דבר."

 

 

"אנו סבורים כי בהתנהלות זו הבנקים פוגעים בציבור רחב אשר דווקא מתן כרטיס הדביט יכול להחזיר אותו להתנהלות כלכלית נכונה וראוייה." 

שתפו
Please reload