לפעמים עובר זמן עד שאתה מבין שמקשיבים לך,

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

לפעמים עובר זמן עד שאתה מבין שמקשיבים לך,

14/01/2018

כך אימצו משרדי האוצר והשיכון את המלצת עמותת "ידיד" לסייע לזכאי הדיור הציבורי

 

"משרד הבינוי והשיכון יפעיל מודל של שכירות משנה עבור זכאי הדיור הציבורי. מודל זה אמור לספק פתרון ביניים ל-3,000 הזכאים של המשרד, עד אכלוסם במגורי קבע", זו היתה הכותרת של הידיעה שפורסמה בעיתון דה מרקר ואשר הביאה ציטוטים מדבריהם של שרי האוצר והשיכון.  מי שאינו מצוי בנבכי המצוקה המתמשכת של הזכאים לדיור ציבורי, אשר נאלצים להמתין זמן רב עד שתתפנה או תירכש עבורם דירה מתאימה שתאפשר להם את מימוש תעודת הזכאות בה הם מחזיקים, לא יכול להבין את המשמעות האדירה של הכותרת הזו.

 

אמנם זכאי הדיור הציבורי מקבלים, בתקופת ההמתנה, סיוע בשכר דירה המגיע לכ-90 אחוזים מגובה שכ"ד הריאלי אותו הם צריכים לשלם לבעלי הדירות המשכירים להם את דירותיהם אך במקרים רבים בשל חוסר בבטחונות או ערבויות הם נאלצים לעבור מדירה לדירה או לשכור דירות באיכות נמוכה במקום לשכור לעצמם דירה מרווחת ואיכותית שתספק להם קורת גג ראוייה עד למימוש הזכאות שהמדינה העניקה להם.

 

"כיום 3,000 הזכאים לדיור ציבורי נעזרים במענקי סיוע ומחייה שמעניק משרד הבינוי והשיכון - כאשר בחלק מהמקומות, במיוחד במרכז הארץ, הם נזקקים לעזרה נוספת עבור תשלום שכר הדירה הגבוה. לדברי גורמים במשרד, בשנה הבאה יתקיים פיילוט מדגמי שיבחן את יעילות מודל שכירות המשנה, ולאור הצלחתו יוחלט על היקף התוכנית. הפיילוט יתייחס להיבטים משפטיים של חוזה שכירות המשנה, וכן להקצאת תקציבים שישלימו את מענקי הסיוע. כיום הזכאים יכולים לקבל מענק של עד 3,900 שקל, בהתאם למצבם הפיזי והמשפחתי", כתבה גילי מלניצקי, כתבת הנדל"ן של דה מרקר.

 

כשקראתי את הידיעה התרגשתי. מאד התרגשתי, הדברים החזירו אותי לחודש נובמבר 2016, אז התבקשתי להופיע בפני חברי ועדת ברביבאי שביקשה לבחון את נושא פינויי הזכאים הפולשים לדירות ציבוריות ריקות וביקשה לבחון דרכים לסייע לאותם זכאים הממתינים בתור. בתום הופעתי לפני חברי הועדה נגשה אליי יו"ר הועדה, האלופה במיל. אורנה ברביבאי וביקשה ממני לשלוח אליך סיכום של הרעיונות שהצגתי בצורה מובנית ומסודרת. כמובן שנעניתי לבקשה ובתוך זמן קצר נחת המסמך בתיבת הדואר של ברביבאי, במקביל קיימתי שיחות ופגישות בנושא עם אנשי אגף התקציבים באוצר וגורמים במשרד השיכון.

 

שבעה סעיפים מרכזיים היו בתוכנית שהצעתי לועדת ברביבאי ולאנשי משרד האוצר והשיכון:
הצעתי כי הממשלה תייצר סל של פתרונות אשר יקל להתמודד עם תופעת הפלישות לדירות ואף יצמצם אותם למינימום. סל הפתרונות יכלול את הסעיפים הבאים 
1. טיפול מיידי, בדגש על זכאים המחזיקים בתעודת זכאות יותר מ- 5 שנים. לאחרונה פעל משרד השיכון להקצות סכום כסף העומד על יותר ממאה מליון ש"ח לצורך רכישת דירות לזכאים הממתינים בתור תשע שנים ומעלה. אנו ממליצים להקצות תקציבים מתאים ומיידי כדי לרכוש דירות חדשות ובהיקף גדול יותר מזה המתבצע כיום. – סעיף זה בוצע


2. פיתוח שוק להשכרה ארוכת טווח ומפוקחת המיועדת לזכאים המחזיקים בתעודת זכאות וכן למקבלי סיוע בשכר דירה. עד לבניית שוק שכזה מומלץ כי משרד השיכון ישכור בעצמו מספר מסויים של דירות אשר יועמדו לרשות משפחות המתגוררות בעיקר באיזורי הביקוש ואשר שכר הדירה שהן מקבלות אינו מספיק לצרכיהן בשל יוקר מחירי הדיור.


3. שינוי הנוהלים והקריטריונים בכל הנוגע להגדרת "דייר ממשיך" אשר יביאו בחשבון סוגיות שונות כמו מעמדו של בן ממשיך אשר המחזיק בדירה נאלץ להתאשפז במוסד סיעודי וכו'.


4. יצירת מאגר של דירות להשכרה המיועדות לשמש מחוסרי דיור בגיל מבוגר אשר הסיוע שהם מקבלים ממשרד השיכון אינו מאפשר להם לשכור לעצמם קורת גג בסיסית וראוייה. הרעיון המוצע הוא לאכלס בדירות שיושכרו על ידי משרד השיכון 2-4 מחוסרי דיור. משרד השיכון יעביר את סכומי הסיוע בשכר דירה המגיעים לדיירים היחידים אל המשכיר ובכך יבטיח את שכר הדירה מחד ויאפשר לכל אחד מהזכאים להתגורר בדירה מסודרת בה יהיה להם חדר משלהם.


5. בניית מערכת מתכללת ותומכת של משרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך תמיכה במחוסרי הדיור – התמיכה חייבת להיות תמיכה תעסוקתית, חברתית, תמיכה של ביטחון תזונתי ובריאותי וכד'. אנו מציעים לפתח מודל אשר יבדק כפיילוט במספר מצומצם של ערים – איזור ביקוש, פריפריה, מגזר המעוטים.


6. חישוב מחודש של חובות הדיירים המוגדרים כפולשים וכן עדכון ותיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי – חוק שבעטיו ישנם דיירים שאינם משלמים את שכר הדירה שלהם באשר הם טוענים לזכויות המגיעות להם ואשר אינם מקויימות על ידי חברות הדיור הציבורי.


7. בניית מערכת של ערבות מדינה שתינתן למקבלי הסיוע בשכר דירה ואשר תאפשר להם לשכור דירות בשוק החופשי ביתר קלות. הצעת חוק שכזו נכתבה על ידי עמותת "ידיד" והונחה לאחרונה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ רועי פולקמן. נשמח להעביר את ההצעה לעיונכם באשר נדמה לנו שהיא יכולה לייצר פתרונות דיור רבים.

 

שנה עברה. הסעיף הראשון בסל הפתרונות כבר בוצע. השני, כפי שנכתב בדה מרקר, יוצא לדרך ועל האחרים אנחנו עובדים. אני משוכנע שגם הם יקודמו. למה? כי יש בהם הגיון.

 

לקריאת המסמכים לחצו על הקישורים למטה

עמדת עמותת ידיד לתיקון חוק הגפמ נובמ 2016

שר השיכון מודל דיור משותף בהשכרה נובמ 2016

שתפו
Please reload